Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Thông cáo báo chí

Dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Yên Bái ở cấp độ 1

08/07/2022 08:25:24 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Theo thông báo của Sở Y tế, tính đến 10 giờ ngày 5/7, cấp độ dịch COVID-19 của tỉnh Yên Bái ở cấp độ 1.

Thực hiện Kế hoạch số 234/KH-UBND ngày 19/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về triển khai thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả của dịch COVID-19”, ngày 6/7, Sở Y tế tỉnh Yên Bái có Thông báo số 115 về cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh. Hiện 173 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh ở cấp độ 1.  

0 lượt xem
Ban Biên tập