Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

TỈNH YÊN BÁI

DANH SÁCH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

TT

Tên huyện

Tên xã

Khu vực

Tên thôn

I

HUYỆN MÙ CANG CHẢI

 

 

 

 

Cao Phạ

III

 

 

 

 

 

1 Bản ít Thái

 

 

 

 

2 Bản Kháo Nhà

 

 

 

 

3 Bản Lìm Mông

 

 

 

 

4 Bản Lìm Thái

 

 

 

 

5 Bản Nả Đở

 

 

 

 

6 Bản Ngài Thầu

 

 

 

 

7 Bản Sẻ Sáng

 

 

 

 

8 Bản Tà Chơ

 

 

 

 

9 Trống Tông Khúa

 

 

Chế Cu Nha

III

 

 

 

 

 

1 Bản Dề Thàng

 

 

 

 

2 Bản Háng Tâu Dê

 

 

 

 

3 Bản Chế Cu Nha

 

 

 

 

4 Bản Trống Tông

 

 

 

 

5 Bản Háng Chua Say

 

 

 

 

6 Bản Thào Chua Chải

 

 

Chế Tạo

III

 

 

 

 

 

1 Bản Chế Tạo

 

 

 

 

2 Bản Tà Dông

 

 

 

 

3 Bản Nả Háng

 

 

 

 

4 Bản Pú Vá

 

 

 

 

5 Bản Tà Sông

 

 

 

 

6 Bản Kể Cả

 

 

 

 

7 Bản Háng Tày

 

 

Dế Xu Phình

III

 

 

 

 

 

1 Bản Dế Xu Phình A

 

 

 

 

2 Bản Dế Xu Phình B

 

 

 

 

3 Bản Háng Cuốn Rùa

 

 

 

 

4 Bản Chống Xua

 

 

 

 

5 Bản Ma Lừ Thàng

 

 

 

 

6 Bản Phình Hồ

 

 

Hồ Bốn

III

 

 

 

 

 

1 Bản Nả Tà

 

 

 

 

2 Bản Trống Gầu Bua

 

 

 

 

3 Bản Sáng Nhù

 

 

 

 

4 Bản Háng Đề Chù

 

 

 

 

5 Bản Páo Lầu

 

 

 

 

6 Bản Trống Trở

 

 

 

 

7 Bản Háng Á

 

 

Kim Nọi

III

 

 

 

 

 

1 Bản Dào Xa

 

 

 

 

2 Bản Kháo Giống

 

 

 

 

3 Bản La Phu Khơ

 

 

 

 

4 Bản Háng Chú

 

 

 

 

5 Bản Háng Đang Dê

 

 

 

 

6 Bản Tà Chơ

 

 

Khao Mang

III

 

 

 

 

 

1 Bản Háng Bla Ha A

 

 

 

 

2 Bản Háng Bla Ha B

 

 

 

 

3 Bản Séo Mả Pán A

 

 

 

 

4 Bản Séo Mả Pán B

 

 

 

 

5 Bản Nả Dề Thàng

 

 

 

 

6 Bản Khao Mang

 

 

 

 

7 Bản Páo Sơ Dào

 

 

 

 

8 Bản Tủa Mả Pán

 

 

 

 

9 Bản Thái

 

 

 

 

10 Bản Háng Cháng Lừ

 

 

La Pán Tẩn

III

 

 

 

 

 

1 Bản La Pán Tẩn

 

 

 

 

2 Bản Trống Tông

 

 

 

 

3 Bản Trông Páo Sang

 

 

 

 

4 Bản Tà Chí Lừ

 

 

 

 

5 Bản Hấu Đề

 

 

 

 

6 Bản Pú Nhu

 

 

 

 

7 Bản Háng Sung

 

 

Lao Chải

III

 

 

 

 

 

1 Bản Trống Khua

 

 

 

 

2 Bản Hồng Nhì Pá

 

 

 

 

3 Bản Cáng Dông

 

 

 

 

4 Bản Háng Gàng

 

 

 

 

5 Bản Cồ Dề Sàng B

 

 

 

 

6 Bản Tà Gênh

 

 

 

 

7 Bản Cồ Dề Sang A

 

 

 

 

8 Bản Hú Trù Lình

 

 

 

 

9 Bản Xéo Dì Hồ B

 

 

 

 

10 Bản Háng Đề Sủa

 

 

 

 

11 Bản Lao Chải

 

 

 

 

12 Bản Dào Cu Nha

 

 

 

 

13 Bản Dào Xa

 

 

 

 

14 Bản Xéo Dì Hồ A

 

 

Mồ Dề

III

 

 

 

 

 

1 Bản Cung 11

 

 

 

 

2 Bản Háng Phừ Loa

 

 

 

 

3 Bản Mồ Dề

 

 

 

 

4 Bản Nả Háng A

 

 

 

 

5 Bản Nả Háng B

 

 

 

 

6 Bản Mý Háng

 

 

 

 

7 Bản Sáng Nhù

 

 

 

 

8 Bản Háng Sung

 

 

 

 

9 Bản Màng Mủ A

 

 

 

 

10 Bản Màng Mủ B

 

 

Nậm Có

III

 

 

 

 

 

1 Bản Có Thái

 

 

 

 

2 Bản Có Mông

 

 

 

 

3 Bản Tà Chí Cao

 

 

 

 

4 Bản Tu San

 

 

 

 

5 Bản Tà Ghênh

 

 

 

 

6 Bản Thào Xa Chải

 

 

 

 

7 Bản Lùng Cúng

 

 

 

 

8 Bản Nậm Pẳng

 

 

 

 

9 Bản Phình Ngài

 

 

 

 

10 Bản Làng Giàng

 

 

 

 

11 Bản Huy Páo

 

 

 

 

12 Bản Háng Cơ

 

 

 

 

13 Bản Đá Đen

 

 

 

 

14 Bản Mú Cái Hồ

 

 

Nậm Khắt

III

 

 

 

 

 

1 Bản Hua Khắt

 

 

 

 

2 Bản Nậm Khắt

 

 

 

 

3 Bản Páo Khắt

 

 

 

 

4 Bản Cáng Dông

 

 

 

 

5 Bản Lả Khắt

 

 

 

 

6 Bản Xua Lông

 

 

 

 

7 Bản Làng Minh

 

 

 

 

8 Bản Làng Sang

 

 

 

 

9 Bản Pú Cang

 

 

Púng Luông

III

 

 

 

 

 

1 Bản Nả Háng A

 

 

 

 

2 Bản Nả Háng B

 

 

 

 

3 Bản Mý Háng Tủa Chử

 

 

 

 

4 Bản Púng Luông

 

 

 

 

5 Bản Đề Chờ Chua A

 

 

 

 

6 Bản Đề Chờ Chua B

 

 

 

 

7 Bản Háng Cơ Bua

 

 

 

 

8 Bản Nả Háng Tâu

 

 

 

 

9 Bản Mí Háng Tâu

II

HUYỆN TRẠM TẤU

 

 

 

 

 

Thị trấn Trạm Tấu

II

 

 

 

 

 

1 Khu 5

 

 

Bản Công

III

 

 

 

 

 

1 Tà Chử

 

 

 

 

2 Tà Xùa

 

 

 

 

3 Khấu Chu

 

 

 

 

4 Bản Công

 

 

 

 

5 Sán Trá

 

 

Bản Mù

III

 

 

 

 

 

1 Mông Si

 

 

 

 

2 Mông Đơ

 

 

 

 

3 Mù Cao

 

 

 

 

4 Tà Ghênh

 

 

 

 

5 Háng Chi Mua

 

 

 

 

6 Giàng La Pán

 

 

 

 

7 Khấu Ly

 

 

 

 

8 Păng Dê

 

 

Hát Lừu

III

 

 

 

 

 

1 Lừu 2

 

 

 

 

2 Lừu 1

 

 

 

 

3 Hát 1

 

 

 

 

4 Hát 2

 

 

 

 

5 Búng Tàu

 

 

Làng Nhì

III

 

 

 

 

 

1 Nhì Dưới

 

 

 

 

2 Nhì Trên

 

 

 

 

3 Đề Chơ

 

 

 

 

4 Tà Chơ

 

 

 

 

5 Chống Tầu

 

 

 

 

6 Háng Đay

 

 

Pá Hu

III

 

 

 

 

 

1 Háng Gàng

 

 

 

 

2 Pá Hu

 

 

 

 

3 Km 16

 

 

 

 

4 Cang Dông

 

 

 

 

5 Tà Tầu

 

 

Pá Lau

III

 

 

 

 

 

1 Tà Ghênh

 

 

 

 

2 Giao Chu

 

 

 

 

3 Pá Lau

 

 

 

 

4 Háng Tây

 

 

 

 

5 Giao Lâu

 

 

Phình Hồ

III

 

 

 

 

 

1 Phình Hồ

 

 

 

 

2 Tà Chử

 

 

 

 

3 Chí Lư

 

 

 

 

4 Suối Xuân

 

 

Tà Xi Láng

III

 

 

 

 

 

1 Xá Nhù

 

 

 

 

2 Tà Cao

 

 

 

 

3 Làng Mảnh

 

 

 

 

4 Chống Chùa

 

 

 

 

5 Tà Đằng

 

 

Túc Đán

III

 

 

 

 

 

1 Pa Te

 

 

 

 

2 Tà Chử

 

 

 

 

3 Háng Tầu

 

 

 

 

4 Tống Ngoài

 

 

 

 

5 Tống Trong

 

 

 

 

6 Pá Khoang

 

 

 

 

7 Làng Linh

 

 

Trạm Tấu

III

 

 

 

 

 

1 Tấu Dưới

 

 

 

 

2 Tấu Giữa

 

 

 

 

3 Tấu Trên

 

 

 

 

4 Km 14+17

 

 

 

 

5 Mo Nhang + Km 21

 

 

Xà Hồ

III

 

 

 

 

 

1 Tà Đằng

 

 

 

 

2 Đầu Cầu

 

 

 

 

3 Chống Khua

 

 

 

 

4 Háng Xê

 

 

 

 

5 Cu Vai

 

 

 

 

6 Suối Giao

 

 

 

 

7 Kháo Dê

 

 

 

 

8 Háng Thồ

 

 

 

 

9 Sáng Pao

III

HUYỆN VĂN CHẤN

 

 

 

 

 

Thị trấn Nông Trường Liên Sơn

I

 

 

 

 

 

1 Tổ 6B (Bản Bon)

 

 

Bình Thuận

II

 

 

 

 

 

1 Đồng Chằm

 

 

 

 

2 Đồng Hòa

 

 

 

 

3 Đỗng Hảo

 

 

 

 

4 Buông 1

 

 

 

 

5 Buông 2

 

 

 

 

6 Quăn 1

 

 

 

 

7 Quăn 3

 

 

 

 

8 Quăn 4

 

 

 

 

9 Khe Giàng

 

 

 

 

10 Rẹ 1

 

 

Chấn Thịnh

II

 

 

 

 

 

1 Thôn Kiến Thịnh 3

 

 

 

 

2 Thôn Dày 2

 

 

 

 

3 Thôn Bồ 3

 

 

 

 

4 Thôn Dù 2

 

 

 

 

5 Thôn Kiến Thịnh 2

 

 

Đồng Khê

II

 

 

 

 

 

1 Thác Vác

 

 

 

 

2 Ao Sen

 

 

 

 

3 Bản Tín

 

 

 

 

4 Văn Tứ 1

 

 

 

 

5 Văn Tứ 2

 

 

Nghĩa Tâm

II

 

 

 

 

 

1 Thôn 1 (Khe Nhao)

 

 

 

 

2 Thôn 2 (Diềm)

 

 

 

 

3 Thôn 6b (Tính)

 

 

 

 

4 Thôn 7 (Luất)

 

 

 

 

5 Thôn 15 (Đuông)

 

 

Phù Nham

II

 

 

 

 

 

1 Bản Tèn

 

 

 

 

2 Suối Mùa

 

 

 

 

3 Cốc Củ

 

 

 

 

4 Bản Khộn

 

 

 

 

5 Suối Quẻ

 

 

Sơn A

II

 

 

 

 

 

1 Thôn Bản Cóc

 

 

 

 

2 Thôn Bản Viềng

 

 

 

 

3 Thôn Cò Cọi 1

 

 

 

 

4 Thôn Cò Cọi 2

 

 

Sơn Thịnh

II

 

 

 

 

 

1 Bản Lềnh

 

 

 

 

2 Phù Sơn

 

 

 

 

3 Đồng Ban

 

 

 

 

4 Bản Hốc

 

 

 

 

5 Văn Thi 4

 

 

Tân Thịnh

II

 

 

 

 

 

1 Thôn 1

 

 

 

 

2 Thôn 4

 

 

 

 

3 Thôn 6

 

 

 

 

4 Thôn 10

 

 

Thanh Lương

II

 

 

 

 

 

1 Bản Khinh

 

 

 

 

2 Bản Lý

 

 

 

 

3 Đồng Lơi

 

 

 

 

4 Bản Lào

 

 

 

 

5 Khá Hạ

 

 

 

 

6 Khá Thượng 1

 

 

Thượng Bằng La

II

 

 

 

 

 

1 Noong Tài

 

 

An Lương

III

 

 

 

 

 

1 Mảm 1

 

 

 

 

2 Mảm 2

 

 

 

 

3 Suối Dầm

 

 

 

 

4 Khe Cảnh

 

 

 

 

5 Khe Cam

 

 

 

 

6 Khe Quéo

 

 

 

 

7 Đá Đen

 

 

 

 

8 Tặng Chan

 

 

 

 

9 Sài Lương 1

 

 

 

 

10 Sài Lương 2

 

 

 

 

11 Sài Lương 3

 

 

 

 

12 Sài Lương 4

 

 

Cát Thịnh

III

 

 

 

 

 

1 Vực Tuần 1

 

 

 

 

2 Pín Pé

 

 

 

 

3 Đồng Hẻo

 

 

 

 

4 Khe Kẹn

 

 

 

 

5 Khe Nước

 

 

 

 

6 Đá Gân

 

 

 

 

7 Khe Chất

 

 

 

 

8 Làng Lao (Khờ)

 

 

 

 

9 Làng Ca

 

 

 

 

10 Khe Căng

 

 

Gia Hội

III

 

 

 

 

 

1 Hải Chấn

 

 

 

 

2 Nam Vai

 

 

 

 

3 Bản Đồn

 

 

 

 

4 Nà Kè

 

 

 

 

5 Chiềng Pằn 2

 

 

 

 

6 Chiềng Pằn 1

 

 

 

 

7 Minh Nội

 

 

 

 

8 Bản Van

 

 

 

 

9 Đồng Bú

 

 

Hạnh Sơn

III

 

 

 

 

 

1 Bản Đường

 

 

 

 

2 Bản Phiêng

 

 

 

 

3 Bản Tào

 

 

 

 

4 Bản Mớ

 

 

 

 

5 Bản Lốm

 

 

 

 

6 Viềng Công

 

 

 

 

7 Mường Chà

 

 

Minh An

III

 

 

 

 

 

1 Liên Thành

 

 

 

 

2 Đồng Thập

 

 

 

 

3 Đồng Quẻ

 

 

 

 

4 Tân An

 

 

 

 

5 An Bình

 

 

 

 

6 Khe Bút

 

 

 

 

7 Khe Bịt

 

 

 

 

8 An Thái

 

 

 

 

9 Khe Phưa

 

 

 

 

10 Liên Hợp

 

 

Nậm Búng

III

 

 

 

 

 

1 Chấn Hưng 3

 

 

 

 

2 Nậm Pươi

 

 

 

 

3 Nậm Cưởm

 

 

 

 

4 Nậm Chậu

 

 

 

 

5 Sài Lương

 

 

Nậm Lành

III

 

 

 

 

 

1 Nậm Kịp

 

 

 

 

2 Ngọn Lành

 

 

 

 

3 Tà Lành

 

 

 

 

4 Giàng Cài

 

 

 

 

5 Tặc Tè

 

 

 

 

6 Nậm Cài

 

 

 

 

7 Nậm Tộc

 

 

Nậm Mười

III

 

 

 

 

 

1 Nậm Mười

 

 

 

 

2 Háo Pành

 

 

 

 

3 Nậm Biếu

 

 

 

 

4 Làng Cò

 

 

 

 

5 Bó Sưu

 

 

 

 

6 Khe Lo

 

 

 

 

7 Ngã Hai

 

 

 

 

8 Khe Trang

 

 

Nghĩa Sơn

III

 

 

 

 

 

1 Nậm Tộc 1

 

 

 

 

2 Nậm Tộc 2

 

 

 

 

3 Bản Lọng

 

 

 

 

4 Bản Bẻ

 

 

 

 

5 Noong Khoang 2

 

 

Phúc Sơn

III

 

 

 

 

 

1 Hán

 

 

 

 

2 Ngoa

 

 

 

 

3 Nang Phai

 

 

 

 

4 Điệp Quang

 

 

Sơn Lương

III

 

 

 

 

 

1 Bản Mười

 

 

 

 

2 Bản Xẻ

 

 

 

 

3 Bản Lầm

 

 

 

 

4 Bản Pảo

 

 

 

 

5 Nà La

 

 

 

 

6 Đông Hẻo

 

 

 

 

7 Bản Tủ

 

 

 

 

8 Tành Hanh

 

 

 

 

9 Cò Lỳ

 

 

Sùng Đô

III

 

 

 

 

 

1 Bản Nà Nọi

 

 

 

 

2 Bản Ngã Hai

 

 

 

 

3 Bản Ngã Ba

 

 

 

 

4 Giàng Pằng

 

 

 

 

5 Làng Mảnh

 

 

Suối Bu

III

 

 

 

 

 

1 Ba Cầu

 

 

 

 

2 Bu Cao

 

 

 

 

3 Làng Hua

 

 

Suối Giàng

III

 

 

 

 

 

1 Giàng A

 

 

 

 

2 Pang Cáng

 

 

 

 

3 Bản Mới

 

 

 

 

4 Kang Kỷ

 

 

 

 

5 Suối Lóp

 

 

 

 

6 Tập Lăng I

 

 

 

 

7 Tập Lăng II

 

 

Suối Quyền

III

 

 

 

 

 

1 Suối Quyền

 

 

 

 

2 Suối Bắc

 

 

 

 

3 Suối Bó

 

 

 

 

4 Vàng Ngần

 

 

Tú Lệ

III

 

 

 

 

 

1 Búng Sổm

 

 

 

 

2 Phạ Trên

 

 

 

 

3 Phạ Dưới

 

 

 

 

4 Nà Lóng

 

 

 

 

5 Pom Ban

 

 

 

 

6 Bản Côm

 

 

 

 

7 Bản Chao

 

 

 

 

8 Nước Nóng

 

 

 

 

9 Bản Mạ

 

 

 

 

10 Bản Tun

 

 

 

 

11 Khau Thán

 

 

Thạch Lương

III

 

 

 

 

 

1 Bản Có

 

 

 

 

2 Bản Lải

 

 

 

 

3 Bản Đường

 

 

 

 

4 Bản Cại

 

 

 

 

5 Bản Khem

 

 

 

 

6 Lương Hà

 

 

 

 

7 Nà Ban

 

 

 

 

8 Nà Lốc

 

 

 

 

9 Nậm Tọ

 

 

 

 

10 Co Hả

 

 

 

 

11 Bản Bát

IV

HUYỆN VĂN YÊN

 

 

 

 

 

Đông Cuông

I

 

 

 

 

 

1 Sặt Ngọt

 

 

An Bình

II

 

 

 

 

 

1 Khe Trang

 

 

 

 

2 Khe Rồng

 

 

An Thịnh

II

 

 

 

 

 

1 Khe Cát

 

 

 

 

2 Làng Lớn

 

 

 

 

3 Đại Thịnh

 

 

 

 

4 Làng Cau

 

 

 

 

5 Cánh Chương

 

 

Đại Phác

I

 

 

 

 

 

1 Tân Minh

 

 

Đông An

II

 

 

 

 

 

1 Khe Gai

 

 

 

 

2 Gốc Mít

 

 

 

 

3 Đập Dóm

 

 

 

 

4 Lâm Trường

 

 

Hoàng Thắng

II

 

 

 

 

 

1 Mỏ Than

 

 

 

 

2 Dốc Giang

 

 

Lâm Giang

II

 

 

 

 

 

1 Thôn 8

 

 

 

 

2 Thôn 9

 

 

 

 

3 Thôn 16

 

 

 

 

4 Thôn 17

 

 

Mậu Đông

II

 

 

 

 

 

1 Thôn 3

 

 

 

 

2 Thôn 4

 

 

 

 

3 Thôn 9

 

 

 

 

4 Thôn 11

 

 

Ngòi A

II

 

 

 

 

 

1 Làng Quạch

 

 

 

 

2 Lâm An

 

 

Quang Minh

II

 

 

 

 

 

1 Thôn 3 (Bờ Ngòi)

 

 

 

 

2 Thôn 5 (Minh Khai)

 

 

Tân Hợp

II

 

 

 

 

 

1 Thôn 10 (Đá Mốc)

 

 

 

 

2 Thôn 11 (Câu Dạo)

 

 

 

 

3 Thôn 12 (Khe Ca)

 

 

 

 

4 Thôn 13 (Làng Lớn)

 

 

 

 

5 Thôn 14 (Làng Mít)

 

 

Xuân Ái

II

 

 

 

 

 

1 Công nghiệp

 

 

Yên Hợp

II

 

 

 

 

 

1 Chè Ba

 

 

Yên Hưng

II

 

 

 

 

 

1 Khe Trò

 

 

Yên Phú

II

 

 

 

 

 

1 Phú Thôn

 

 

Yên Thái

II

 

 

 

 

 

1 Quẽ Trong

 

 

 

 

2 Hợp Thành

 

 

 

 

3 Trạng

 

 

Đại Sơn

III

 

 

 

 

 

1 Khe Giang

 

 

 

 

2 Làng Vầu

 

 

 

 

3 Khe Trà

 

 

 

 

4 Khe Phầy

 

 

 

 

5 Làng Bang Hạ

 

 

 

 

6 Gốc Sấu

 

 

 

 

7 Đá Đứng

 

 

 

 

8 Làng Bang Thượng

 

 

Châu Quế Hạ

III

 

 

 

 

 

1 Thôn Khe Pháo

 

 

 

 

2 Thôn Pha

 

 

 

 

3 Thôn Trạc

 

 

 

 

4 Thôn Hạ Lý

 

 

 

 

5 Thôn Khe Bành

 

 

 

 

6 Thôn Gốc Trám

 

 

 

 

7 Thôn Nhược

 

 

 

 

8 Thôn Mộ

 

 

 

 

9 Thôn Bản Tát

 

 

 

 

10 Thôn Phát

 

 

Châu Quế Thượng

III

 

 

 

 

 

1 Thôn 1

 

 

 

 

2 Thôn 4

 

 

 

 

3 Thôn 5

 

 

 

 

4 Thôn 6

 

 

 

 

5 Thôn 7

 

 

 

 

6 Thôn 8

 

 

 

 

7 Thôn 9

 

 

 

 

8 Thôn 10

 

 

Lang Thíp

III

 

 

 

 

 

1 Làng Khoang

 

 

 

 

2 Bùn Dạo

 

 

 

 

3 Đam I

 

 

 

 

4 Đam II

 

 

 

 

5 Tiến Đạt

 

 

 

 

6 Thíp Dạo

 

 

 

 

7 Liên Sơn

 

 

 

 

8 Ly Trong

 

 

 

 

9 Bo

 

 

Mỏ Vàng

III

 

 

 

 

 

1 Gốc Sấu

 

 

 

 

2 Giàn Dầu 1

 

 

 

 

3 Giàn Dầu 2

 

 

 

 

4 Khe Ngoã

 

 

 

 

5 Cánh Tiên 1

 

 

 

 

6 Khe Hóp

 

 

 

 

7 Khe Đâm

 

 

 

 

8 Khe Lóng 2

 

 

 

 

9 Khe Lóng 3

 

 

Nà Hầu

III

 

 

 

 

 

1 Bản Tát

 

 

 

 

2 Khe Tát

 

 

 

 

3 Trung Tâm (Khe Cạn)

 

 

 

 

4 Làng Thượng

 

 

 

 

5 Ba Khuy

 

 

Phong Dụ Hạ

III

 

 

 

 

 

1 Thôn 2 - Làng Lòm

 

 

 

 

2 Thôn 3 - Khe Giang

 

 

 

 

3 Thôn 4 - Gốc Lụ

 

 

 

 

4 Thôn 5 - Khe Kìa

 

 

 

 

5 Thôn 6 - Nà Cang

 

 

 

 

6 Thôn 7 - Khe Kè

 

 

 

 

7 Thôn 8 - Khe Hao A

 

 

 

 

8 Thôn 9 - Khe Hao B

 

 

Phong Dụ Thượng

III

 

 

 

 

 

1 Thôn 1 (Trung Tâm)

 

 

 

 

2 Thôn 2 (Làng Trạng)

 

 

 

 

3 Thôn 3 (Làng Ngõa)

 

 

 

 

4 Thôn 4 (Làng Thi)

 

 

 

 

5 Thôn 5 (Khe Mạ)

 

 

 

 

6 Thôn 6 (Phiêng Cại)

 

 

 

 

7 Thôn 7 (Khe Mạng)

 

 

 

 

8 Thôn 8 (Than Dẹt)

 

 

 

 

9 Thôn 9 (Bản Lùng)

 

 

 

 

10 Thôn 10 (Làng Than)

 

 

 

 

11 Thôn 11 (Khe Táu)

 

 

Viễn Sơn

III

 

 

 

 

 

1 Khe Viễn

 

 

 

 

2 Khe Qué

 

 

 

 

3 Đồng Bông

 

 

 

 

4 Tháp Con 1

 

 

 

 

5 Tháp Con 2

 

 

 

 

6 Đồng Lụa

 

 

 

 

7 Tháp Cái 1

 

 

 

 

8 Tháp Cái 2

 

 

Xuân Tầm

III

 

 

 

 

 

1 Khe Chung 2

 

 

 

 

2 Khe Chung 3

 

 

 

 

3 Khe Đóm 2

 

 

 

 

4 Khe Lép 3

V

HUYỆN TRẤN YÊN

 

 

 

 

 

Cường Thịnh

II

 

 

 

 

 

1 Đồng Trò

 

 

 

 

2 Đầm Hồng

 

 

 

 

3 Đất Đen

 

 

Hòa Cuông

II

 

 

 

 

 

1 Thôn 1

 

 

 

 

2 Thôn 2

 

 

 

 

3 Thôn 3

 

 

Hưng Khánh

II

 

 

 

 

 

1 Khe Cam

 

 

 

 

2 Pá Thoọc

 

 

Hưng Thịnh

II

 

 

 

 

 

1 Yên Thuận

 

 

 

 

2 Yên Bình

 

 

Kiên Thành

II

 

 

 

 

 

1 Cát Tường

 

 

 

 

2 An Thịnh

 

 

 

 

3 Đá Khánh

 

 

 

 

4 Khe Ba

 

 

 

 

5 Đồng Ruộng

 

 

Lương Thịnh

II

 

 

 

 

 

1 Vực Tròn

 

 

 

 

2 Khe Bát

 

 

 

 

3 Liên Thịnh

 

 

 

 

4 Trấn Hưng

 

 

 

 

5 Lương Tàm

 

 

 

 

6 Khe Cá

 

 

 

 

7 Lương Thiện

 

 

Minh Quán

II

 

 

 

 

 

1 Thôn 3 (K.Đá-Đ.Phương)

 

 

 

 

2 Thôn 4 (N.Ngòi-M.Hưng)

 

 

 

 

3 Thôn 9 (Hang Rơi)

 

 

 

 

4 Thôn 10 (Đầm Nâu)

 

 

 

 

5 Thôn 11 (Đoàn Kết)

 

 

Minh Tiến

II

 

 

 

 

 

1 Hồng Tiến

 

 

Quy Mông

II

 

 

 

 

 

1 Thịnh Lợi

 

 

 

 

2 Hợp Thành

 

 

 

 

3 Lập Thành

 

 

 

 

4 Tân Cường

 

 

 

 

5 Tân Việt

 

 

Tân Đồng

II

 

 

 

 

 

1 Thôn 6 (Phúc Lương)

 

 

 

 

2 Thôn 7 (Khe Loóng)

 

 

 

 

3 Thôn 8 (Khe Đát)

 

 

Việt Cường

II

 

 

 

 

 

1 Thôn 5

 

 

 

 

2 Thôn 7a (Đồng Phú A)

 

 

 

 

3 Thôn 7b (Đồng Phú B)

 

 

 

 

4 Thôn 8a (Đồng Máy A)

 

 

 

 

5 Thôn 8b (Đồng Máy B)

 

 

Y Can

II

 

 

 

 

 

1 An Hòa

 

 

 

 

2 An Thành

 

 

 

 

3 Minh An

 

 

 

 

4 An Phú

 

 

 

 

5 Thắng Lợi

 

 

Hồng Ca

III

 

 

 

 

 

1 Khe Ron

 

 

 

 

2 Hồng Lâu

 

 

 

 

3 Khe Tiến

 

 

 

 

4 Khuôn Bổ

 

 

 

 

5 Chi Vụ

 

 

 

 

6 Liên Hợp

 

 

 

 

7 Đồng Đình

 

 

Vân Hội

III

 

 

 

 

 

1 Thôn 1 (Đồng Hạ)

 

 

 

 

2 Thôn 2 (Lao Động)

 

 

 

 

3 Thôn 3 (Đồng Yến)

 

 

 

 

4 Thôn 4 (Đồng Chão)

 

 

 

 

5 Thôn 5 (Cây Sy)

 

 

 

 

6 Thôn 6 (Gò Cấm)

 

 

 

 

7 Thôn 8 (Minh Phú)

 

 

Việt Hồng

III

 

 

 

 

 

1 Bản Din

 

 

 

 

2 Bản Chao

 

 

 

 

3 Bản Quán

 

 

 

 

4 Bản Phạ

 

 

 

 

5 Bản Nả

 

 

 

 

6 Bản Bến

VI

HUYỆN LỤC YÊN

 

 

 

 

 

An Lạc

II

 

 

 

 

 

1 Thôn 1

 

 

 

 

2 Thôn 2

 

 

 

 

3 Thôn 3

 

 

 

 

4 Thôn 7

 

 

 

 

5 Thôn 8

 

 

Khai Trung

II

 

 

 

 

 

1 Tát Én

 

 

 

 

2 Giáp Chảy

 

 

Lâm Thượng

II

 

 

 

 

 

1 Bản Lẹng

 

 

 

 

2 Tông Pắng A

 

 

 

 

3 Tông Pắng B

 

 

 

 

4 Tông Cại

 

 

 

 

5 Nặm Chắn

 

 

 

 

6 Hin Lạn B

 

 

 

 

7 Thâm Pất

 

 

 

 

8 Nà Pồng

 

 

 

 

9 Nà Kèn

 

 

 

 

10 Nà Kéo

 

 

Mai Sơn

II

 

 

 

 

 

1 Sơn Hạ

 

 

 

 

2 Sơn Thượng

 

 

Minh Tiến

II

 

 

 

 

 

1 Làng Quị

 

 

 

 

2 Thôn Trang

 

 

 

 

3 Tồng Táng

 

 

 

 

4 Làng Ven

 

 

 

 

5 Làng Trạng

 

 

 

 

6 Khau Nghiềm

 

 

Mường Lai

II

 

 

 

 

 

1 Nà Chao

 

 

 

 

2 Từ Hiếu

 

 

 

 

3 Nà Khoang

 

 

 

 

4 Nà Bó

 

 

 

 

5 Khâu Quàng

 

 

 

 

6 Roong Loỏng

 

 

 

 

7 Xóm Thợ

 

 

 

 

8 Nà Bái

 

 

 

 

9 Bản Cạu

 

 

 

 

10 Thâm Nim

 

 

 

 

11 Roong Đeng

 

 

 

 

12 Tặng An

 

 

 

 

13 Nà Va

 

 

 

 

14 Nà Chùa

 

 

 

 

15 Nà Cáy

 

 

 

 

16 Nà Ngàm

 

 

 

 

17 Thâm Bưa

 

 

 

 

18 Khuân Thếp

 

 

 

 

19 Nà Nhàn 2

 

 

Tân Lĩnh

II

 

 

 

 

 

1 Trần Phú (Thôn 12)

 

 

 

 

2 Khuôn Thống (Thôn 13)

 

 

 

 

3 Soi Ngõa

 

 

Tô Mậu

II

 

 

 

 

 

1 Nà Pan

 

 

 

 

2 Nà Hỏa

 

 

 

 

3 Cửa Ngòi

 

 

 

 

4 Làng Chang

 

 

Trúc Lâu

II

 

 

 

 

 

1 Khe Giang

 

 

Vĩnh Lạc

II

 

 

 

 

 

1 Làng Mác

 

 

 

 

2 Loong Xe

 

 

Yên Thắng

II

 

 

 

 

 

1 Thoi Xóa

 

 

An Phú

III

 

 

 

 

 

1 Đồng Dân

 

 

 

 

2 Khau Ca

 

 

 

 

3 Mỏ Cao

 

 

 

 

4 Làng Xóa

 

 

 

 

5 Nà Dụ

 

 

 

 

6 Khâu Sén

 

 

 

 

7 Lũng Đảy

 

 

Động Quan

III

 

 

 

 

 

1 Thôn 4

 

 

 

 

2 Thôn 5

 

 

 

 

3 Thôn 8

 

 

 

 

4 Thôn 9

 

 

 

 

5 Thôn 10

 

 

 

 

6 Thôn 11

 

 

 

 

7 Thôn 12

 

 

 

 

8 Thôn 13

 

 

 

 

9 Thôn 14

 

 

 

 

10 Thôn 15

 

 

Khánh Hòa

III

 

 

 

 

 

1 Thôn 1

 

 

 

 

2 Thôn 2

 

 

 

 

3 Thôn 3

 

 

 

 

4 Thôn 4

 

 

 

 

5 Thôn 5

 

 

 

 

6 Thôn 6

 

 

 

 

7 Thôn 7

 

 

Khánh Thiện

III

 

 

 

 

 

1 Khe Phay

 

 

 

 

2 Reo Nác

 

 

 

 

3 Nà Bó

 

 

 

 

4 Thôn Co

 

 

 

 

5 Nà Lạn

 

 

 

 

6 Làng Giàu

 

 

 

 

7 Tông Quan

 

 

 

 

8 Nà Luồng

 

 

 

 

9 Tạng Tát

 

 

 

 

10 Đon Po

 

 

 

 

11 Tông Mộ

 

 

 

 

12 Nà Tông

 

 

 

 

13 Tông Luông

 

 

 

 

14 Hua Tông

 

 

Minh Chuẩn

III

 

 

 

 

 

1 Thôn 1

 

 

 

 

2 Thôn 2

 

 

 

 

3 Thôn 3

 

 

 

 

4 Thôn 4

 

 

 

 

5 Thôn 5

 

 

 

 

6 Thôn 6

 

 

 

 

7 Thôn 8

 

 

 

 

8 Thôn 9

 

 

 

 

9 Thôn 10

 

 

Phan Thanh

III

 

 

 

 

 

1 Bản Kè

 

 

 

 

2 Bản Năn

 

 

 

 

3 Bản Thủy Văn

 

 

 

 

4 Bản Rầu

 

 

 

 

5 Bản Xả

 

 

 

 

6 Bản Hốc

 

 

 

 

7 Bản Ro

 

 

Phúc Lợi

III

 

 

 

 

 

1 1 Vàn

 

 

 

 

2 2 Vàn

 

 

 

 

3 3 Vàn

 

 

 

 

4 4 Vàn

 

 

 

 

5 1 Thuồng

 

 

 

 

6 2 Thuồng

 

 

 

 

7 3 Thuồng

 

 

 

 

8 4 Thuồng

 

 

Tân Lập

III

 

 

 

 

 

1 Bản Xiêng 1

 

 

 

 

2 Bản Xiêng 2

 

 

 

 

3 Bản Chang

 

 

 

 

4 Bản Lũng

 

 

 

 

5 Bản Thanh Rang

 

 

 

 

6 Bản Cát 1

 

 

 

 

7 Bản Cát 2

 

 

 

 

8 Bản Ao Sen

 

 

Tân Phượng

III

 

 

 

 

 

1 Lũng Cọ 1

 

 

 

 

2 Lũng Cọ 2

 

 

 

 

3 Bỏ Mi 1

 

 

 

 

4 Bỏ Mi 2

 

 

 

 

5 Khe Pháo 1

 

 

 

 

6 Khe Pháo 2

 

 

 

 

7 Khiểng Khun 1

 

 

 

 

8 Khiểng Khun 2

 

 

Trung Tâm

III

 

 

 

 

 

1 Sài Dưới

 

 

 

 

2 Khe Lạnh

 

 

 

 

3 Sâm Trên

 

 

 

 

4 Sâm Dưới

 

 

 

 

5 Làng Đát

 

 

 

 

6 Ngòi Thìu

 

 

 

 

7 Vạn Thìu

 

 

 

 

8 Khe Hùm

VII

HUYỆN YÊN BÌNH

 

 

 

 

 

Thị trấn Yên Bình

I

 

 

 

 

 

1 Tổ 20

 

 

Bạch Hà

II

 

 

 

 

 

1 Ngọn Ngòi

 

 

 

 

2 Ngòi Giàng

 

 

 

 

3 Hàm Rồng

 

 

Bảo Ái

II

 

 

 

 

 

1 Ngòi Ngù

 

 

 

 

2 Ngòi Nhầu

 

 

 

 

3 Ngòi Mấy

 

 

 

 

4 Ngòi Kè

 

 

 

 

5 Ngòi Ngần

 

 

 

 

6 Vĩnh An

 

 

Cảm Nhân

II

 

 

 

 

 

1 Quyết Thắng 1

 

 

 

 

2 Quyết Thắng 2

 

 

 

 

3 Rẫy 1

 

 

 

 

4 Rẫy 2

 

 

 

 

5 Bản Lầu

 

 

Mỹ Gia

II

 

 

 

 

 

1 Thôn Phú mỹ

 

 

 

 

2 Thôn Đồng tâm

 

 

Tân Hương

II

 

 

 

 

 

1 Khuôn La

 

 

 

 

2 Tân Bình

 

 

 

 

3 Đồi Hồi

 

 

 

 

4 Khe Gáo

 

 

 

 

5 Khe mạ

 

 

 

 

6 Khe May

 

 

 

 

7 Khe Móc

 

 

Tân Nguyên

II

 

 

 

 

 

1 Khe Cọ I

 

 

 

 

2 Khe Cọ II

 

 

 

 

3 Đèo thao

 

 

 

 

4 Trại phung

 

 

 

 

5 Khe nhàn

 

 

 

 

6 Tiến Minh

 

 

 

 

7 Ngòi Lũng

 

 

 

 

8 Đông ké

 

 

Tích Cốc

II

 

 

 

 

 

1 Thôn 1

 

 

 

 

2 Thôn 2

 

 

 

 

3 Thôn 4

 

 

 

 

4 Thôn 5

 

 

Văn Lãng

II

 

 

 

 

 

1 Thôn 1

 

 

 

 

2 Thôn 4

 

 

 

 

3 Thôn 6

 

 

Vĩnh Kiên

II

 

 

 

 

 

1 Đồng Lâm

 

 

 

 

2 Do Núi