Welcome to Yen Bai Portal
 • Đường dây nóng: 02163.818.555
 • English
 • Bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn

  Thực hiện bố trí ổn định dân cư tại các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng, nhằm ổn định và nâng cao đời sống của người dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai, di cư tự do; giải quyết việc làm, tăng thu nhập, hỗ trợ người dân tiếp cận bình đẳng các dịch vụ xã hội cơ bản, góp phần giảm nghèo, bảo vệ môi trường và củng cố quốc phòng, an ninh.

 • Nông dân Vân Hội thi đua làm kinh tế giỏi

  Những năm qua, Hội Nông dân (HND) xã Vân Hội, huyện Trấn Yên luôn làm tốt chức năng là cầu nối các hoạt động “liên kết bốn nhà”, tăng cường tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật (KHKT), thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi (SXKDG)… góp phần nâng cao đời sống hội viên.

 • Văn Yên: Đồng hành cùng nông dân phát triển kinh tế

  Việc triển khai hiệu quả các phong trào thi đua trong các cấp hội của Hội Nông dân Văn Yên đã góp phần tích cực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên.

 • Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Yên Bái vì học sinh, sinh viên nghèo

  Thực hiện Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg về tín dụng đối với học sinh, sinh viên (HSSV) có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến, trên địa bàn tỉnh đã có hàng trăm HSSV đã được Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) giải ngân để mua máy tính phục vụ việc học tập. Chính sách tín dụng ưu đãi này đã nhận được sự quan tâm của các bậc phụ huynh…

 • Mù Cang Chải huy động tổng lực xóa nhà tạm, nhà dột nát

  Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, huyện Mù Cang Chải đã huy động mọi nguồn lực, lồng ghép các chương trình, dự án, cũng như tạo nguồn sinh kế giúp người dân tăng thu nhập, nâng cao đời sống, từ đó có điều kiện đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ xóa nhà tạm, nhà dột nát.

 • Hộ nghèo dân tộc thiểu số được vay hỗ trợ nhà ở không quá 40 triệu đồng/hộ

  Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký ban hành Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025.

 • Yên Bình đẩy mạnh hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo

  Năm 2022, huyện Yên Bình phấn đấu giảm 4,38% hộ nghèo, tương đương 1.326 hộ nghèo trở lên.

Xem thêm tin >>
Đang cập nhật....