Welcome to Yen Bai Portal
 • Đường dây nóng: 02163.818.555
 • English
 • Quy định mới về hỗ trợ đất sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo

  Ủy ban Dân tộc vừa ban hành Thông tư số 02/2023/TT-UBDT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-UBDT hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.

 • “Đòn bẩy” để giảm nghèo ở Trạm Tấu

  Những năm qua, cấp ủy, chính quyền huyện Trạm Tấu đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai khá hiệu quả hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Qua đó, giúp cho các hộ nghèo và cận nghèo tìm được thị trường xuất khẩu phù hợp, từng bước phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống, vươn lên thoát nghèo...

 • Văn Yên nỗ lực làm nhà cho hộ nghèo

  Thực hiện Đề án hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2023 – 2025, huyện Văn Yên đã lồng ghép nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia và nguồn lực ngân sách tỉnh, nguồn xã hội hóa để đến nay đã khởi công được 237/240 nhà, đạt 98,8% kế hoạch năm 2023, trong đó có 108 nhà đã hoàn thành đưa vào sử dụng.

 • Yên Bái sửa chữa, làm mới 1.400 nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo

  8 tháng đầu năm 2023, tỉnh Yên Bái đã tiến hành sửa chữa và làm mới 1.410 nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo, đạt 88,2% kế hoạch.

 • Phấn đấu giải quyết nhà ở cho trên 18.300 hộ dân tộc thiểu số nghèo

  Việt Nam tích cực thực hiện cam kết với quốc tế trong việc đảm bảo quyền có nhà ở cho người dân tộc thiểu số đã được ghi nhận trong Công ước về xoá bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc mà Việt Nam đã tham gia từ năm 1982.

 • Văn Yên triển khai nhiều giải pháp giảm nghèo bền vững

  Những năm qua, huyện Văn Yên luôn quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, cùng sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực của toàn dân, đạt được nhiều kết quả nổi bật trong công tác giảm nghèo. Phóng viên (P.V) Báo Yên Bái có cuộc phỏng vấn đồng chí Lã Thị Liền - Phó Chủ tịch UBND huyện về nội dung này.

 • Công đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Yên Bái hỗ trợ hộ nghèo và làm đường giao thông ở xã Chế Cu Nha

  Vừa qua, Công đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Yên Bái đã trao tặng hiện vật gồm: 95 tấn xi măng, 18.400 viên gạch đỏ và 117 tấm lợp, trị giá 175 triệu đồng hỗ trợ cho 25 hộ nghèo phấn đấu thoát nghèo năm 2023 và làm đường giao thông nông thôn tại xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải.

Xem thêm tin >>
Đang cập nhật....