Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tăng cường các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề và hỗ trợ nông dân

12/11/2016 15:20:00 Xem cỡ chữ
Sáng 13/7, tại Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện, Hội Nông dân huyện Trấn Yên tổ chức hội nghị Sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Hồ Văn Tình - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Yên Bái; các đồng chí lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể huyện Trấn Yên; lãnh đạo các ban, đơn vị Hội Nông dân tỉnh; các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Hội Nông dân huyện khóa IX và Chủ tịch Hội Nông dân 22 xã, thị trấn trong huyện.

Trong 6 tháng đầu năm, dưới sự lãnh chỉ đạo của Hội Nông dân tỉnh và cấp ủy, chính quyền huyện, cùng với sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành đoàn thể, đặc biệt là sự cố gắng nỗ lực của cán bộ, hội viên nông dân, công tác Hội và phong trào nông dân trong huyện Trấn Yên đạt được nhiều kết quả nổi bật, nhiều chỉ tiêu thi đua của Hội trong năm đã về đích sớm. Các phong trào thi đua do Hội phát động tiếp tục phát triển cả bề rộng và chiều sâu, tạo sức lan tỏa, lôi cuốn đông đảo hội viên, nông dân tham gia, trọng tâm là phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững và phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới.6 tháng đầu năm, các cấp Hội trong huyện đã vận động 9.724 hộ hội viên đăng ký hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp năm 2016, đạt 102,4% kế hoạch; trực tiếp giúp đỡ 41 hộ nghèo vươn lên thoát nghèo với số tiền 28,2 triệu đồng. Vận động hội viên đóng góp hơn 420 triệu đồng, 4.600 ngày công lao động, tham gia làm mới, tu sửa 19 km đường giao thông nông thôn, 38 km kênh mương và 6 cầu, cống nhỏ trên địa bàn nông thôn.

Cùng với nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua của Hội, các cấp Hội trong huyện đẩy mạnh “liên kết 4 nhà” tăng cường các hoạt động tư vấn, dịch vụ, dạy nghề và hỗ trợ nông dân. Đến nay, Hội đã ủy thác với Ngân hàng CSXH huyện tạo điều kiện cho 3.564 hộ vay vốn với số dự nợ 95.729 triệu đồng;tín chấp Ngân hàng No&PTNT cho 109 hộ vay vốn với tổng dư nợ 3.750,6 triệu đồng; phối hợp công ty Apatit Lào Cai cung ứng hơn 400 tấn phân bón trả chậm phục vụ sản xuất cho nông dân; phối hợp tổ chức 82 lớp tập huấn KHKT cho 3.760 lượt hội viên và 6 lớp đào tạo nghề cho 120 lao động nông thôn về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, thú y…Xây dựng 9 mô hình trình diễn sản xuất nông nghiệp có hiệu quả về nuôi cá nước ngọt tại xã Minh Quân, trồng cây ăn quả tại xã Hưng Thịnh, chăn nuôi gia súc, gia cầm tại các xã Y Can, Quy Mông, Báo Đáp, Lương Thịnh; hỗ trợ nâng cấp tổ hợp tác “Trồng cây ăn quả” xã Hưng Thịnh lên thành hợp tác xã sản xuất kinh doanh nông nghiệp …

Triển khai thực hiện Đề án“Vận động xây dựng, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân giai đoạn 2014 - 2020”,  trong 6 tháng đầu năm, Hội Nông dân huyện chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở Hội vận động hội viên nông dân xây dựng dự án phát triển kinh tế đề nghị vay vốn Qũy Hỗ trợ nông dân các cấp. Đã thẩm định và giải ngân các dự án “Chăn nuôi lợn thịt” tại xã Báo Đáp, “Chăn nuôi gia cầm” tại xã Quy Mông với tổng số vốn 120 triệu đồng từ nguồn quỹ HTND huyện cho 6 hộ hội viên tham gia thực hiện; đồng thời chỉ đạo duy trì thực hiện có hiệu quả các dự án vay vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện, tỉnh tại các xã Hưng Thịnh, Lương Thịnh, Minh Quân, Y Can, Cường Thịnh với tổng dư nợ 900 triệu đồng…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hồ Văn Tình, phó chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Yên Bái đã ghi nhận và biểu dương những kết quả công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm mà Hội Nông dân huyện Trấn Yên đã đạt được. Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm đồng chí đề nghị Hội Nông dân huyện thực hiện tốt những nhiệm vụ sau: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVIII của Đảng bộ tỉnh Yên Bái; kết quả cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-202; tiếp tục sâu sát cơ sở, kịp thời nắm bắt tình hình nông nghiệp, nông dân, nông thôn, nhất là những khó khăn, vướng mắc, bức xúc của nông dân. Nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua của Hội và tăng cường các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề và hỗ trợ nông dân. Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy để triển khai thực hiện Kết luận 61-KL/TW của Ban Bí thư và Quyết định 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ…


(Theo Website Hội Nông dân)