Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Chính sách thu hút đầu tư >> Kinh tế

Chính sách khuyến khích, ưu đãi hỗ trợ mở rộng hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ cao tại tỉnh Yên Bái

16/10/2018 09:24:19 Xem cỡ chữ Google
Bạn Ngọc Anh, TP Yên Bái có gửi câu hỏi về Ban Biên tập Cổng TTĐT với nội dung: Công ty tôi đang tìm kiếm cơ hội đầu tư, mở rộng hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ cao tại tỉnh Yên Bái và muốn biết xem hiện tại tỉnh Yên Bái đang có những chính sách khuyến khích, ưu đãi hỗ trợ như thế nào? Nếu có thể, vui lòng cho tôi xin thông tin ! Tôi xin cảm ơn

Những mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại Yên Bái đang từng bước phát huy hiệu quả.

Trước tiên, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái luôn hoan nghênh, thu hút và khuyến khích các nhà đầu tư (cá nhân, tổ chức kinh tế) có năng lực nghiên cứu, triển khai thực hiện các dự án đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ cao, thân thiện với môi trường trên địa bàn tỉnh Yên Bái phù hợp với chủ trương, định hướng và các quy định pháp luật của nhà nước; quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Yên Bái nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Về nội dung kiến nghị của doanh nghiệp, sau khi nghiên cứu, Sở Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

1. Về chính sách ưu đãi theo quy định của Luật Đầu tư năm 2014.

Dự án đầu tư thuộc ngành, nghề “hoạt động công nghệ cao, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ công nghệ cao, hoạt động nghiên cứu và phát triển” thuộc ngành, nghề được ưu đãi đầu tư theo Khoản 1, Điều 16 Luật Đầu tư năm 2014.

Căn cứ Luật Đầu tư năm 2014; Luật sửa đổi bổ sung Điều 6 và phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư; Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư (sau đây gọi tắt là Nghị định số 118/2015/NĐ-CP), nhà đầu tư được xem xét áp dụng hình thức ưu đãi đầu tư theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Luật Đầu tư năm 2014 như:

- Áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn mức thuế suất thông thường có thời hạn hoặc toàn bộ thời gian thực hiện dự án đầu tư; miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp;

- Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định; nguyên liệu, vật tư, linh kiện để thực hiện dự án đầu tư;

- Miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất.

Nguyên tắc và thủ tục áp dụng ưu đãi đầu tư: theo quy định tại Điều 17 Luật Đầu tư; khoản 2 Điều 16 và Điều 17 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP.

2. Chính sách khuyến khích, ưu đãi của địa phương:

Tỉnh Yên Bái đã ban hành chính sách khuyến khích đầu tư vào công nghiệp, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ngày 20/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái), cụ thể:

- Hỗ trợ san tạo mặt bằng: Đối với nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư trong các khu công nghiệp được hỗ trợ 50% kinh phí san tạo mặt bằng nhưng không quá 03 tỷ đồng/dự án.

- Hỗ trợ xây dựng công trình kết cấu hạ tầng:

+ Đối với các dự án trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp: Tỉnh đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng về giao thông, điện, nước đến hàng rào dự án.

+ Đối với nhà đầu tư thực hiện dự án vào lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; dự án đầu tư vào lĩnh vực sản xuất sản phẩm mới, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo phù hợp với quy hoạch được duyệt, mang lại liệu quả kinh tế - xã hội cao, thân thiện với môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ vào quy mô, tính chất từng dự án cụ thể trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định mức hỗ trợ.

- Các hỗ trợ khác: Hỗ trợ miễn phí cho nhà đầu tư trong việc quảng cáo, giới thiệu hình ảnh, giới thiệu sản phẩm trên website và các kênh thông tin khác của UBND tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp, tư vấn và xúc tiến đầu tư tỉnh Yên Bái; Hỗ trợ nhà đầu tư về thủ tục đầu tư, kinh doanh: Các Sở, ban ngành của tỉnh có trách nhiệm cung cấp miễn phí thông tin về môi trường đầu tư, quy hoạch ngành, lĩnh vực đầu tư và các thông tin khác trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của ngành mình theo quy định.

Ngoài ra, doanh nghiệp có thể tham khảo thêm các thông tin hướng dẫn về thủ tục hành chính đối với lĩnh vực đầu tư tại địa chỉ http://yenbai.gov.vn/noidung/vanban/Pages/thu-tuc-hanh-chinh-yen-bai.aspx?cq=73&cap=3&lv=100.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Yên Bái trân trọng cảm ơn Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có ý kiến trả lời công dân!

 

834 lượt xem
Ban Biên tập