Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Các dự án mời gọi đầu tư >> Kinh tế

Các ngành hàng, sản phẩm nông, lâm nghiệp và thủy sản quan trọng khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh Yên Bái

05/03/2019 09:05:50 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Quyết định về việc ban hành danh mục các ngành hàng, sản phẩm nông, lâm nghiệp và thủy sản quan trọng khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

.

Ban hành kèm theo quyết định này danh mục các ngành hàng, sản phẩm nông, lâm nghiệp và thủy sản quan trọng khuyến khích và ưu hỗ trợ thực hiện liên kết gắn sản  xuất với tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh Yên Bái, gồm 5 ngành hàng và 19 sản phẩm (có danh mục kèm theo) 

498 lượt xem