Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
  • English

Tin hoạt động

Tiếp tục đẩy mạnh Chỉ thị số 18-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm ATGT

Tiếp tục đẩy mạnh Chỉ thị số 18-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm ATGT

06/05/2019

CTTĐT - Ban Bí thư vừa ban hành Kết luận số 45-KL/TW về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, ATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông.

Tăng cường kiểm tra, tuần tra kiểm soát xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh

Tăng cường kiểm tra, tuần tra kiểm soát xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh

06/05/2019

CTTĐT - Thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban ATGT Quốc gia và Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, trong quý I năm 2019, Ban ATGT tỉnh đã triển khai đầy đả, kịp thời các nội dung chỉ đạo liên quan đến công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019 - 2021 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019 - 2021 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

06/05/2019

CTTĐT - Công an tỉnh Yên Bái triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết 12/NQ-CP của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019 - 2021 trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện đợt cao điểm bảo đảm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Yên Bái

Thực hiện đợt cao điểm bảo đảm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Yên Bái

06/05/2019

CTTĐT - Để đảm bảo trật tự đô thị, mỹ quan đô thị, Ủy ban nhân dân thành phố xây dụng kế hoạch thực hiện đợt cao điểm bảo đảm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Chương trình trao tặng Mũ bảo hiểm cho trẻ em năm 2019 với chủ đề “Giữ trọn ước mơ”

Chương trình trao tặng Mũ bảo hiểm cho trẻ em năm 2019 với chủ đề “Giữ trọn ước mơ”

06/05/2019

CTTĐT - Nhằm góp phần thực hiện mục tiêu nâng tỷ lệ đội mũ bảo hiểm (MBH) đạt Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối với trẻ em là 80% vào năm 2020 theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 19/01/2018, Ủy ban ATGT Quốc gia triển khai kế hoạch Chương trình trao tặng Mũ bảo hiểm cho trẻ em năm 2019 với chủ đề “Giữ trọn ước mơ”.

Tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019 - 2021

Tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019 - 2021

06/05/2019

CTTĐT - Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019 - 2021 2, với mục tiêu giảm 5 - 10% số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông mỗi năm; giảm ùn tắc giao thông ở các đô thị lớn, nhất là thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-CP của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019 - 2021

Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-CP của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019 - 2021

06/05/2019

CTTĐT - Bộ Giao thông vận tải ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-CP của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019 - 2021.

Phê duyệt Đề án “Các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới”

Phê duyệt Đề án “Các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới”

06/05/2019

CTTĐT - Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt Đề án “Các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới”.

Kế hoạch triển khai cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” năm 2019

18/04/2019

CTTĐT - Ban chỉ đạo Cuộc vận động vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động của Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia về thực hiện Cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” năm 2019.

Tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông

07/03/2019

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 12/NQ-CP về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019 - 2021.