Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Những thông tin quan trọng về Bảo hiểm thất nghiệp 2019

(26/11/2019)

Bảo hiểm thất nghiệp 2019 đã và đang đóng một vai trò quan trọng trong quá trình sử dụng nhân lực của xã hội. Mỗi người lao động và chính những doanh nghiệp không nên bỏ qua những thông tin dưới đây.

Bảo hiểm thất nghiệp: Cứu cánh cho người lao động khi gặp khó

(04/12/2017)

CTTĐT - Trong những năm qua, việc triển khai chính sách bảo hiểm thất nghiệp đã thể hiện tính nhân văn, tinh thần đoàn kết của người lao động, và chủ sử dụng lao động đối với những lao động bị mất việc. Sau gần 9 năm thực hiện, chính sách bảo hiểm thất nghiệp đã giúp hàng nghìn người lao động giảm bớt khó khăn khi mất việc làm. Với những lợi ích mang lại trong thời gian qua, bảo hiểm thất nghiệp thực sự đi vào cuộc sống và trở thành cứu cánh cho người lao động.

Đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến lĩnh vực bảo hiểm thất nghiệp

(01/11/2017)

CTTĐT - Ngày 26 tháng 9 năm 2017, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 93/NQ-CP về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, với lĩnh vực bảo hiểm thất nghiệp. Cụ thể:

bbbbbbbbbb

(05/06/2017)

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb