Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Nhiều nội dung về chính sách bảo hiểm thất nghiệp cần sửa đổi

(19/04/2023)

Một trong những nội dung trọng tâm của hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Việc làm (sửa đổi) là các quy định liên quan đến bảo hiểm thất nghiệp. Sửa đổi chính sách này cần phù hợp định hướng sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội và chủ trương bỏ mức lương cơ sở theo Nghị quyết số 27-NQ/TW.

Năm 2021 chi trả BH thất nghiệp đạt trên 51,6 tỷ đồng

(16/02/2022)

CTTĐT - Trong năm 2021, trên địa bàn tỉnh Yên Bái có 3.847 nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp với tổng số tiền chi trả trợ cấp thất nghiệp là trên 51,6 tỷ đồng.

Thủ tục nhận trợ cấp thất nghiệp

(06/07/2021)

CTTĐT - Sau khi chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, nếu đủ điều kiện theo luật định, người lao động sẽ được hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

Người lao động có thể chọn nơi nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp

(06/07/2021)

CTTĐT - Trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động chưa có việc làm và có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp phải trực tiếp nộp 1 bộ hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo đúng quy định.

Quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp

(01/06/2021)

CTTĐT - Theo Quyết định số 17/2021/QĐ-TTg ngày 31/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ từ ngày 15/5/2021, người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BNTN) sẽ được hỗ trợ học nghề.

Đảm bảo tốt nhất quyền lợi của người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN được đầy đủ, kịp thời và đảm bảo an toàn

(22/03/2021)

CTTĐT - Để đảm bảo tốt nhất quyền lợi của người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN được đầy đủ, kịp thời và đảm bảo an toàn, phòng, chống dịch COVID-19, BHXH Việt Nam đã ban hành Công văn số 396/BHXH-TCKT gửi Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và BHXH 13 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) hằng tháng trong thời gian tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Những thông tin quan trọng về Bảo hiểm thất nghiệp 2019

(26/11/2019)

Bảo hiểm thất nghiệp 2019 đã và đang đóng một vai trò quan trọng trong quá trình sử dụng nhân lực của xã hội. Mỗi người lao động và chính những doanh nghiệp không nên bỏ qua những thông tin dưới đây.

Bảo hiểm thất nghiệp: Cứu cánh cho người lao động khi gặp khó

(04/12/2017)

CTTĐT - Trong những năm qua, việc triển khai chính sách bảo hiểm thất nghiệp đã thể hiện tính nhân văn, tinh thần đoàn kết của người lao động, và chủ sử dụng lao động đối với những lao động bị mất việc. Sau gần 9 năm thực hiện, chính sách bảo hiểm thất nghiệp đã giúp hàng nghìn người lao động giảm bớt khó khăn khi mất việc làm. Với những lợi ích mang lại trong thời gian qua, bảo hiểm thất nghiệp thực sự đi vào cuộc sống và trở thành cứu cánh cho người lao động.

Đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến lĩnh vực bảo hiểm thất nghiệp

(01/11/2017)

CTTĐT - Ngày 26 tháng 9 năm 2017, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 93/NQ-CP về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, với lĩnh vực bảo hiểm thất nghiệp. Cụ thể: