Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Hỗ trợ mức đóng BHYT đối với người dân có hộ khẩu thường trú tại các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh khi được công nhận đạt chuẩn NTM, giai đoạn 2022-2025

(15/08/2022)

CTTĐT - Vừa qua, Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành Nghị quyết số 25/2022/NQ-HĐND ngày 06/7/2022 quy định chính sách hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế đối với người dân có hộ khẩu thường trú tại các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Yên Bái khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2022-2025.

Trấn Yên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế năm 2022

(11/08/2022)

CTTĐT - UBND huyện Trấn Yên mới ban hành văn bản số 734/UBND-BHXH yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế năm 2022.

Quyền lợi hưởng BHYT của người tham gia ngày càng được mở rộng ở cả phạm vi và mức hưởng BHYT

(08/08/2022)

Bảo hiểm y tế (BHYT) là chính sách an sinh xã hội ưu việt của Đảng và Nhà nước, mang ý nghĩa nhân văn, nhân đạo và có tính chia sẻ cộng đồng sâu sắc. BHYT do Nhà nước tổ chức thực hiện không vì mục đích lợi nhuận, nhằm huy động sự đóng góp của cộng đồng, chia sẻ rủi ro bệnh tật và giảm bớt gánh nặng tài chính của mỗi người dân khi ốm đau, bệnh tật, tai nạn... Sau nhiều năm, quyền lợi khám chữa bệnh BHYT ngày càng được đảm bảo và mở rộng.

Bảo hiểm y tế - vì sức khỏe, hạnh phúc mọi gia đình

(07/07/2022)

Bảo hiểm y tế (BHYT) là chính sách an sinh xã hội ưu việt của Đảng và Nhà nước, mang ý nghĩa nhân văn, nhân đạo và có tính chia sẻ cộng đồng sâu sắc. BHYT do Nhà nước tổ chức thực hiện không vì mục đích lợi nhuận, nhằm huy động sự đóng góp của cộng đồng, chia sẻ rủi ro bệnh tật và giảm bớt gánh nặng tài chính của mỗi người dân khi ốm đau, bệnh tật, tai nạn...

Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh

(29/06/2022)

Bộ Y tế mới có công văn gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố về việc tăng cường truyền thông về chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế và kỷ niệm Ngày bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2022.

Lợi ích của việc hưởng lương hưu khi tham gia BHXH

(29/06/2022)

Chế độ hưu trí là cốt lõi của chính sách BHXH, đảm bảo an sinh xã hội lâu dài cho người lao động (NLĐ) khi hết tuổi lao động. Lương hưu có ý nghĩa vô cùng quan trọng, giúp NLĐ đảm bảo khi về già có chi phí chi trả cho những nhu cầu sống cơ bản và có thêm thẻ BHYT (được cấp miễn phí) để chăm sóc sức khoẻ.

BHYT hộ gia đình: Tấm thẻ vàng chăm sóc sức khỏe

(21/06/2022)

CTTĐT - Trong những năm gần đây, việc phát triển số người tham gia BHYT đã trở thành một trong những chỉ tiêu KT-XH quan trọng của các địa phương. Mục tiêu hướng đến là thực hiện có hiệu quả chính sách BHYT, mọi người dân đều được tham gia và thụ hưởng quyền lợi từ chính sách này. Tham gia BHYT trong đó tham gia theo nhóm hộ gia đình mang ý nghĩa chia sẻ cộng đồng sâu sắc, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu công bằng xã hội cũng như bảo vệ chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân.

Quy trình giảm trừ mức đóng trong gia hạn thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình trên Cổng Dịch vụ công

(15/06/2022)

CTTĐT - Bảo hiểm xã hội Việt Nam mới ban hành Quyết định số 1187/QĐ-BHXH kèm theo Quy trình giảm trừ mức đóng trong gia hạn thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình trên Cổng Dịch vụ công.

Đăng kí hưởng chế độ ốm đau trên Cổng Dịch vụ công

(13/06/2022)

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam vừa có quyết định về việc ban hành dịch vụ công trực tuyến giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, trợ cấp dưỡng sức phục hồi sức khỏe thuộc lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội.

Bảo hiểm xã hội huyện Văn Yên đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế

(16/03/2022)

CTTĐT - Nhằm phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch người tham gia BHXH, BHYT năm 2022 BHXH huyện Văn Yên đã chủ động đề ra nhiều giải pháp, biện pháp phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT phù hợp với tình hình thực tiễn; góp phần đưa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về BHXH tự nguyện đi vào cuộc sống của nhân dân trên địa bàn huyện.