Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Thực hiện nghĩa vụ thuế

Cục trưởng Cục Thuế Yên Bái Nông Xuân Hùng: Đẩy mạnh hỗ trợ quyết toán thuế thu nhập cá nhân

21/03/2023 14:27:30 Xem cỡ chữ Google
Thời gian này, ngành thuế Yên Bái đẩy mạnh hỗ trợ người nộp thuế (NNT) quyết toán thuế (QTT) thu nhập cá nhân (TNCN) theo nhiều hình thức - Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Nông Xuân Hùng đã nhấn mạnh điều này khi trả lời phỏng vấn phóng viên (P.V) Báo Yên Bái.

Đồng chí Nông Xuân Hùng - Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Yên Bái

Quý I hằng năm là thời gian ngành thuế tập trung lực lượng hỗ trợ NNT rà soát hồ sơ, kê khai và làm thủ tục QTT thu nhập doanh nghiệp (TNDN), TNCN. Để bảo đảm NNT tiếp cận thông tin và được hỗ trợ một cách tốt nhất, thông tin sẽ được làm rõ qua nội dung trao đổi sau đây từ Cục trưởng Cục Thuế tỉnh.

P.V: Xin đồng chí cho biết, những đối tượng nào phải QTT TNCN năm 2022?

Đồng chí Nông Xuân Hùng: Đối với tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập từ tiền lương, tiền công không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế có trách nhiệm khai QTT và quyết toán thay cho các cá nhân có ủy quyền.

Trường hợp cá nhân là người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới do tổ chức cũ thực hiện sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp (DN) hoặc tổ chức cũ và tổ chức mới trong cùng một hệ thống thì tổ chức mới có trách nhiệm QTT theo ủy quyền của cá nhân đối với cả phần thu nhập do tổ chức cũ chi trả và thu lại chứng từ khấu trừ thuế TNCN do tổ chức cũ đã cấp cho người lao động.

Trường hợp tổ chức trả thu nhập giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp đồng hoặc tổ chức lại DN thì phải QTT TNCN đến thời điểm giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp đồng hoặc tổ chức lại DN. Trường hợp chuyển đổi loại hình DN (không bao gồm DN nhà nước cổ phần hóa) mà DN chuyển đổi kế thừa toàn bộ nghĩa vụ về thuế của DN được chuyển đổi thì không phải khai QTT TNCN đến thời điểm có quyết định về việc chuyển đổi DN, DN khai quyết toán khi kết thúc năm.

Đối với ủy quyền QTT TNCN: Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại một nơi và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện việc QTT, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm.

Trường hợp cá nhân là người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới do tổ chức thực hiện sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi loại hình DN hoặc tổ chức cũ và tổ chức mới trong cùng một hệ thống thì cá nhân được ủy quyền QTT cho tổ chức mới.

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại một nơi và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập QTT, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm; đồng thời, có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng và đã được khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10% nếu không có yêu cầu QTT đối với phần thu nhập này.

Đối với cá nhân trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế: Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương tiền công từ hai nơi trở lên mà không đáp ứng điều kiện được ủy quyền quyết toán theo quy định nếu có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo. Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công; đồng thời, thuộc diện xét giảm thuế do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế.

Cá nhân có mặt tại Việt Nam tính trong năm dương lịch đầu tiên dưới 183 ngày, nhưng tính trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam là từ 183 ngày trở lên thì năm quyết toán đầu tiên là 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam.

Cá nhân là người nước ngoài kết thúc hợp đồng làm việc tại Việt Nam khai QTT với cơ quan thuế trước khi xuất cảnh. Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công được trả từ nước ngoài và cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương tiền công được trả từ các tổ chức quốc tế, đại sứ quán, lãnh sự quán chưa khấu trừ thuế trong năm nếu có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo.

P.V: Những đối tượng nào không phải QTT TNCN, thưa đồng chí?

Đồng chí Nông Xuân Hùng: Đối tượng không phải QTT TNCN bao gồm: tổ chức không phát sinh trả thu nhập từ tiền lương tiền công. Tổ chức, cá nhân tạm ngừng hoạt động kinh doanh trọn năm dương lịch. Cá nhân có số tiền thuế phải nộp hằng năm sau quyết toán từ 50.000 đồng trở xuống. Cá nhân có số thuế phải nộp nhỏ hơn số thuế đã tạm nộp mà không có yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo.

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại một đơn vị; đồng thời, có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng và đã được khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10% nếu không có yêu cầu thì không phải QTT đối với phần thu nhập này.

Cá nhân được người sử dụng lao động mua bảo hiểm nhân thọ (trừ bảo hiểm hưu trí tự nguyện), bảo hiểm không bắt buộc khác có tích lũy về phí bảo hiểm mà người sử dụng lao động hoặc DN bảo hiểm đã khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10% trên khoản tiền phí bảo hiểm tương ứng với phần người sử dụng lao động mua hoặc đóng góp cho người lao động thì người lao động không phải QTT TNCN đối với phần thu nhập này.

Tổ chức chi trả thu nhập thực hiện quyết toán theo Tờ khai mẫu số 05/QTT-TNCN - tờ khai QTT thu nhập cá nhân và các phụ lục kèm theo (theo quy định tại Thông tư 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ Tài chính). Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập QTT thì cá nhân phải lập giấy ủy quyền QTT thu nhập cá nhân - Mẫu số 08/UQ-QTT-TNCN (theo quy định tại Thông tư 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ Tài chính). Cá nhân cư trú trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế theo Tờ khai mẫu số 02/QTT-TNCN - tờ khai QTT TNCN (theo quy định tại Thông tư 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ Tài chính).

P.V: Việc hỗ trợ QTT TNCN 2022 gồm những hình thức nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Nông Xuân Hùng: Thời gian này, ngành thuế Yên Bái đang đẩy mạnh hỗ trợ NNT QTT TNCN theo nhiều hình thức như hỗ trợ trực tiếp tại bộ phận "Một cửa” của cơ quan thuế các cấp, hỗ trợ qua điện thoại, zalo, email, trên 479 kênh Etax…

 

Cùng đó, trang thông tin điện tử (website) của Tổng cục Thuế và của Cục thuế tỉnh là các kênh chính thức để NNT tra cứu thông tin, tham vấn các văn bản quy phạm pháp luật về thuế và các văn bản hướng dẫn của cơ quan thuế các cấp.

Ngoài ra, từng cơ quan thuế sẽ có các tài khoản, fanpage riêng mở trên các trang mạng xã hội Facebook, Zalo, Youtube... để cung cấp thông tin chi tiết cho từng nhóm NNT. Tại Tổng cục Thuế, tháng 3 hàng năm đều tổ chức chương trình hỗ trợ trực tuyến QTT trên Cổng thông tin điện tử ngành thuế.

Chương trình tổ chức dưới 2 hình thức: Thứ nhất là, hỗ trợ trực tuyến, trả lời NNT trên Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế (www.gdt.gov.vn). Thứ hai là, livestream giới thiệu điểm mới, giải đáp vướng mắc NNT thường gặp khi QTT trên fanpage Tổng cục Thuế, các trang fanpage của Cục thuế; trong đó, ngày 21/3 sẽ hỗ trợ các nội dung liên quan QTT TNDN; ngày 23/3 hỗ trợ các nội dung liên quan QTT TNCN. Nội dung hướng dẫn tập trung vào các vấn đề nhiều NNT quan tâm, cần hướng dẫn áp dụng quy định hoặc các vấn đề cần lưu ý mà NNT sơ suất, thiếu thông tin hay mắc lỗi trong quá trình QTT.

P.V: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

 

 

0 lượt xem
1