Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Thực hiện nghĩa vụ thuế

Ngành thuế Yên Bái áp dụng nhiều giải pháp xử lý nợ thuế

15/03/2024

Thu nợ và cưỡng chế nợ thuế có vai trò quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước (NSNN). Vì vậy, ngay từ đầu năm, Cục Thuế tỉnh Yên Bái đã tập trung chỉ đạo các đơn vị chức năng chủ động rà soát, phân loại nợ; từ đó, đề ra các giải pháp đẩy mạnh thu hồi nợ thuế.

Tổng cục Thuế không yêu cầu doanh nghiệp cập nhật thông tin căn cước công dân

21/03/2023

Tổng cục Thuế khẳng định yêu cầu doanh nghiệp cập nhật thông tin căn cước công dân là thông báo mạo danh, là hành vi trái pháp luật, lợi dụng danh nghĩa cơ quan thuế để trục lợi cá nhân, lừa đảo.

Cục trưởng Cục Thuế Yên Bái Nông Xuân Hùng: Đẩy mạnh hỗ trợ quyết toán thuế thu nhập cá nhân

21/03/2023

Thời gian này, ngành thuế Yên Bái đẩy mạnh hỗ trợ người nộp thuế (NNT) quyết toán thuế (QTT) thu nhập cá nhân (TNCN) theo nhiều hình thức - Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Nông Xuân Hùng đã nhấn mạnh điều này khi trả lời phỏng vấn phóng viên (P.V) Báo Yên Bái.

Tổng cục Thuế lên kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

09/02/2023

Tổng cục Thuế vừa có Quyết định số 24/QĐ-TCT ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023.

Sửa đổi quy định tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

01/11/2022

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Nghị định số 91/2022/NĐ-CP ngày 30-10-2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19-10-2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.

Nghị quyết số 125/NQ-CP của Chính phủ về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022

Nghị quyết số 125/NQ-CP của Chính phủ về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022

03/10/2022

Ngày 22/9/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 125/NQ-CP về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Cục Thuế tỉnh hướng dẫn các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân kinh doanh thực hiện Nghị định số 41/2022/NĐ-CP

15/07/2022

CTTĐT - Ngày 20/6/2022 Chính phủ ban hành Nghị định số 41/2022/NĐ-CP (Nghị định số 41/2022/NĐ-CP) sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ và Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chính sách miễn, giảm huế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội).

Yên Bái: 100% doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh theo phương pháp kê khai đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

05/07/2022

CTTĐT - Tính đến hết ngày 30/6/2022, 100% doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh theo phương pháp kê khai trên địa bàn tỉnh Yên Bái đang sử dụng hóa đơn theo quy định tại Nghị định 51/2010/NĐ-CP đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử thành công, đảm bảo mục tiêu ngành Thuế Yên Bái đã đặt ra.

Thực hiện nghĩa vụ thuế trên thiết bị di động bằng Ứng dụng (eTax Mobile)

22/03/2022

Nhằm hỗ trợ người nộp thuế (NNT) là cá nhân tiếp cận với các dịch vụ cơ quan thuế cung cấp, Tổng cục Thuế đã mở rộng ứng dụng eTax trên nền tảng website sang eTax trên nền tảng thiết bị di động (eTax Mobile).

Một số lưu ý về chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15

18/02/2022

Nhằm triển khai kịp thời Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; Nghị định số 15/2022/NĐ-CP Quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15. Ngày 09/02/2022, Cục Thuế tỉnh Yên Bái đã có văn bản hướng dẫn các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân kinh doanh một số nội dung cần lưu ý về chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 như sau: