Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ

(23/10/2019)

Nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong cộng đồng về tầm quan trọng của việc học tập thường xuyên, học tập suốt đời đối với sự phát triển toàn diện của cá nhân, vừa qua, UBND tỉnh đã tổ chức Tuần lễ Hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019 với chủ đề: "Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại”.

Thực hiện lời căn dặn của Bác, người dân Văn Yên thi đua trồng Quế

(23/10/2019)

CTTĐT - Cách đây 61 năm - Ngày 25/9/1958, tại sân vận động Thị xã Yên Bái (nay là Thành phố Yên Bái), Bác Hồ đã nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái. Người khen ngợi những thành tích mà Đảng bộ, nhân dân đã phấn đấu đạt được. Người nhắc nhở đồng bào phải đoàn kết, thi đua, tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, xây dựng đời sống văn hóa mới để Yên Bái trở thành tỉnh khá nhất của các tỉnh miền núi.

Tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và vai trò lãnh đạo của Đảng

(03/10/2019)

Phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và vai trò lãnh đạo của Đảng nhằm tăng cường hơn nữa sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận về chính trị và tinh thần trong nhân dân, nâng cao ý chí đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, giữ vững trận địa tư tưởng xã hội chủ nghĩa, bảo vệ và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng, là đòi hỏi khách quan, là nhiệm vụ vừa cấp bách trước mắt, vừa thường xuyên, cơ bản, lâu dài.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là bảo vệ Ðảng, Nhà nước, nhân dân, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là bảo vệ Ðảng, Nhà nước, nhân dân, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc

(03/10/2019)

Ngày 22-10-2018, Tổng Bí thư NGUYỄN PHÚ TRỌNG đã ký ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Nội dung, phương thức lãnh đạo đấu tranh tư tưởng của cấp ủy và lực lượng tuyên giáo các cấp hiện nay

(03/10/2019)

Trên cơ sở khảo sát thực tiễn đấu tranh tư tưởng ở tổ chức đảng một số địa phương, cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang, bước đầu, bài viết giới thiệu khái quát một số nội dung, phương thức chủ yếu trong lãnh đạo công tác đấu tranh tư tưởng theo Nghị quyết 35-NQ/TW về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Văn Yên: Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

(03/10/2019)

CTTĐT - Vừa qua, Đảng bộ huyện Văn Yên đã tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí minh.

Nhớ lời Bác dạy chẳng mờ phai

(03/10/2019)

CTTĐT - Tôi có may mắn được gặp gỡ những nhà giáo của mùa thu năm ấy đưa ánh sáng của Đảng đến với đồng bào dân tộc miền núi. Đó là lớp thanh niên trí thức miền xuôi năm 1959 thực hiện lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh tình nguyện lên công tác tại các tỉnh miền núi Tây Bắc, trong đó có tỉnh Yên Bái.

Mỗi câu chuyện kể về Bác Hồ là một bài học lớn

(02/10/2019)

CTTĐT - Hội thi Kể chuyện về Bác Hồ theo chủ đề năm 2019 và những mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016 - 2019 do Tỉnh ủy Yên Bái tổ chức đã khép lại nhưng dư âm và cảm xúc sâu lắng vẫn đọng lại trong mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn tỉnh.

Thí sinh Vũ Quỳnh Trâm, trường THCS Yên Ninh, thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo giành giải Nhất Hội thi Kể chuyện về Bác Hồ theo chủ đề năm 2019

(02/10/2019)

CTTĐT - Tối 24/9, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Tỉnh ủy Yên Bái tổ chức tổng kết và trao giải Hội thi Kể chuyện về Bác Hồ theo chủ đề năm 2019 và những mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016 - 2019.

Đảng bộ Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật và Du lịch tỉnh giành giải Nhất Hội thi Kể chuyện về Bác Hồ, cụm thi số 3

(18/07/2019)

CTTĐT - Ngày 12/7, tại Hội trường Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh, Cụm thi số 3 - Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội thi kể chuyện về Bác Hồ theo chủ đề năm 2019 “Thực hiện Chỉ thị số 05 và những mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016 - 2019” vòng sơ khảo với sự tham gia của 18 thí sinh đến từ các Chi, Đảng bộ trực thuộc.