Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Hội thi kể chuyện về Bác Hồ thành phố Yên Bái năm 2019

(18/07/2019)

Ngày 17/7, Thành ủy Yên Bái đã tổ chức vòng chung kết Hội thi kể chuyện về Bác Hồ thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị theo chủ đề năm 2019 và những mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2019 với sự tham gia của 10 thí sinh.

Chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh

(02/07/2019)

CTTĐT - Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh có 98 đảng viên, sinh hoạt tại 8 chi bộ trực thuộc. Với nhiệm vụ tham mưu, phục vụ, tổng hợp, giúp việc cho Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh trong chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn toàn tỉnh; Quản lý, vận hành Cổng Thông tin điện tử tỉnh; Trung tâm Phục vụ hành chính công và Nhà khách Hào Gia.

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh: Kế hoạch tổ chức Hội thi kể chuyện về Bác Hồ theo chủ đề năm 2019

(05/06/2019)

CTTĐT - Nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội thi kể chuyện về Bác Hồ theo chủ đề năm 2019 thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và những mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2019.

Hội thảo 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

(17/05/2019)

Ngày 17/5, Trường Chính trị tỉnh tổ chức Hội thảo 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019).

Tác giả có nhiều đầu sách ‘Học và làm theo Bác Hồ’

(12/05/2019)

Học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta trong nhiều năm nay. Cuộc vận động đã thu hút sự tham gia của nhiều nhà nghiên cứu, tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Một trong những người say mê, đầu tư nhiều công sức, đi sâu nghiên cứu đóng góp cho cuộc vận động bằng những tác phẩm thiết thực là PGS.TS. Trần Quang Nhiếp, nguyên Phó Tổng Biên tập phụ trách, thủ trưởng cơ quan Tạp chí Cộng sản.

Đề cương tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

(08/05/2019)

Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Đề cương tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. TG trân trọng giới thiệu toàn văn bản Đề cương.

Hướng dẫn tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người

(08/05/2019)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng (tại Công văn số 7876-CV/VPTW ngày 06/10/2018 của Văn phòng Trung ương Đảng) về việc tổ chức kỷ niệm một số ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2019, Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người, như sau:

Hội nghị trực tuyến tuyên truyền, học tập Chỉ thị 05-CT/TW cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục và Đào tạo

(25/04/2019)

CTTĐT - Sáng 25/4, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị trực tuyến tuyên truyền, học tập Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với ngành Giáo dục và Đào tạo. Hội nghị được tổ chức tại 10 điểm cầu trên toàn tỉnh với sự tham gia trực tiếp của trên 1.200 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục và Đào tạo Yên Bái.

Nội dung trọng tâm trong học tập, làm theo tư tưỏng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019

(24/04/2019)

CTTĐT - Nhằm tạo chuyển biến căn bản, có sức lan tỏa sâu rộng trong học tập và làm theo Bác, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có uy tín, năng lực, gắn bó mật thiết với nhân dân, tôn trọng nhân dân, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch thực hiện nội dung trọng tâm, nhiệm vụ chủ yếu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chủ đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy quyền làm chủ, chăm lo đời sống nhân dân”.

Yên Bái tham dự hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019

(29/01/2019)

CTTĐT - Chiều ngày 14/12, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019 với chủ đề “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.