Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái: Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp

11/06/2019 10:17:00 Xem cỡ chữ
Năm 2018, hội khuyến học các cấp đã tích cực phối hợp với ngành giáo dục vận động học sinh ra lớp, khắc phục kịp thời những khó khăn trong quá trình triển khai hiện Đề án "Rà soát, sắp xếp quy mô, trường lớp đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông giai đoạn 2016 - 2020”.

Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh thường xuyên kiểm tra cơ sở để có những giải pháp hỗ trợ giáo dục.

Thực hiện Chương trình phối hợp số 144/CTr - SGD&ĐT-HKH ngày 15/12/2017 giữa Hội Khuyến học (HKH) tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về "Hoạt động khuyến học, khuyến tài (KH - KT), xây dựng xã hội học tập (XHHT) giai đoạn 2017- 2020”, công tác phối hợp giữa HKH và Sở GD&ĐT đã thu được nhiều kết quả.

Từ chương trình phối hợp, Sở GD&ĐT và HKH tỉnh đã có nhiều hoạt động trong xây dựng tổ chức Hội, hỗ trợ hiệu quả hoạt động giáo dục…, từ đó nâng cao chất lượng giáo dục. Cụ thể năm 2018, HKH các cấp đã tích cực phối hợp với ngành giáo dục vận động học sinh ra lớp, khắc phục kịp thời những khó khăn trong quá trình triển khai hiện Đề án "Rà soát, sắp xếp quy mô, trường lớp đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông giai đoạn 2016 - 2020”. 

Qua đó, góp phần để tỷ lệ học sinh các cấp học năm học 2018 - 2019 ra lớp chuyên cần đạt trên 98%, đảm bảo các mục tiêu chuẩn phổ cập giáo dục cho trẻ mầm non 5 tuổi, chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 và chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 2. 

Đồng thời, đã hỗ trợ 22.173 giáo viên và học sinh có hoàn cảnh khó khăn và các cơ sở giáo dục về tiền và hiện vật quy ra tiền tổng số gần 39 tỷ đồng… Những hoạt động trên đã góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội cũng như chất lượng giáo dục, nhất là giáo dục ở vùng cao, vùng khó khăn.

Để sự phối hợp giữa Sở GD&ĐT và HKH ngày càng hiệu quả, theo chương trình phối hợp, năm 2019, Sở GD&ĐT sẽ làm tốt công tác tham mưu với UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, bổ sung cơ chế chính sách về xã hội hóa giáo dục theo Kết luận 316-KL/TU của Tỉnh ủy; chỉ đạo phòng GD&ĐT các huyện, thị, thành phố phối hợp tổ chức tốt đại hội HKH cấp xã, cấp huyện; chỉ đạo 100% các trường học, đơn vị trực thuộc củng cố, kiện toàn, thành lập và nâng cao chất lượng hoạt động các ban, chi HKH và phát triển hội viên; chỉ đạo gây quỹ KH gia đình bằng hình thức "Nuôi heo đất khuyến học” tại các trường; củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động các Trung tâm học tập cộng đồng; chỉ đạo các phòng GD&ĐT chủ trì phối hợp chặt chẽ với HKH các huyện, thị, thành phố tổ chức thực hiện việc đánh giá, xếp loại "Cộng đồng học tập” cấp xã theo quy định tại Thông tư số 44/2014/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT; tham gia đánh giá công nhận "Gia đình học tập”, "Dòng họ học tập”, "Cộng đồng học tập” (thôn/tổ dân phố), "Đơn vị học tập” theo quy định tại Quyết định số 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; tiến hành rà soát, lựa chọn và đề nghị khen thưởng, hỗ trợ học sinh đạt thành tích cao trong học tập, học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập từ nguồn quỹ KH-KT; tiếp tục duy trì phong trào mỗi thầy, cô giáo đỡ đầu từ 1 đến 2 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; phát huy hiệu quả "Tủ sách khuyến học Đinh Hữu Dư” tại các trường học huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải; chỉ đạo và hướng dẫn các địa phương, các cơ sở giáo dục trực thuộc tổ chức lồng ghép hoạt động "Tháng 9 khuyến học”, "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”, "Ngày Khuyến học Việt Nam 02/10”; phối hợp với HKH tỉnh tổ chức Hội nghị biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu và giao ban cụm khuyến học 9 tỉnh Tây Bắc...

Với chức năng của mình, HKH tỉnh sẽ phối hợp chặt chẽ với Sở GD&ĐT hướng dẫn thành lập, củng cố tổ chức Hội, phát triển hội viên HKH trong hệ thống ngành giáo dục; tiếp tục vận động các doanh nghiệp, đơn vị, nhà hảo tâm ủng hộ xây dựng Quỹ KH - KT và đồ dùng phục vụ học tập và sinh hoạt; phấn đấu trong năm hỗ trợ ít nhất 10.000 lượt học sinh, giáo viên, nhân viên nghèo vượt khó và động viên giáo viên, nhân viên có thành tích tiêu biểu xuất sắc, có sáng kiến, phát minh sáng chế, có những sản phẩm đóng góp hiệu quả cho sự phát triển kinh tế, xã hội. Đồng thời, vận động các đơn vị ủng hộ xây dựng 1 công trình vệ sinh cho 1 trường học huyện Văn Chấn...

 

 

Theo Báo Yên Bái