Welcome to Yen Bai Portal
 • Đường dây nóng: 02163.818.555
 • English
 • Thành phố Yên Bái nhân rộng mô hình “Tổ liên kết đảm bảo an ninh trật tự”

  Những năm qua, Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”(ANTQ) luôn được các cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn thành phố Yên Bái quan tâm chỉ đạo thực hiện. Nhiều mô hình bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) được triển khai sâu rộng đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

 • Trạm Tấu giúp người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật

  Những năm qua, Phòng Tư pháp huyện Trạm Tấu luôn xác định công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác tư pháp.

 • Trấn Yên không để đơn thư, khiếu nại vượt cấp

  Nhằm giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân, đúng quy định pháp luật, không để đơn tồn đọng kéo dài, đơn vượt cấp, thời gian qua, UBND huyện Trấn Yên đã giao cho Thanh tra huyện Trấn Yên phối hợp với Ban Tiếp công dân huyện, các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn trong huyện thực hiện công tác tiếp công dân đúng quy định của pháp luật; tiếp nhận, phân loại, xử lý và giải quyết đơn KNTC, kiến nghị, phản ánh của công dân kịp thời, hạn chế đơn thư khiếu nại vượt cấp, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

 • Lục Yên hòa giải thành tại cơ sở trên 95% số vụ việc

  Do làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nên số vụ, việc vi phạm pháp luật hàng năm trên địa bàn huyện Lục Yên đều giảm, tỷ lệ vụ việc hòa giải thành tại cơ sở trên 95%.

 • Sở Tư pháp - Công an tỉnh Yên Bái ký Kế hoạch phối hợp về trực trợ giúp pháp lý trong điều tra hình sự

  Thực hiện Chương trình phối hợp trực trợ giúp pháp lý (TGPL) trong điều tra hình sự số 5789 ngày 27/11/2023 của Bộ Tư pháp và Bộ Công an, chiều 2/7, Sở Tư pháp và Công an tỉnh Yên Bái đã tổ chức Lễ ký Kế hoạch phối hợp về trực TGPL trong điều tra hình sự trên địa bàn tỉnh.