Welcome to Yen Bai Portal
 • Đường dây nóng: 0983.953.090
 • English
 • Yên Bái tích cực đưa Luật Trẻ em vào cuộc sống

  Tháng 6/2017, Luật Trẻ em 2016 chính thức có hiệu lực đánh dấu bước chuyển trong thực hiện quyền trẻ em. Sau 2 năm triển khai thực hiện Luật, công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em (BVCSTE) trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả.

 • Yên Bình đa dạng hình thức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật

  Yên Bình đa dạng hình thức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật

  Đa dạng hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) qua các phong trào, cuộc vận động, mô hình của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện,Công an huyện, Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ....

 • Bước khởi sắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật Quý I năm 2019

  Trong Quý I năm 2019, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại các bộ, ngành, đoàn thể trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã có những chuyển biến tích cực. Bộ Tư pháp đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật; đang hoàn thiện để trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2018-2021” và Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 – 2022; chuẩn bị nội dung, điều kiện để báo cáo Ban cán sự Đảng Chính phủ về tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư khoá IX về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.

 • Trấn Yên: Đưa pháp luật vào cuộc sống

  Những năm qua, Phòng Tư pháp huyện Trấn Yên luôn chủ động tham mưu với UBND huyện về công tác xây dựng và thi hành pháp luật; theo dõi thi hành pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; kiểm soát thủ tục hành chính; phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL)… góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân.

 • Tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Bộ Luật hình sự” trên địa bàn tỉnh Yên Bái

  Tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Bộ Luật hình sự” trên địa bàn tỉnh Yên Bái

  Ngày 25 tháng 02 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu Bộ luật Hình sự” trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

 • Xây dựng Tủ sách pháp luật tại xã đặc biệt khó khăn

  Quyết định 14/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật, trong đó, quy định về xây dựng Tủ sách pháp luật tại xã đặc biệt khó khăn, cơ quan, đơn vị của lực lượng vũ trang nhân dân.

 • Lục Yên: 72 cán bộ xã, thị trấn được bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý

  Ngày 19/3, UBND huyện Lục Yên phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước thuộc Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ trợ giúp pháp lý theo Quyết định số 32 ngày 8/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ cho cán bộ công chức xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lục Yên.

Xem thêm tin >>

Ban Biên tập trả lời Phan Văn Thành, Văn Chấn

Câu hỏi:

Xin Ban biên tập cho tôi hỏi, người lao động và người sử dụng lao động có những quyền cơ bản nào trong lĩnh vực việc làm?

Trả lời:

Theo quy định của Bộ luật lao động thì mọi người đều có quyền làm việc, tự do lựa chọn việc làm, không bị đối xử về giới tính, dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo.

Người lao động có quyền làm việc cho bất kỳ người sử dụng lao động nào và ở bất kỳ nơi nào mà pháp luật không cấm.

Người cần tìm việc làm có quyền trực tiếp liên hệ để tìm việc hoặc đăng ký tại các tổ chức giới thiệu việc làm để tìm việc tùy theo nguyện vọng, khả năng, trình độ nghề nghiệp và sức khỏe của mình.

Khi có việc làm, người lao động được bảo hộ lao động, làm việc trong những điều kiện bảo đảm về an toàn lao động, vệ sinh lao động.

-Còn với người sử dụng lao động thì có quyền tuyển chọn lao động, bố trí, điều hành lao động theo nhu cầu sản xuất, kinh doanh của mình theo quy định của pháp luật.

Người sử dụng lao động có quyền trực tiếp hoặc thông qua các tổ chức giới thiệu việc làm để tuyển chọn lao động, có quyền tăng giảm lao động phù hợp với nhu cầu sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật.

 

Xem tiếp