Welcome to Yen Bai Portal
 • Đường dây nóng: 02163.818.555
 • English
 • Trạm Tấu đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật vào chiều sâu

  Những năm gần đây, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trên địa bàn huyện Trạm Tấu đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nội dung PBGDPL đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, các quy định của pháp luật và phù hợp với từng nhóm đối tượng.

 • Yên Bái nâng cao chất lượng xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

  Hiện tại, toàn tỉnh có 121 xã, phường, thị trấn/180 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (TCPL). Hầu hết các xã đăng ký đạt chuẩn NTM hàng năm đều đạt tiêu chí về chuẩn TCPL ở mức cao (đạt từ 90% trở lên).

 • Yên Bái – Hiệu quả trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật.

  CTTĐT - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý đến nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Yên Bái trong suốt thời gian qua được tỉnh Yên Bái đặc biệt chú trọng và được coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh Yên Bái. Do đó, tỉnh Yên Bái đạt được một số kết quả đáng ghi nhận.

 • Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Góp phần thực thi pháp luật về lao động

  Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) có chức năng đảm bảo chính sách người lao động (NLĐ), điều tra tai nạn lao động, vi phạm an toàn lao động, vệ sinh lao động và thực hiện các quy định của pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng… theo quy định của pháp luật.

 • Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân

  CTTĐT - Trong 15 năm qua, bám sát sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, với vai trò trách nhiệm định hướng, lãnh đạo tổ chức các hoạt động của HĐND tỉnh, Đảng đoàn HĐND tỉnh đã chủ động chỉ đạo HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu và các đại biểu HĐND tỉnh thực hiện nghiêm túc việc triển khai, thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW gắn với thông báo số 74-TB/TW và kết luận số 04-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.

 • Yên Bái: Nhiều chuyển biến trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, chính sách pháp luật cho thanh niên

  CTTĐT - Tỉnh Yên Bái đã triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật cho đoàn viên thanh niên đến năm 2020” với nhiều nội dung và hình thức phong phú. Qua đó, đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức ở các cấp lãnh đạo từ tỉnh đến cơ sở và trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân trong tỉnh về tầm quan trọng và ý nghĩa của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên.

 • Yên Bái – Chung tay phòng, chống nạn mua bán người, đưa Luật phòng, chống mua bán người tới đời sống nhân dân.

  CTTĐT - Yên Bái là một trong những địa bàn trọng điểm về mua bán người, chủ yếu nạn nhân bị mua bán là phụ nữ, trẻ em và đa số bị bán qua biên giới, phần lớn sang Trung Quốc. Thời gian qua các cơ quan chức năng tỉnh đã tăng cường phối hợp, chung tay đẩy mạnh công tác tuyên truyền chống nạn mua bán người. Trước thực trạnh trên, bên cạnh việc cương quyết ngăn chặn, triệt phá các đường dây, bắt giữ những đối tượng, vụ việc liên quan đến mua bán người, tỉnh Yên Bái đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đưa Luật phòng, chống mua bán người sâu, rộng tới quần chúng nhân dân.

Xem thêm tin >>

Ban Biên tập trả lời Phan Văn Thành, Văn Chấn

Câu hỏi:

Xin Ban biên tập cho tôi hỏi, người lao động và người sử dụng lao động có những quyền cơ bản nào trong lĩnh vực việc làm?

Trả lời:

Theo quy định của Bộ luật lao động thì mọi người đều có quyền làm việc, tự do lựa chọn việc làm, không bị đối xử về giới tính, dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo.

Người lao động có quyền làm việc cho bất kỳ người sử dụng lao động nào và ở bất kỳ nơi nào mà pháp luật không cấm.

Người cần tìm việc làm có quyền trực tiếp liên hệ để tìm việc hoặc đăng ký tại các tổ chức giới thiệu việc làm để tìm việc tùy theo nguyện vọng, khả năng, trình độ nghề nghiệp và sức khỏe của mình.

Khi có việc làm, người lao động được bảo hộ lao động, làm việc trong những điều kiện bảo đảm về an toàn lao động, vệ sinh lao động.

-Còn với người sử dụng lao động thì có quyền tuyển chọn lao động, bố trí, điều hành lao động theo nhu cầu sản xuất, kinh doanh của mình theo quy định của pháp luật.

Người sử dụng lao động có quyền trực tiếp hoặc thông qua các tổ chức giới thiệu việc làm để tuyển chọn lao động, có quyền tăng giảm lao động phù hợp với nhu cầu sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật.

 

Xem tiếp