Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

 

THÔNG BÁO VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

STT

NỘI DUNG

TẢI VĂN BẢN

1

Về việc đề nghị công bố danh sách cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020

 

2

Danh sách cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020

 

STT

NỘI DUNG

TẢI VĂN BẢN

1 Về việc đề nghị công bố danh sách cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019

2 Danh sách cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h