Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Nhiều chuyển biến mạnh mẽ trong công tác phòng, chống mại dâm ở Yên Bái

27/11/2020 15:57:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Giai đoạn 2016-2020, công tác phòng, chống mại dâm ở Yên Bái đã có chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức đối với cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ các cấp và nhân dân.Trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội được nâng cao.

Cụ thể, về mục tiêu tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và nâng cao nhận thức về phòng, chống mại dâm, Yên Bái đã thực hiện đạt các mục tiêu, chỉ tiêu Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016-2020 đề ra. Năm 2017, đạt 75% và năm 2020 đạt 100% số xã, phường, thị trấn tổ chức ít nhất một hình thức tuyên truyền về phòng, chống mại dâm và được duy trì thường xuyên.

Về mục tiêu đẩy mạnh thực hiện các hoạt động phòng ngừa mại dâm thông qua lồng ghép các chương trình kinh tế - xã hội tại địa bàn cơ sở, đến năm 2020, tỉnh Yên Bái đã thực hiện đạt các mục tiêu, chỉ tiêu xây dựng kế hoạch lồng ghép và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng, chống mại dâm với các chương trình kinh tế - xã hội tại địa phương như chương trình giảm nghèo, bình quân mỗi năm giảm 4,93% hộ nghèo (từ 32,21% xuống còn 11,56% năm 2019 ước còn 7,56% năm 2020); dạy nghề cho lao động nông thôn được 20.874 người theo đề án 1956…

Về mục tiêu xây dựng, triển khai các hoạt động can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm các bệnh xã hội và HIV/AIDS, phòng ngừa, giảm tình trạng bạo lực trên cơ sở giới trong phòng, chống mại dâm, các ngành chức năng đã xây dựng, triển khai các hoạt động can thiệp giảm hại dự phòng lây nhiễm các bệnh xã hội và HIV/AIDS và phòng ngừa, giảm tình trạng bọ lực trên cơ sở giới. Cung cấp vật dụng can thiệp (cấp 110.211 bao cao su), truyền thông thay đổi hành vi, tư vấn, chuyển tuyến đến các cơ sở dịch vụ xét nghiệm. Tổ chức xét nghiệm và điều trị cho các bệnh nhân nhiễm HIV. Theo lũy tích Yên Bái hiện có 5.924 người nhiễm HIV, số còn sống 4.307 người, số được quản lý 2.304 người, số người đang điều trị ARV 1.611 bệnh nhân. Đồng thời Yên Bái cũng thực hiện tốt công tác xét nghiệm HIV và thực hiện tốt công tác dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con. Thực hiện hoạt động tuyên truyền đối với nhóm có nguy cơ cao.

Về mục tiêu đấu tranh, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật, tội phạm liên quan đến mại dâm, trong 5 năm từ 2016-2020, cơ quan Công an cấp tỉnh, huyện đã tổ chức bắt và khởi tố 15 vụ 22 bị can, xử lý hành chính 46 đối tượng về hành vi mua bán dâm; Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, huyện đã thực hiện quyền công tố và kiểm sát xét xử 14 vụ 19 bị cáo; Tòa án nhân nhân cấp tỉnh, huyện đã tổ chức xét xử 14 vụ 19 bị cáo có hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm liên quan đến mại dâm. Cơ quan Công an và Đội kiểm tra liên ngành về phòng, chống mại dâm (Đội kiểm tra liên ngành 178) của tỉnh đã tích cực vào cuộc Kiểm tra chấn chỉnh các cơ sở kinh doanh thực hiện chưa đúng các quy định của Nhà nước về phòng, chống mại dâm. Khi phát hiện cơ sở kinh doanh vi phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm cơ quan công an lập chuyên án đấu tranh triệt phá đã làm giảm tội phạm liên quan đến hoạt động mại dâm.

Nhìn chung, công tác phòng chống HIV/AIDS, đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy, mại dâm tiếp tục được các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh quan tâm tập trung chỉ đạo thực hiện, tiếp tục kiềm chế, giảm tốc độ lây nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn giúp Yên Bái không có điểm nóng, không có điểm mại dâm công cộng./.

Ban Biên tập