Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Yên Bái quyết liệt chỉ đạo phòng, chống mại dâm

27/11/2020 16:45:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Trong giai đoạn 2016-2020, tỉnh Yên Bái đã nỗ lực tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong công tác phòng, chống mại dâm. Với sự chỉ đạo, tổ chức điều hành công tác phòng, chống mại dâm, đến nay Yên Bái đã đạt 100% số xã, phường, thị trấn tổ chức ít nhất một hình thức tuyên truyền về phòng, chống mại dâm và được duy trì thường xuyên.

Theo đó, từ năm 2016 đến nay, thông tin về phòng, chống mại dâm được đăng tải trên báo trên báo Yên Bái mỗi tháng một lần. Các ngành chức năng đã xây dựng, triển khai các hoạt động can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm các bệnh xã hội và HIV/AIDS, phòng ngừa, giảm tình trạng bạo lực trên cơ sở giới trong phòng, chống mại dâm Theo lũy tích Yên Bái hiện có 5.924 người nhiễm HIV, số còn sống 4.307 người, số được quản lý 2.304 người. số người đang điều trị ARV 1.611 bệnh nhân. Đồng thời Yên Bái cũng thực hiện tốt công tác xét nghiệm HIV và thực hiện tốt công tác dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con. Thực hiện hoạt động tuyên truyền đối với nhóm có nguy cơ cao. Bên cạnh đó, Trong 5 năm từ 2016-2020 cơ quan Công an cấp tỉnh, huyện đã tổ chức bắt và khởi tố 15 vụ 22 bị can, xử lý hành chính 46 đối tượng về hành vi mua bán dâm; Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, huyện đã thực hiện quyền công tố và kiểm sát xét xử 14 vụ 19 bị cáo; Tòa án nhân nhân cấp tỉnh, huyện đã tổ chức xét xử 14 vụ 19 bị cáo có hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm liên quan đến mại dâm.

Đạt được kết quả trên là nhờ Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành Kế hoạch số 88/KH- UBND ngày 23/5/2016 về thực hiện Chương trình hành động phòng, chống mại dâm tỉnh, giai đoạn 2016-2020 và 02 kế hoạch kiểm tra liên ngành phòng, chống mại dâm. Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc của tỉnh đã ban hành 05 kế hoạch về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

Cùng với đó, công tác tổ chức điều hành chương trình phòng, chống mại dâm đã được  các cơ quan ban, ngành liên quan, các tổ chức chính trị xã hội của tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện. Có văn bản phối hợp, chỉ đạo thống nhất đồng bộ cả về quan điểm, chủ trương, biện pháp trong phòng, chống mại dâm. Ủy ban nhân dân các huyện, thị thành phố ban hành 09 Kế hoạch về thực hiện chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016 – 2020.

Hàng năm các Sở, Ngành liên quan đã ban hành nhiều văn bản triển khai thực hiện kế hoạch phòng, chống mại dâm theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh. Ngành Công an có kế hoạch phòng, chống tội phạm mại dâm; Ngành Tư pháp, Ngành Thông tin Truyền thông có kế hoạch tuyên tuyền Pháp luật về phòng, chống mại dâm. Riêng ngành Lao động - Thương binh và Xã hội - cơ quan thường trực về Chương trình về phòng, chống tệ nạn mại dâm trong 5 năm đã ban hành 22 kế hoạch, 03 tờ trình, 25 văn bản triển khai thực hiện phòng, chống mại dâm. Các cơ quan Nhà nước đã xây dựng Kế hoạch liên ngành phối hợp như: Thành lập Đội kiểm tra liên ngành về phòng, chống mại dâm gồm các ngành Lao động - thương binh và Xã hôi; Công an; Y tế; Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Các cơ quan chức năng cũng duy trì công tác kiểm tra, đánh giá việc triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm thuộc lĩnh vực ngành mình được phân công phụ trách. Xác định rõ vai trò của cấp Ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và ủy ban nhân dân các cấp. Xử lý vi phạm hành chính, hình sự đối với hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm.

Về cơ bản Yên Bái đã thực hiện đạt các mục tiêu, chỉ tiêu Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016-2020 của Thủ tướng Chính phủ và của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã đề ra./.

Ban Biên tập