Welcome to Yen Bai Portal
 • Đường dây nóng: 02163.818.555
 • English
 • Tăng cường thanh tra, phòng chống tham nhũng và giải quyết khiếu nại tố cáo

  Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng và giải quyết khiếu nại tố cáo trong 6 tháng cuối năm 2020.

 • Yên Bái ban hành kế hoạch đánh giá công tác phòng chống tham nhũng năm 2019

  Yên Bái ban hành kế hoạch đánh giá công tác phòng chống tham nhũng năm 2019

  CTTĐT - Nhằm đánh giá đúng vai trò, trách nhiệm của các sở, ban, ngành, địa phương trong công tác phòng, chống tham nhũng (viết tắt là PCTN), trong xây dựng và tổ chức thực hiện văn hoá chống tham nhũng; Tăng cường phối hợp công tác giữa Thanh tra Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác PCTN trên cơ sở phối hợp đánh giá, chia sẻ và nhân rộng những kinh nghiệm, giải pháp thực hiện hiệu quả, hỗ trợ các hoạt động khác có liên quan trong công tác PCTN; Nâng cao hiệu quả, chất lượng thông tin, báo cáo về công tác PCTN; từng bước xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác PCTN, UBND tỉnh ban hành kế hoạch đánh giá công tác phòng chống tham nhũng năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

 • Tỉnh ủy Yên Bái ban hành Kế hoạch tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng từ năm 2013 đến nay

  Ngày 22/5, Tỉnh ủy Yên Bái đã ban hành Kế hoạch số 197-KH/TU về việc tổng kết công tác phòng chống tham nhũng từ năm 2013 đến nay.

 • Trấn Yên: Minh bạch để phòng, chống tham nhũng

  Trấn Yên: Minh bạch để phòng, chống tham nhũng

  Đơn cử như năm 2019, UBND huyện đã chuyển đổi vị trí công tác đối với 9 công chức, viên chức theo quy định, tập trung vào các chức danh như: kế toán tài chính, địa chính, xây dựng, môi trường...

 • Sự hệ trọng của công tác cán bộ trong đại hội các cấp của Đảng

  Sự hệ trọng của công tác cán bộ trong đại hội các cấp của Đảng

  Hiện nay, cả nước đang từng bước tiến hành đại hội đảng bộ cấp cơ sở, đại hội cấp huyện, tỉnh, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Các nơi tiến hành đại hội đều chú trọng xây dựng báo cáo chính trị và coi đó là nội dung quan trọng nhất của đại hội. Điều đó, đúng và đương nhiên cần thiết, nhưng cán bộ, đảng viên, nhân dân rất quan tâm đến vấn đề nhân sự. Điều đó, không phải không có lý do.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí  hPa.
  Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió  km/h