Welcome to Yen Bai Portal
 • Đường dây nóng: 02163.818.555
 • English
 • Sự hệ trọng của công tác cán bộ trong đại hội các cấp của Đảng

  Sự hệ trọng của công tác cán bộ trong đại hội các cấp của Đảng

  Hiện nay, cả nước đang từng bước tiến hành đại hội đảng bộ cấp cơ sở, đại hội cấp huyện, tỉnh, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Các nơi tiến hành đại hội đều chú trọng xây dựng báo cáo chính trị và coi đó là nội dung quan trọng nhất của đại hội. Điều đó, đúng và đương nhiên cần thiết, nhưng cán bộ, đảng viên, nhân dân rất quan tâm đến vấn đề nhân sự. Điều đó, không phải không có lý do.

 • Họ tên người tố cáo tham nhũng sẽ nằm trong danh mục mật

  Họ tên người tố cáo tham nhũng sẽ nằm trong danh mục mật

  Thanh tra Chính phủ đề xuất đưa họ tên, địa chỉ và bút tích người tố cáo tham nhũng vào danh mục bí mật nhà nước.

 • Yên Bái: Tăng cường chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền phòng chống tham nhũng

  Các cơ quan, đơn vị đã chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch thông tin, tuyên truyền phòng chống tham nhũng (PCTN) của cơ quan, đơn vị mình gắn với hoạt động công tác chuyên môn và trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu theo Quy định số 65 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền PCTN” .

 • Yên Bái quyết tâm cao trong phòng chống tham nhũng

  Yên Bái quyết tâm cao trong phòng chống tham nhũng

  Năm 2019, tỉnh đã ban hành 116 văn bản mới để thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành.

 • Diễn đàn doanh nghiệp về thi hành quy định phòng, chống tham nhũng

  Ngày 12/12, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ Việt Nam phối hợp với Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc (UNDP), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp (DN) về thi hành quy định phòng, chống tham nhũng (PCTN) trong DN, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Việt Nam Trần Ngọc Liêm; bà Catherine Phương, đại diện UNDP tại Việt Nam và ông Nguyễn Quang Vinh, Tổng Thư ký VCCI đồng chủ trì Diễn đàn. Hơn 120 đại biểu đại diện doanh nghiệp, các cơ quan Nhà nước, chính phủ và các đối tác phát triển tham dự Diễn đàn.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí  hPa.
  Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió  km/h