Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

 

 CÔNG KHAI VIỆC QUẢN LÝ CÁC KHOẢN HỖ TRỢ, VIỆN TRỢ

 

STT

NỘI DUNG

TẢI VĂN BẢN

1 Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2018 - Nguồn vốn ngân sách TW

  Phụ lục 1

  Phụ lục 2

  Phụ lục 3

  Phụ lục 4

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h