Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin hoạt động >> An toàn giao thông

Văn Chấn phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự ATGT năm 2022

22/03/2022 15:44:10 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Nhằm tạo phong trào thi đua trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm trật tự ATGT, góp phần giảm số vụ, số người chết, số người bị thương do tai nạn giao thông so với năm 2021; phát huy tinh thần chủ động, tích cực, sáng tạo của các tập thể, cá nhân trong triển khai các hoạt động bảo đảm trật tự ATGT, huyện Văn Chấn đã phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự ATGT năm 2022.

Cảnh sát Giao thông huyện Văn Chấn kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển phương tiện

Đối tượng tham gia là các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, cán bộ công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn huyện; Ban An toàn giao thông các xã, thị trấn.

Nội dung thi đua bao gồm thi đua thực hiện các nhiệm vụ chính trị, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch bảo đảm ATGT năm 2022; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động bảo đảm trật tự ATGT và phong trào thi đua yêu nước, góp phần phòng ngừa, hạn chế và giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn huyện.

Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT tới mọi thành phần tham gia hoạt động giao thông vận tải bằng nhiều hình thức, trong đó chú trọng vào tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho người thực thi công vụ; phổ biến quy định pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông đối với người tham gia giao thông; gắn việc thực hiện bảo đảm trật tự ATGT với kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Đề cao trách nhiệm, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội với chính quyền các cấp, các lực lượng chức năng, các đơn vị cơ sở trong việc triên khai thực hiện đồng bộ, thường xuyên, liên tục các biện pháp, giải pháp nhàm bảo đảm trật tự ATGT; vận động toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tích cực hưởng ứng, tham gia xây dựng thực hiện “Văn hóa giao thông” và giữ gìn trật tự ATGT.

Xây dựng phong trào thi đua rộng khắp trong tất cả các cơ quan, đơn vị, địa phương, trường học và từng cá nhân; nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự ATGT, từng bước xây dựng cách ứng xử “Văn hóa giao thông” đối với người tham gia giao thông. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, xử lý, điều tiết giao thông; huy động sự tham gia, giám sát của người dân thông qua hình thức phạt nguội góp phần thực tốt ATGT.

Đẩy mạnh công tác thanh tra, tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm pháp luật về trật tự ATGT, tập trung xử lý các vi phạm về hành lang ATGT đường bộ, vi phạm về điều kiện ATGT trong kinh doanh vận tải, tải trọng phương tiện vận tải, an toàn kỹ thuật phương tiện, bảo đảm ATGT của kết cấu hạ tầng giao thông. Các hành vi vi phạm của người tham gia giao thông có nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông.

Phong trào thi đua thực hiện bảo đảm trật tự ATGT phải được phát động rộng khắp với những nội dung thiết thực, cụ thể, phù hợp với tình hình đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nội dung, nhiệm vụ đến từng cán bộ, công nhân, viên chức, học sinh và người dân trên địa bàn huyện.

Kịp thời biểu dương khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân điển hình có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm trật tự ATGT; đồng thời thẳng thắn phê bình, kiểm điểm, giáo dục những trường hợp vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT.

Phong trào thi đua phải được phát động và triển khai sâu rộng, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người tham gia công tác bảo đảm trật tự ATGT và các tầng lớp Nhân dân hưởng ứng, thực hiện thường xuyên, liên tục và có hiệu quả cao. Nội dung, hình thức, phương thức, biện pháp phát động, tổ chức thực hiện phong trào thi đua phải thực chất, hiệu quả, phù hợp với mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn điều kiện cụ thể của đơn vị, địa phương; kết hợp chặt chẽ giữa thực hiện phong trào thi đua bảo đảm trật tự ATGT trong năm 2022 với các phong trào thi đua của huyện và của các cấp, các ban, ngành, đoàn thể phát động. Phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền địa phương cũng như các tổ chức đoàn thể trong đơn vị, địa phương nhằm thúc đẩy mạnh mẽ, hiệu quả phong trào thi đua, tạo sự đồng thuận và ý chí quyết tâm; gắn kết công tác bảo đảm trật tự ATGT với các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

459 lượt xem
Ban Biên tập