Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Dự báo thời tiết đêm 14 ngày 15 tháng 11

15/11/2019 08:57:00 Xem cỡ chữ

KHU VỰC PHÍA TÂY (Gồm: huyện Văn Chấn, huyện Trạm Tấu, huyện Mù Cang Chải và thị xã Nghĩa Lộ):
 
Mây thay đổi, không mưa, sáng có mù nhẹ rải rác, ngày trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét, vùng cao đêm và sáng rét đậm rét hại. 
 
Nhiệt độ cao nhất:  26 – 28oC;  Nhiệt độ cao nhất vùng cao: 25 – 27oC
 
Nhiệt độ thấp nhất: 18 – 20oC;  Nhiệt độ thấp nhất vùng cao: 16 – 18oC
 
KHU VỰC PHÍA ĐÔNG (Gồm: huyện Văn Yên, huyện Yên Bình, huyện Trấn Yên, huyện Lục Yên và thành phố Yên Bái):
 
Mây thay đổi, không mưa, sáng có mù nhẹ rải rác, ngày trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.
 
Nhiệt độ cao nhất:  26 – 28oC
 
Nhiệt độ thấp nhất: 19 – 21oC
 
THÀNH PHỐ YÊN BÁI:
 
Mây thay đổi, không mưa, sáng có mù nhẹ, ngày trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.
 
 Nhiệt độ cao nhất:  26 – 27oC   
     
Nhiệt độ thấp nhất: 19 – 20oC.
 
ĐÀI KTTV YÊN BÁI