Welcome to Yen Bai Portal
 • Đường dây nóng: 02163.818.555
 • English
 • Văn phòng UBND tỉnh và Thành phố Yên Bái tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính năm 2021

  CTTĐT - Theo Quyết định số 885/QĐ-UBND ngày 8/6/2022 của UBND tỉnh Yên Bái phê duyệt Chỉ số Cải cách hành chính năm 2021, Văn phòng UBND tỉnh và Thành phố Yên Bái tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính năm 2021 đối với các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

 • Công an tỉnh Yên Bái: Cải cách hành chính vì dân phục vụ

  Thu thập thông tin phục vụ xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp căn cước công dân có gắn chíp điện tử, đề xuất cắt giảm thời gian giải quyết với 42 thủ tục hành chính từ 1 đến 3 ngày so với thời gian quy định. Đó là 2 trong nhiều biện pháp đổi mới cải cách thủ tục hành chính của Công an tỉnh Yên Bái thời gian qua.

 • Yên Bái tăng cường quản lý nhà nước trong hoạt động công chứng

  Triển khai Luật Công chứng và các văn bản hướng dẫn thi hành, hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh Yên Bái thời gian qua đã từng bước ổn định và phát triển, nâng cao hơn về chất lượng, góp phần quan trọng vào tiến trình cải cách hành chính và cải cách tư pháp, mang lại lợi ích cho người dân.

 • Vũ Linh: Cải cách hành chính “nhanh, gọn, đúng luật”

  Năm 2021, UBND xã Vũ Linh, huyện Yên Bình đã thực hiện công khai các quy định, quy trình giải quyết các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết đồng thời chỉ đạo công chức chuyên môn thường xuyên cập nhật, phối hợp đăng tải các quyết định công bố của Chủ tịch UBND tỉnh về các thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã.

 • Công an tỉnh Yên Bái: Cải cách hành chính vì dân phục vụ

  Thu thập thông tin phục vụ xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp căn cước công dân có gắn chíp điện tử, đề xuất cắt giảm thời gian giải quyết với 42 thủ tục hành chính từ 1 đến 3 ngày so với thời gian quy định. Đó là 2 trong nhiều biện pháp đổi mới cải cách thủ tục hành chính của Công an tỉnh Yên Bái thời gian qua.

 • Yên Bái tăng cường quản lý nhà nước trong hoạt động công chứng

  Triển khai Luật Công chứng và các văn bản hướng dẫn thi hành, hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh Yên Bái thời gian qua đã từng bước ổn định và phát triển, nâng cao hơn về chất lượng, góp phần quan trọng vào tiến trình cải cách hành chính và cải cách tư pháp, mang lại lợi ích cho người dân.

 • Tăng minh bạch, giảm phiền hà

  Thời gian qua, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái đã tập trung thực hiện tốt cải cách hành chính, tăng cường tính minh bạch trong mọi hoạt động của hệ thống chính trị; bài trừ các hành vi, biểu hiện phiền hà, gây khó khăn cho tổ chức, công dân...

Xem thêm tin >>