Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English
Yên Bái phấn đấu duy trì và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh

Yên Bái phấn đấu duy trì và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh

(28/12/2020)

Ngày 22/12/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch số 237/KH-UBND triển khai công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2021 trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Tỷ lệ giải quyết TTHC tại Trung tâm PVHCC các cấp đạt trên 99,9%

(17/12/2020)

CTTĐT - Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/11/2020, toàn tỉnh đã tiếp nhận vào hệ thống 571.702 hồ sơ, trong đó hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt 99,99%.

Suối Quyền phát huy hiệu quả phục vụ hành chính công

Suối Quyền phát huy hiệu quả phục vụ hành chính công

(15/12/2020)

Suối Quyền là xã vùng cao của huyện Văn Chấn có trên 95% dân số là đồng bào dân tộc Dao. Từ ngày 1/4/2019, xã Suối Quyền đã hoàn thiện và đưa Bộ phận Phục vụ hành chính công vào hoạt động.

Phúc An: Bước chuyển tích cực trong cải cách hành chính

Phúc An: Bước chuyển tích cực trong cải cách hành chính

(15/12/2020)

Những thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của xã thường được giải quyết ngay, nhiều thủ tục được giải quyết trước thời gian quy định.

Văn Yên đẩy mạnh sắp xếp bộ máy

Văn Yên đẩy mạnh sắp xếp bộ máy

(15/12/2020)

Đẩy mạnh cải cách hành chính, một trong những nội dung được huyện Văn Yên tập trung thực hiện thời gian qua là việc sắp xếp bộ máy gắn với tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) và Nghị quyết số 39 NQ/TW của Bộ Chính trị.

Đoàn Kiểm tra số 2, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Yên Bái kiểm tra công tác cải cách hành chính tại huyện Mù Cang Chải

(30/10/2020)

CTTĐT - Ngày 29/10/2020, Đoàn Kiểm tra số 2, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Yên Bái do đồng chí Đinh Xuân Cường - Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác Cải cách hành chính năm 2020 tại huyện Mù Cang Chải.

Bộ phận Phục vụ hành chính công Đồng Khê: Nhiều giải pháp đồng bộ

(29/10/2020)

Các vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính được niêm yết công khai. Cán bộ, công chức của xã có thái độ thân thiện, gần gũi khi giải quyết thủ tục cho người dân.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái: Giảm mạnh thủ tục hành chính và thời gian cấp sổ bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái: Giảm mạnh thủ tục hành chính và thời gian cấp sổ bảo hiểm xã hội

(29/10/2020)

Nhờ đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính (TTHC), số lượng TTHC của BHXH tỉnh Yên Bái đã giảm từ 112 xuống còn 27 thủ tục; rút ngắn thời hạn cấp sổ BHXH từ 20 ngày, thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) từ 7 ngày xuống còn 5 ngày.

Ngành y tế Yên Bái: Cải cách hành chính - khoa học, trật tự đi liền chất lượng phục vụ

Ngành y tế Yên Bái: Cải cách hành chính - khoa học, trật tự đi liền chất lượng phục vụ

(29/10/2020)

Tại Khoa Khám bệnh của Trung tâm Y tế huyện Yên Bình, đầu giờ sáng đã có rất đông bệnh nhân đến đăng ký khám, chữa bệnh (KCB) nhưng không thấy cảnh chen lấn, bởi cán bộ y tế đã hướng dẫn tận tình, mọi người trật tự ngồi xếp hàng, lấy số thứ tự, máy tự động gọi đến lượt khám.

Yên Bình: Thủ tục nhanh gọn, người dân hài lòng

Yên Bình: Thủ tục nhanh gọn, người dân hài lòng

(29/10/2020)

Đến nay, huyện Yên Bình đã đưa 22 lĩnh vực với 415 thủ tục hành chính (TTHC) vào giải quyết tại Bộ phận; bố trí cán bộ, công chức trực tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tất cả các ngày làm việc trong tuần.