Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Cải cách hành chính ở phường Trung Tâm: Động lực nâng cao hiệu quả công việc

(11/09/2023)

Xác định cải cách hành chính (CCHC) theo cơ chế một cửa là khâu then chốt trong lộ trình CCHC, thời gian qua, phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ đã tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận Phục vụ hành chính công, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Phường Nguyễn Thái Học phát huy mô hình công dân số về cải cách hành chính

(11/09/2023)

Thời gian qua, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái đã tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC) theo hướng sát tình hình thực tế của địa phương, nổi bật là việc triển khai hiệu quả mô hình Công dân số về cải cách thủ tục hành chính (TTHC).

Mù Cang Chải: 99,9% hồ sơ qua dịch vụ công đúng hạn và trước hạn

(11/09/2023)

Từ ngày 15/12/2022 đến ngày 7/6/2023, toàn huyện Mù Cang Chải đã tiếp nhận, đưa vào hệ thống Cổng dịch vụ công tỉnh Yên Bái 13.695 hồ sơ, trong đó giải quyết đúng và trước hạn 13.637 hồ sơ, đạt 99,97%.

Văn Yên: 100% hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết trước hạn và đúng hạn

(11/09/2023)

Trong 6 tháng đầu năm, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước hạn và đúng hạn đạt 100% (15.213/15.213); không có hồ sơ giải quyết quá hạn.

Yên Bình công khai điện thoại đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

(03/08/2023)

Số điện thoại và chức danh của người tiếp nhận phản ánh của đồng chí An Hoàng Linh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Yên Bình là 0914.36.9644.

Cải cách hành chính ở Văn Yên: Sáng tạo và quyết liệt

(03/08/2023)

Giờ chào cờ đầu tuần, cơ quan nào có thành tích nổi trội, xuất sắc sẽ được tuyên dương, khen thưởng đột xuất và cơ quan nào để công việc ùn tắc, chậm trễ thì thủ trưởng cơ quan đó phải kiểm điểm, giải trình, làm rõ trách nhiệm. Đó là kết quả phong trào thi đua "Sáng tạo trong công vụ”- một trong nhiều biện pháp, cách làm của huyện Văn Yên để nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, phục vụ nhân dân.

Lục Yên đạt gần 100% thủ tục hành chính giải quyết đúng và trước hạn

(03/08/2023)

Từ đầu năm đến nay, số lượng thủ tục hành chính (TTHC) được huyện Lục Yên giải quyết đúng và trước hạn đạt tỷ lệ rất cao; trong đó: cấp huyện đạt 99,91%; cấp xã đạt 99,97%.

Yên Bái nâng cao chỉ số cải cách hành chính để thu hút đầu tư

(13/07/2023)

Với mục tiêu nâng cao chỉ số cải cách hành chính (CCHC) để thu hút đầu tư, bám sát chỉ đạo của Chính phủ về triển khai Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2030, tỉnh Yên Bái đã đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về tầm quan trọng của công tác CCHC.

Yên Bái ban hành Quy chế văn hoá công vụ trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh

(13/07/2023)

CTTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 1212/QĐ-UBND ngày 11/7/2023 về việc ban hành Quy chế văn hoá công vụ trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Yên Bái: Triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030

(13/07/2023)

Nhằm tăng cường công tác tham mưu, phối hợp giữa cơ quan thuế và các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh Yên Bái trong công tác quản lý thuế, phí, lệ phí đảm bảo đồng bộ, thống nhất, đạt kết quả tốt, góp phần vào việc thực hiện thành công Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.