Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Kế hoạch thu hút đầu tư lĩnh vực sản xuất công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn huyện Mù Cang Chải giai đoạn 2017-2020

27/09/2017 13:25:00 Xem cỡ chữ

Kế hoạch thu hút đầu tư lĩnh vực sản xuất công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn huyện Mù Cang Chải giai đoạn 2017-2020