Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư Khu du lịch sinh thái nước nóng Bản Bon

27/09/2017 13:50:00 Xem cỡ chữ

1. Tên dự án: Dự án đầu tư Khu du lịch sinh thái nước nóng Bản Bon

            2. Mục tiêu dự án: Đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái nước nóng Bản Bôn nhằm khai thác, sử dụng có hiệu quả nguồn nước nóng tự nhiên và bảo tồn cảnh quan tự nhiên; thúc đẩy phát triển du lịch tại các huyện phía Tây của tỉnh; tạo việc làm và thu nhập cho người lao động trong doanh nghiệp; đóng góp nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

3. Quy mô dự án: Các hạng mục dự án gồm: Khu du lịch sinh thái; khu vui chơi giải trí; khu nhà nghỉ trên núi; công trình công cộng và khu bảo tồn tự nhiên.

4. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Sơn A, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.

5. Diện tích đất (dự kiến) sử dụng: 30 ha, trong đó: Diện tích xây dựng: 0,9 ha; diện tích tạo cảnh quan tự nhiên: 7,2 ha; diện tích còn lại là mặt nước và đất đồi tự nhiên.

6. Tổng vốn đầu tư (dự kiến): 77.153 triệu đồng, trong đó: Vèn tự có 46.292 triệu đồng; vốn vay 30.861 triệu đồng.

7 Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm kể từ ngày cấp Quyết định chủ trương đầu tư.

8. Tiến độ thực hiện dự án: Dự án hoàn thành đầu tư trong 36 tháng kể từ ngày được cấp Quyết định chủ trương đầu tư. Dự án được chia làm 2 giai đoạn:

- Giai đoạn 1: Xây dựng khu tắm nước nóng và hạ tầng kỹ thuật. Thời gian xây dựng: 12 tháng kể từ ngày được cấp Quyết định chủ trương đầu tư.

- Giai đoạn 2: Tiếp tục xây dựng và hoàn thành các hạng mục công trình còn lại. Thời gian xây dựng: 24 tháng kể từ ngày được cấp Quyết định chủ trương đầu tư.