Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Bộ phận Phục vụ hành chính công Đồng Khê: Nhiều giải pháp đồng bộ

29/10/2020 14:23:00 Xem cỡ chữ
Các vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính được niêm yết công khai. Cán bộ, công chức của xã có thái độ thân thiện, gần gũi khi giải quyết thủ tục cho người dân.

Cán bộ Bộ phận Phục vụ hành chính công xã Đồng Khê hướng dẫn người dân giải quyết thủ tục hành chính.

Đồng chí Nguyễn Xuân Gần - Chủ tịch UBND xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn cho biết: "Từ khi xã thực hiện cải cách hành chính (CCHC), cán bộ trực tiếp làm tại Bộ phận Phục vụ hành chính công đã thực hiện tuyên truyền, công khai các thủ tục hành chính (TTHC), các quy trình, thủ tục, hồ sơ giải quyết các TTHC. Xã phân công cán bộ, công chức phù hợp với nhiệm vụ công việc để giao dịch với người dân theo đúng quy định; đồng thời, trang bị đầy đủ phương tiện làm việc. Bên cạnh đó, chúng tôi đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC”. 

Anh Nguyễn Văn Ngọc ở thôn Đồng Sặt vui vẻ: "Gia đình tôi vừa có thêm thành viên mới. Được sự hướng dẫn tận tình, chu đáo của cán bộ, tôi nhanh chóng làm xong thủ tục khai sinh, nhập hộ khẩu và đăng ký làm thẻ bảo hiểm y tế cho cháu. Tôi nhận thấy việc giải quyết TTHC của xã có rất nhiều đổi mới, quy trình giải quyết các thủ tục được rút gọn, thời gian giải quyết nhanh, chính xác hơn. Đồng thời, các vấn đề liên quan đến TTHC được niêm yết công khai. Cán bộ, công chức của xã có thái độ thân thiện, gần gũi khi giải quyết thủ tục cho người dân”. 

Trung bình mỗi ngày, Bộ phận tiếp nhận, giải quyết trên dưới 20 - 30 hồ sơ các loại của tổ chức, cá nhân. Phần lớn hồ sơ này đều được giải quyết kịp thời theo đúng quy định. Để đạt kết quả này, thời gian qua, địa phương không ngừng đẩy mạnh cải cách TTHC. 

Bên cạnh đó, xã còn chú trọng thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giúp cán bộ, công chức và nhân dân, doanh nghiệp ở địa phương nhận thức đầy đủ, đúng đắn về CCHC, kiểm soát TTHC; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng giải quyết công việc, tinh thần trách nhiệm và ý thức đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, nhất là đội ngũ cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận; đồng thời, thực hiện việc cải cách thể chế, đổi mới nội dung quy trình soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; rà soát, kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo đúng quy định. 

Đồng thời, xã tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền xã với nhân dân liên quan đến công tác CCHC và thái độ ứng xử của cán bộ, công chức trong giải quyết TTHC cho người dân. 

Số thủ tục áp dụng tại cấp xã là 102 TTHC, đã công khai 102/102 thủ tục đạt 100%, các biểu mẫu và căn cứ pháp lý được công khai đầy đủ. 9 tháng năm 2020, xã đã tiếp nhận gần 5.000 hồ sơ; trong đó, 100%  hồ sơ được giải quyết đúng hạn, không có thủ tục trễ hẹn và sự hài lòng từ tổ chức, cá nhân đạt 98%. 

Đến nay, xã tạo lập được đầu mối chung quản lý, vận hành thống nhất, hiện đại, giải quyết nhanh, có hiệu quả các hồ sơ TTHC; bảo đảm các hồ sơ TTHC được giải quyết nhanh, gọn, kịp thời, công khai, minh bạch. Nhờ đó, quy trình thủ tục giải quyết hồ sơ thuộc thẩm quyền đã được rút ngắn, góp phần giảm bớt phiền hà cho người dân. Nhiều năm liên tục, Đồng Khê luôn được đánh giá cao trong toàn huyện về công tác CCHC.

CCHC gắn liền với mục tiêu xây dựng một tổ chức, bộ máy Nhà nước ở địa phương hoạt động tích cực hiệu quả, cùng với việc xây dựng đội ngũ cán bộ được chuyên môn hóa cao, làm việc theo lề lối chuẩn mực. Đây chính là mục tiêu mà Đảng bộ, chính quyền xã Đồng Khê đang nỗ lực thực hiện, nhằm phục vụ tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Theo Báo Yên Bái