Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin hoạt động >> Chính trị

Thường trực Tỉnh ủy Yên Bái tổ chức tham vấn về một số nội dung chuyển đổi số

15/12/2021 17:05:56 Xem cỡ chữ Google
Chiều 8/12, đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với Viettel Yên Bái, VNPT Yên Bái và các sở, ngành liên quan, nghe tham vấn một số nội dung về chuyển đổi số.

Cùng tham dự Hội nghị có các đồng chí: Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Yên Bái tích cực chỉ đạo, tham gia và hưởng ứng chuyển đổi số tại địa phương
 
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về "Một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4” và Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Yên Bái đã xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện Nghị quyết số 51-NQ/TU ngày 22/7/2021 về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.
 
Tỉnh đã triển khai xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin thiết yếu phục vụ chuyển đổi số. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã hoạt động liên thông, giải quyết 100% thủ tục hành chính với tỷ lệ hài lòng của người dân, doanh nghiệp trên 99%. 
 
Tỉnh cũng đã triển khai thực hiện Đề án Xây dựng mô hình đô thị thông minh tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019 - 2021, định hướng đến năm 2025. Đến nay, các dự án đang trong giai đoạn hoàn thiện và bắt đầu đi vào khai thác sử dụng.
 
Kinh tế số, xã hội số của tỉnh bắt đầu được hình thành. Tỉnh xây dựng và bước đầu vận hành sàn thương mại điện tử; hệ thống phần mềm phục vụ công tác quản lý, thông tin về sản phẩm OCOP. Người dân và doanh nghiệp bắt đầu có tiếp cận về công nghệ thông tin và các dịch vụ y tế, giáo dục thông minh.
Đại diện Viettel Yên Bái trình bày tham vấn về các giải pháp triển khai chuyển đổi số.
Đại diện Viettel Yên Bái trình bày tham vấn về các giải pháp triển khai chuyển đổi số.

 

Tại Hội nghị, Tập đoàn Viettel, VPNT Yên Bái đã tham vấn về các giải pháp triển khai chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Về kinh tế số, các tham vấn đều tập trung vào phát triển du lịch thông minh, nông nghiệp thông minh và các giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp. Về nội dung đề xuất nền tảng, ứng dụng xây dựng xã hội số, các tham vấn tập trung vào các giải pháp về lĩnh vực y tế thông minh, giáo dục thông minh. Hầu hết các giải pháp và các sản phẩm tương ứng tương đối đầy đủ, cụ thể, phù hợp với tiến trình chuyển đổi số của tỉnh. 
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn phát biểu tại buổi làm việc.

 

Cũng tại Hội nghị, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông đã đóng góp ý kiến, đề xuất các giải pháp để tỉnh Yên Bái thực hiện chuyển đổi số hiệu quả như: cần căn cứ vào điều kiện thực tế của tỉnh để có lộ trình chuyển đổi số phù hợp, hiệu quả, thực sự đem lại lợi ích cho công tác điều hành của tỉnh; xây dựng bộ tiêu chí đánh giá cụ thể để gắn trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong việc chuyển đổi số; đẩy mạnh cải cách hành chính và cung cấp dịch vụ công lên mức độ 4; xây dựng hệ thống số liệu phục vụ công tác điều hành của tỉnh. 
 
Đối với kinh tế số, các đại biểu cũng đề nghị đẩy mạnh phát triển sàn thương mại điện tử, thí điểm mô hình xã chuyển đổi số, từ đó nhân rộng ra toàn tỉnh. 
 
Với việc xây dựng công dân số, các đại biểu ý kiến, cần triển khai danh tính số, thanh toán số, địa chỉ số và chữ ký số; đẩy mạnh công tác truyền thông để toàn bộ người dân trên địa bàn nắm rõ và tham gia vào tiến trình chuyển đổi số…
 
Cần quyết liệt, quyết tâm cao thực hiện chuyển đổi số
 
Phát biểu kết luận, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đánh giá cao sự đồng hành của Tập đoàn Viettel, VNPT trong tiến trình chuyển đổi số của Yên Bái thời gian qua cũng như những nội dung tham vấn, đề xuất của các doanh nghiệp đối với tỉnh trong chuyển đổi số tại buổi làm việc. 
 
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Các cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị trong tỉnh cần quyết liệt, quyết tâm cao triển khai thực hiện chuyển đổi số tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình, coi đây là một trong giải pháp quan trọng để thúc đẩy phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả với dịch bệnh Covid-19. 
Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy phát biểu kết luận buổi làm việc.
Quan điểm thống nhất, đầu tư trọng tâm, dành nguồn lực thỏa đáng 
 
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các ban, sở, ngành, địa phương của tỉnh cần tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác phối hợp trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, sự tham gia của hệ thống chính trị; đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm với quan điểm thống nhất, đầu tư trọng tâm, dành nguồn lực thỏa đáng. 
 
Cùng với đó, xây dựng, ứng dụng, phát triển hạ tầng kỹ thuật và các nền tảng phục vụ chuyển đổi số, tập trung huy động mọi nguồn lực xây dựng, ứng dụng, phát triển và hoàn thiện nền tảng chuyển đổi số của tỉnh trên cả ba lĩnh vực trụ cột: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. 
 
Đồng chí cũng yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về chuyển đổi số. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công nghệ thông tin hiện có; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu để đội ngũ này trở thành các chuyên gia, cán bộ kỹ thuật nòng cốt tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp về chuyển đổi số. 
 
Đồng thời đảm bảo nguồn lực chuyển đổi số; tích cực huy động đa dạng các nguồn lực thực hiện chuyển đổi số; lồng ghép nguồn lực từ các chương trình, đề án có liên quan; nguồn đầu tư của doanh nghiệp, cộng đồng và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.
 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các doanh nghiệp phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các ngành chức năng của tỉnh tiếp tục nghiên cứu, rà soát, đánh giá hiện trạng về năng lực chuyển đổi số của tỉnh Yên Bái; doanh nghiệp chia sẻ những giải pháp cung cấp hỗ trợ cho tỉnh; phương thức, các hình thức hợp tác, đồng hành cùng tỉnh trong thực hiện lộ trình chuyển đổi số; đề xuất kế hoạch hoạt động hợp tác với tỉnh trong giai đoạn tiếp theo.

Lãnh đạo Tập đoàn Viettel tặng quà lưu niệm cho tỉnh Yên Bái.

Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp ý kiến tham vấn của doanh nghiệp và kiến nghị với UBND tỉnh; xây dựng báo cáo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết 51 và Chương trình hành động số 15, từ đó, đề xuất các chỉ tiêu, giải pháp mà tỉnh cần thực hiện trong giai đoạn 2020 – 2025 và năm 2022; đề xuất nội dung, phương thức, kế hoạch hợp tác với doanh nghiệp trong thực hiện kế hoạch  chuyển đổi số…

343 lượt xem
1