Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Bản tin chuyển đổi số

Hướng dẫn thí điểm triển khai tổ công nghệ số cộng đồng theo mô hình của tỉnh Lạng Sơn

26/05/2022

CTTĐT - Tỉnh Lạng Sơn xác định chuyển đổi số bắt đầu từ người dân, lấy người dân làm trung tâm, làm cho người dân thấy công nghệ là thứ dễ dàng, thiết thực. Chuyển đổi số nếu tạo giá trị cho người dân, được người dân hưởng ứng, sử dụng thì chuyển đổi số sẽ đi vào cuộc sống, tạo nên cộng đồng số, phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

Chuyển đổi số đối với hoạt động xuất bản thích ứng và tận dụng cơ hội của CMCN lần thứ 4

01/03/2022

Chúng ta đang bước vào thời kỳ mà Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (CMCN 4.0) và Chuyển đổi số (CĐS) được cả Chính phủ, doanh nghiệp (DN) và người dân quan tâm. Với dân số khoảng 98 triệu người và tỉ lệ người sử dụng Internet ở Việt Nam năm 2020 đạt 70,23% dân số.

Dấu ấn Chính phủ đậm nét trong 10 sự kiện ICT tiêu biểu năm 2021

14/01/2022

Trong 10 sự kiện ICT tiêu biểu năm 2021 do các nhà báo thuộc Câu lạc bộ Nhà báo công nghệ thông tin Việt Nam bình chọn thì dấu ấn của Chính phủ khá khá đậm nét.