Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

HƯỚNG DẪN Y TẾ >> Văn hóa - Xã hội

Hướng dẫn bảo quản, phân phối và sử dụng vaccine phòng COVID-19

07/03/2021 10:25:57 Xem cỡ chữ Google
Bộ Y tế vừa ban hành hướng dẫn tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vaccine phòng COVID-19.

Theo hướng dẫn này, Dự án tiêm chủng mở rộng quốc gia, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương chủ trì với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, tài liệu tập huấn về vaccine COVID-19, theo dõi sự cố bất lợi sau tiêm chủng, hoàn thành trước khi triển khai tổ chức tiêm chủng 10 ngày.

Dự án tiêm chủng mở rộng quốc gia cũng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tập huấn cho dự án tiêm chủng mở rộng khu vực, các Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố, tỉnh trước khi triển khai tiêm chủng ít nhất 5 ngày.

Cục Y tế dự phòng chủ trì hướng dẫn việc triển khai kế hoạch tiêm chủng cho các tỉnh, thành phố từ 5 - 7/3.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các tỉnh, thành phố tổng hợp danh sách đơn vị tiêm chủng, số lượng đối tượng tiêm chủng tại các tỉnh, thành phố và thông báo cho Cục Y tế dự phòng, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương để được cung ứng vaccine. Thời gian triển khai từ 7 -10/3.

Trên cơ sở kế hoạch của Bộ Y tế, Sở Y tế các tỉnh, thành phố chủ trì xây dựng kế hoạch sử dụng vaccine COVID-19 tại địa phương và chỉ đạo việc lập danh sách đối tượng tiêm theo nhóm nguy cơ trong vòng 7 ngày, sau khi Bộ Y tế ban hành Kế hoạch tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản và sử dụng vaccine phòng COVID-19.

Cũng theo hướng dẫn này, hình thức tiêm chủng sẽ được tổ chức theo chiến dịch trong thời gian ngắn nhất. Sử dụng hệ thống tiêm chủng có sẵn, trường hợp cần thiết, các Sở Y tế huy động các cơ sở tiêm chủng dịch vụ và các cơ sở khác đủ điều kiện tiêm chủng tham gia.

Các cơ sở tiêm chủng, Cục Y tế dự phòng… thực hiện giám sát chủ động sự cố bất lợi sau tiêm chủng theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Hệ thống giám sát sự cố bất lợi sau tiêm chủng bao gồm các đơn vị thực hiện và các đơn vị phối hợp từ Trung ương đến địa phương.

Khi xảy ra trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng, quy trình điều tra, báo cáo và thông báo kết quả điều tra, xử trí trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng được thực hiện theo Nghị định 104/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

Các cơ sở tiêm chủng, Cục Y tế dự phòng, Sở Y tế các tỉnh, thành phố… trong quá trình sử dụng vaccine tiến hành theo dõi, giám sát phản ứng thông thương và tai biến nặng sau tiêm theo quy định tại Nghị định 104/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

 

(Theo VTV)

526 lượt xem