Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Thông cáo báo chí

Thông cáo báo chí số 8 về tình hình dịch bệnh COVID-19

18/03/2020

CTTĐT - Sở Y tế - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Yên Bái cung cấp Thông cáo báo chí số 08 về tình hình phòng chống dịch bệnh COVID-19 (tính đến 19h00 ngày 17/3/2020) như sau:

Thông cáo báo chí số 7 về tình hình dịch bệnh COVID-19

18/03/2020

CTTĐT - Sở Y tế - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Yên Bái cung cấp Thông cáo báo chí số 07 về tình hình phòng chống dịch bệnh COVID -19 (tính đến 18h00 ngày 16/3/2020) như sau:

Thông cáo báo chí số 6 về tình hình dịch bệnh COVID-19

18/03/2020

CTTĐT - Sở Y tế - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Yên Bái cung cấp Thông cáo báo chí số 06 về tình hình phòng chống dịch bệnh COVID -19 (tính đến 18h00 ngày 15/3/2020) như sau:

Thông cáo báo chí số 05 về tình hình dịch bệnh COVID-19

18/03/2020

CTTĐT - Sở Y tế - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Yên Bái cung cấp Thông cáo báo chí số 05 về tình hình phòng chống dịch bệnh COVID-19 (tính đến 17h30 ngày 14/3/2020) như sau:

Thông cáo báo chí số 4 về tình hình dịch bệnh COVID-19

18/03/2020

CTTĐT - Sở Y tế - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID -19 tỉnh Yên Bái cung cấp Thông cáo báo chí số 04 về tình hình phòng chống dịch bệnh COVID -19 (tính đến 18h ngày 13/3/2020) như sau:

Thông cáo báo chí số 3 về tình hình dịch bệnh COVID-19

18/03/2020

CTTĐT - Sở Y tế - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID -19 tỉnh Yên Bái ban hành Thông cáo báo chí số 03 về tình hình phòng chống dịch bệnh COVID-19 (tính đến 17h30 ngày 12/3/2020) như sau:

Thông cáo báo chí số 2 về tình hình dịch bệnh COVID-19

18/03/2020

CTTĐT - Sở Y tế - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID -19 tỉnh Yên Bái ban hành Thông cáo báo chí số 02 về tình hình phòng chống dịch bệnh COVID-19 (tính đến 17h30 ngày 11/3/2020) như sau:

Thông cáo báo chí số 1 về tình hình dịch bệnh COVID-19

18/03/2020

CTTĐT - Sở Y tế - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Yên Bái cung cấp Thông cáo báo chí số 01 về tình hình phòng chống dịch bệnh COVID -19 (tính đến 17h00 ngày 10/3/2020) như sau:

Tập huấn về ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19

15/03/2020

CTTĐT - Sáng 15/3, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị trực tuyến tới 700 điểm cầu tại trung ương và địa phương nhằm tập huấn về ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tổ chức lễ cưới, tiệc cưới và lễ hội

15/03/2020

CTTĐT - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các ban, sở, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống dịch trong tổ chức lễ cưới, tiệc cưới và hoạt động lễ hội.