Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Chính thức phê chuẩn chức danh Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái

(11/07/2016)

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký các quyết định phê chuẩn chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Chung sức xây dựng nông thôn mới

(11/07/2016)

Sau hơn 5 năm triển khai thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới (XDNTM) đến nay, toàn tỉnh đã có 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới, phấn đấu hết năm 2016 có thêm 3 xã và đến năm 2020 có 25 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Chung sức xây dựng nông thôn mới

(11/07/2016)

Sau hơn 5 năm triển khai thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới (XDNTM) đến nay, toàn tỉnh đã có 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới, phấn đấu hết năm 2016 có thêm 3 xã và đến năm 2020 có 25 xã đạt chuẩn nông thôn mới.