Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Trong giai đoạn 2023-2025, tỉnh Yên Bái hỗ trợ xây dựng 3.022 căn nhà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo

(17/05/2023)

CTTĐT - Để kịp thời giúp các hộ nghèo có điều kiện “an cư, lạc nghiệp”, ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế và vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn, tỉnh Yên Bái đã phê duyệt Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo và hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2023 - 2025.

Từ 2016-2022 tỉnh Yên Bái hỗ trợ làm nhà cho trên 8.230 hộ nghèo với tổng kinh phí trên 449 tỷ đồng

(16/05/2023)

CTTĐT - Trong những năm qua, tỉnh Yên Bái đã triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo. Từ 2016-2022 tỉnh Yên Bái hỗ trợ làm nhà cho trên 8.230 hộ nghèo với tổng kinh phí trên 449 tỷ đồng

Lục Yên phấn đấu giảm 5,2% hộ nghèo

(19/04/2023)

CTTĐT - Năm 2023 huyện Lục Yên phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo giảm thêm 5,2%, tương đương 1.504 hộ.

Văn Yên sau hai năm triển khai chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi

(14/03/2023)

Thực hiện Nghị quyết số 69/2020/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 và Nghị quyết 05/2022/NQ-HĐND ngày 30/3/2022 của HĐND tỉnh về phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa đặc sản hữu cơ, trong năm 2021 và 2022, huyện Văn Yên đã triển khai hỗ trợ cho hàng trăm cơ sở phát triển chăn nuôi gia súc như: trâu, bò, lợn và dê với số tiền hàng chục tỷ đồng. Nhờ vậy, nhiều hộ đã phát triển chăn nuôi khá hiệu quả, tạo việc làm và đem lại thu nhập ổn định cho hàng trăm lao động ở địa phương.

Đồng vốn "tiếp sức” cho người dân vùng khó khăn Yên Bái

(13/03/2023)

Chương trình cho vay hộ sản xuất, kinh doanh (SXKD) vùng khó khăn theo Quyết định 31/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ do Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Chi nhánh tỉnh Yên Bái triển khai là chương trình có dư nợ chiếm tỷ trọng cao thứ 2 trong tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đang triển khai trên địa bàn tỉnh.

Văn Chấn triển khai hiệu quả các chính sách dân tộc

(21/02/2023)

Huyện Văn Chấn có tổng diện tích tự nhiên 1.129 km2 với 3 thị trấn và 21 xã, trong đó có 12 xã và 2 thôn đặc biệt khó khăn (ĐBKK) (ở thị trấn Sơn Thịnh). Dân số toàn huyện trên 12,6 vạn người, riêng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm trên 65%.

Văn Yên nhiều chính sách hỗ trợ vùng dân tộc thiểu số

(06/01/2023)

Nhờ triển khai đồng bộ, hiệu quả các chương trình, chính sách vùng đồng bào dân tộc thiểu số mà đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào từng bước được nâng lên, góp phần để mỗi năm Văn Yên giảm hơn 5% số hộ thoát nghèo bền vững, tạo diện mạo mới trên các miền quê.

Trấn Yên nỗ lực giảm nghèo bền vững

(14/12/2022)

Xác định công tác giảm nghèo là nhiệm vụ quan trọng trong tiến trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM), những năm qua, huyện Trấn Yên đã vận dụng sáng tạo các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, đề ra những hướng đi, mô hình hiệu quả giúp người dân giảm nghèo bền vững (GNBV). Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc nói chung, hộ nghèo, cận nghèo nói riêng từng bước được cải thiện và nâng cao.

Vốn chính sách giúp phụ nữ Yên Bái giảm nghèo

(02/05/2022)

Những năm qua, tín dụng chính sách xã hội (CSXH) là giải pháp quan trọng đối với hội liên hiệp phụ nữ các cấp để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ vận động, hỗ trợ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Yên Bái: 6.975 hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở được hỗ trợ xây mới, sửa chữa

Yên Bái: 6.975 hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở được hỗ trợ xây mới, sửa chữa

(03/01/2022)

Giai đoạn 2016 - 2020, toàn tỉnh đã có 6.365 hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở được hỗ trợ nhà ở với tổng kinh phí 224,83 tỷ đồng (không bao gồm kinh phí được hỗ trợ từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội).