Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Yên Bái: Vốn chính sách góp phần giảm nghèo bền vững

(25/02/2021)

Các chương trình tín dụng ưu đãi đã giải quyết cho 10.348 lượt khách hàng thuộc đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có vốn sản xuất, kinh doanh, chiếm 45% tổng số khách hàng.

Hội Nông dân Trấn Yên đẩy mạnh phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi (SXKDG), đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”

(02/11/2020)

Những năm qua, cùng với việc đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức hội cơ sở vững mạnh, Hội Nông dân Trấn Yên luôn chú trọng đẩy mạnh phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi (SXKDG), đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”.

Văn Chấn thực hiện hiệu quả các chương trình đầu tư

(02/11/2020)

Nhờ thực hiện hiệu quả các chương trình đầu tư của Nhà nước và thực hiện tốt các chính sách vùng DTTS, đời sống người dân các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn cũng như đời sống vật chất, tinh thần của hộ nghèo, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Văn Chấn ngày càng khởi sắc.

Đề xuất tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù

(09/10/2020)

Ủy ban Dân tộc đang dự thảo Quyết định về tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù áp dụng cho giai đoạn 2021-2025. Trong đó, Ủy ban Dân tộc đề xuất 3 tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù.

Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo vay vốn phát triển kinh tế

(17/08/2020)

Năm 2020, huyện Văn Yên đã phê duyệt danh sách 39 hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo có nhu cầu vay vốn thuộc 15 xã được thụ hưởng chính sách hỗ trợ vay vốn tín dụng ưu đãi theo Quyết định 2085/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; trong đó 38 hộ được vay với số tiền 50 triệu đồng/hộ, 01 hộ được vay với số tiền 100 triệu đồng/hộ; tổng nguồn vốn cho vay được phê duyệt là 2 tỷ đồng. Trong tháng 8/2020, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện thực hiện giải ngân để các hộ gia đình có thêm vốn đầu tư cho phát triển kinh tế.

Điều kiện, thủ tục hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19

(22/07/2020)

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 15/2020/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Ngành Lao động, Thương binh và Xã hội: sẽ tập trung thanh tra công tác giảm nghèo

(17/06/2020)

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TBXH) vừa ban hành Công văn số 2114/LĐTBXH-TTr về định hướng công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2020.

Quỹ Hỗ trợ nông dân Yên Bái: “Bà đỡ” cho nông dân

(18/12/2019)

Hội Nông dân các cấp trong tỉnh đang quản lý 674 tổ tiết kiệm vay vốn, cho trên 23.500 hộ nông dân vay với số dư nợ đạt trên 735 tỷ đồng từ chương trình ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội. Hội cũng phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho trên 6.000 hộ nông dân vay vốn phát triển kinh doanh với dư nợ đạt gần 333 tỷ đồng.

Văn Yên thực hiện hiệu quả các chính sách dân tộc

(13/03/2019)

Văn Yên là huyện địa bàn rộng với 26 xã và 1 thị trấn với 172 thôn, bản, tổ dân phố, trong đó 10 xã, 49 thôn, bản đặc biệt khó khăn (ĐBKK).

Từ ngày 01/3/2019, hộ nghèo được vay tối đa 100 triệu đồng

(05/03/2019)

Thống đốc NHNN kiêm Chủ tịch HĐQT NHCSXH vừa ký ban hành Quyết định số 12/QĐ-HĐQT về việc nâng mức cho vay và thời hạn cho vay tối đa đối với hộ nghèo đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh.