Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Trạm Tấu cung ứng 18.574 kg ngô giống cho nông dân

(15/11/2016)

Từ nguồn hỗ trợ thuộc Chương trình 30a, Chương trình 135 của Chính phủ và nguồn ngân sách hỗ trợ sản xuất của địa phương, huyện Trạm Tấu đã cung ứng 18.574 kg ngô giống cho nông dân (ảnh) với cơ cấu giống chủ yếu là ngô Bioseed 9698, LVN 885, AG59.

Trạm Tấu phân bổ trên 30 tấn lúa giống cho nhân dân

Trạm Tấu phân bổ trên 30 tấn lúa giống cho nhân dân

(15/11/2016)

Vụ mùa năm nay, huyện Trạm Tấu đề ra mục tiêu gieo cấy hơn 1.500ha. Để đảm bảo việc gieo cấy vụ mùa theo đúng khung thời vụ, huyện Trạm Tấu đã cung ứng trên 30 tấn lúa giống cho nhân dân các xã, thị trấn.

Yên Bái: Chương trình 30a giải ngân đạt trên 3,4 tỷ đồng/kế hoạch

(15/11/2016)

Theo cơ quan chức năng, các nguồn vốn kế hoạch năm 2015 được phép kéo dài sang năm 2016 có thời hạn giải ngân đến hết ngày 30/6 thì việc giải ngân các nguồn vốn đến ngày 14/6 đạt rất thấp, mới đạt 18,2 tỷ đồng/kế hoạch vốn được phép kéo dài là 34,4 tỷ đồng, bằng 53% kế hoạch.

Đổi thay ở vùng cao

(15/11/2016)

Một trong những hỗ trợ mà Chương trình 30a đem lại trên địa bàn huyện vùng cao Trạm Tấu là chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đặc biệt là chuyển đổi diện tích lúa nương kém hiệu quả sang trồng ngô đồi. Từ vốn của Chương trình 30a, huyện đã hỗ trợ người dân 20 kg ngô giống và khoảng 2 triệu đồng tiền phân bón cho 1ha chuyển đổi.

Mù Cang Chải đầu tư hiệu quả vốn Chương trình 135

(15/11/2016)

5 năm qua, kinh phí Chương trình 135 trên địa bàn huyện Mù Cang Chải đã thực hiện là 91.115 triệu đồng trong tổng nguồn vốn kế hoạch 94.796 triệu đồng, đạt 96%.

Yên Bái: Để các công trình cấp nước vùng cao bền vững

(15/11/2016)

Những năm qua, bằng nhiều nguồn vốn Yên Bái đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng xây dựng các công trình cấp nước tập trung để đảm bảo cung cấp nước cho người dân. Nhờ vậy, đến hết năm 2015, số hộ dân nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh đạt trên 85%. Tuy nhiên, hiện nay nhiều công trình đã xuống cấp, tỷ lệ cấp nước đã giảm nhiều so với thiết kế, cần phải có những giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động của các công trình.