Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Một số điểm mới trong Chương trình MTQG giảm nghèo giai đoạn 2016-2020

(05/06/2017)

Với sự quan tâm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, trong thời gian qua, việc thực hiện các chính sách, chương trình giảm nghèo đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tính đến cuối năm 2014, cả nước còn 5,97% tỷ lệ hộ nghèo, cuối năm 2015 còn 4,2% tỷ lệ hộ nghèo. Đời sống của người nghèo được cải thiện, điều kiện KTXH vùng nghèo được nâng lên.

Giai đoạn 2017 - 2020, huyện Mù Cang Chải phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân mỗi năm 7%

(05/06/2017)

CTTĐT - Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân mỗi năm 7%, đến cuối năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện còn 38,79% là mục tiêu huyện Mù Cang Chải đặt ra tại kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017 - 2020.

Lục Yên đầu tư hiệu quả vốn Chương trình 135

(15/11/2016)

Giai đoạn 2011 - 2015, huyện Lục Yên đã triển khai có hiệu quả vốn Chương trình 135 tại 10 xã và 55 thôn, bản đặc biệt khó khăn (ĐBKK) trong huyện. Đây là động lực để người dân ở các xã, thôn, bản vùng ĐBKK tích cực tham gia đóng góp tiền của, ngày công lao động xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Một ngày ở Nậm Mười

(15/11/2016)

Cứ hẹn rồi dùng dằng mãi tôi mới lên được Nậm Mười (Văn Chấn). Chẳng biết có phải trời muốn thử lòng người hay không mà lần đi công tác này cứ chùng chằng mưa nắng. Nghĩ tới câu nói của đồng bào vùng cao “khắc đi khắc đến” mà thấy lòng nhẹ nhõm, phấn chấn. Bao nhiêu khó khăn mường tượng trong đầu dường như chẳng còn là trở lực...

Đổi thay ở Mù Cang Chải

(15/11/2016)

Là huyện vùng cao có tới trên 90% dân số là đồng bào Mông, đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn, trong những năm qua, huyện Mù Cang Chải xác định, để thực hiện thành công chương trình xóa đói giảm nghèo thì việc bảo đảm an ninh lương thực cho đồng bào vùng cao giữ vai trò then chốt.

Trạm Tấu cung ứng 18.574 kg ngô giống cho nông dân

(15/11/2016)

Từ nguồn hỗ trợ thuộc Chương trình 30a, Chương trình 135 của Chính phủ và nguồn ngân sách hỗ trợ sản xuất của địa phương, huyện Trạm Tấu đã cung ứng 18.574 kg ngô giống cho nông dân (ảnh) với cơ cấu giống chủ yếu là ngô Bioseed 9698, LVN 885, AG59.

Trạm Tấu phân bổ trên 30 tấn lúa giống cho nhân dân

Trạm Tấu phân bổ trên 30 tấn lúa giống cho nhân dân

(15/11/2016)

Vụ mùa năm nay, huyện Trạm Tấu đề ra mục tiêu gieo cấy hơn 1.500ha. Để đảm bảo việc gieo cấy vụ mùa theo đúng khung thời vụ, huyện Trạm Tấu đã cung ứng trên 30 tấn lúa giống cho nhân dân các xã, thị trấn.

Yên Bái: Chương trình 30a giải ngân đạt trên 3,4 tỷ đồng/kế hoạch

(15/11/2016)

Theo cơ quan chức năng, các nguồn vốn kế hoạch năm 2015 được phép kéo dài sang năm 2016 có thời hạn giải ngân đến hết ngày 30/6 thì việc giải ngân các nguồn vốn đến ngày 14/6 đạt rất thấp, mới đạt 18,2 tỷ đồng/kế hoạch vốn được phép kéo dài là 34,4 tỷ đồng, bằng 53% kế hoạch.

Đổi thay ở vùng cao

(15/11/2016)

Một trong những hỗ trợ mà Chương trình 30a đem lại trên địa bàn huyện vùng cao Trạm Tấu là chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đặc biệt là chuyển đổi diện tích lúa nương kém hiệu quả sang trồng ngô đồi. Từ vốn của Chương trình 30a, huyện đã hỗ trợ người dân 20 kg ngô giống và khoảng 2 triệu đồng tiền phân bón cho 1ha chuyển đổi.

Mù Cang Chải đầu tư hiệu quả vốn Chương trình 135

(15/11/2016)

5 năm qua, kinh phí Chương trình 135 trên địa bàn huyện Mù Cang Chải đã thực hiện là 91.115 triệu đồng trong tổng nguồn vốn kế hoạch 94.796 triệu đồng, đạt 96%.