Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Hỗ trợ chuyển đổi nghề đối với đồng bào dân tộc thiểu số

(22/03/2022)

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 15/2022/TT-BTC quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.

Đổi mới cơ chế, chính sách hỗ trợ Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

(03/03/2022)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã ký Quyết định 277/QĐ-TTg ban hành Khung hành động đổi mới cơ chế, chính sách hỗ trợ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Tiêu chí, định mức phân bổ vốn thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững

(24/01/2022)

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã ký Quyết định số 02/2022/QĐ-TTg quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025.

Động lực mới cho vùng dân tộc thiểu số ở Yên Bình

(10/12/2021)

Nổi bật trong các nguồn vốn đầu tư các xã, thôn đặc biệt khó khăn của Yên Bình là Chương trình 135 với trên 76 tỷ đồng giai đoạn 2016 - 2020.

Triển khai Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

(13/10/2021)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định số 1705/QĐ-TTg ngày 12/10/2021 ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 24/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Yên Bái nỗ lực thực hiện giảm nghèo bền vững

(19/08/2021)

Tỉnh Yên Bái triển khai quyết liệt công tác giảm nghèo với tinh thần "không ai bị bỏ lại phía sau" và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

75.000 tỷ đồng đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

(19/08/2021)

Chiều 23/7, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ đã trình Quốc hội về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Nghĩa Lợi - xã nghèo lên phố

(26/03/2018)

Nhiều người nghĩ xây dựng xã Nghĩa Lợi đạt nông thôn mới đã là chuyện "cổ tích giữa đời thường rồi” chứ ai dám nghĩ đến Nghĩa Lợi phát triển thành đô thị được.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các chương trình mục tiêu quốc gia

(01/03/2018)

Chiều 28/2, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã chủ trì Hội nghị trực tuyến tổng kết các chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) năm 2017 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có đồng chí Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Mù Cang Chải thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững

(12/06/2017)

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2017 - 2020, huyện Mù Cang Chải đang tích cực triển khai các chương trình, dự án hỗ trợ giảm nghèo trên địa bàn, trong đó, tập trung đẩy mạnh thực hiện Chương trình 30a và 135 của Chính phủ.