Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Trạm Tấu thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

(28/04/2023)

Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, được triển khai trên địa bàn huyện Trạm Tấu với 8 dự án, 7 tiểu dự án, 4 nội dung.

Đẩy nhanh tiến độ triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia

(02/03/2023)

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương liên quan đẩy nhanh tiến độ triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia và giải ngân vốn đầu tư công từ nay đến cuối năm 2023.

Yên Bái tập trung giúp đỡ hộ nghèo về nhà ở

(14/12/2022)

Những năm qua, công tác hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo luôn được tỉnh quan tâm triển khai thực hiện. Qua đó, không chỉ giúp người nghèo ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, mà còn góp phần giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Hỗ trợ chuyển đổi nghề đối với đồng bào dân tộc thiểu số

(22/03/2022)

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 15/2022/TT-BTC quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.

Đổi mới cơ chế, chính sách hỗ trợ Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

(03/03/2022)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã ký Quyết định 277/QĐ-TTg ban hành Khung hành động đổi mới cơ chế, chính sách hỗ trợ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Tiêu chí, định mức phân bổ vốn thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững

(24/01/2022)

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã ký Quyết định số 02/2022/QĐ-TTg quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025.

Động lực mới cho vùng dân tộc thiểu số ở Yên Bình

(10/12/2021)

Nổi bật trong các nguồn vốn đầu tư các xã, thôn đặc biệt khó khăn của Yên Bình là Chương trình 135 với trên 76 tỷ đồng giai đoạn 2016 - 2020.

Triển khai Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

(13/10/2021)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định số 1705/QĐ-TTg ngày 12/10/2021 ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 24/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Yên Bái nỗ lực thực hiện giảm nghèo bền vững

(19/08/2021)

Tỉnh Yên Bái triển khai quyết liệt công tác giảm nghèo với tinh thần "không ai bị bỏ lại phía sau" và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

75.000 tỷ đồng đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

(19/08/2021)

Chiều 23/7, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ đã trình Quốc hội về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.