Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Yên Bái phấn đấu đến năm 2025 giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 3,3%/năm

(14/12/2022)

Thực hiện phong trào thi đua "Yên Bái chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Yên Bái phấn đấu đến năm 2025 giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 3,3%/năm theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025 (trong đó huyện Trạm Tấu giảm 6,5%/năm, huyện Mù Cang Chải giảm 7,67%/năm).

Yên Bái hướng tới mục tiêu giảm 4% hộ nghèo năm 2022

(14/02/2022)

Năm 2021, toàn tỉnh hiện có 39.721 hộ nghèo theo chuẩn nghèo mới, tương ứng với tỷ lệ 18,07% và có 17.243 hộ cận nghèo, tương đương với tỷ lệ 7,85%.Từ kết quả này, tỉnh xác định chỉ tiêu giảm nghèo năm 2022 là 4%.

Tiêu chí xác định huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn

(20/12/2021)

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh ký Quyết định 36/2021/QĐ-TTg ngày 13/12/2021 về tiêu chí xác định huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021 - 2025.

Yên Bái: Phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh năm 2021

(16/12/2021)

CTTĐT – Ngày 15/12/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định Phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Yên Bái năm 2021.

Phê duyệt danh sách 13.222 thôn đặc biệt khó khăn

(27/09/2021)

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh vừa ký quyết định số 612/QĐ-UBDT phê duyệt danh sách 13.222 thôn đặc biệt khó khăn, bao gồm 11.179 thôn của xã khu vực III; 736 thôn của xã khu vực II; 1.184 thôn của xã khu vực I và 123 thôn của các xã có thôn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn 41 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trấn Yên: Có 13 xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi

(26/08/2020)

Thực hiện Công văn số 115 ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Ban Dân tộc tỉnh Yên Bái về việc phân định các xã, thôn vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025, huyện Trấn Yên đã tiến hành về rà soát, tổng hợp, phân định xã, thôn vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển.

Mù Cang Chải hỗ trợ vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn

(03/12/2016)

CTTĐT - Sau 3 năm (2013-2016) thực hiện Quyết định số 54/QĐ-TTg, ngày 04/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ, huyện Mù Cang Chải đã tích cực tổ chức triển khai chính sách hỗ trợ vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn trên địa bàn, đạt nhiều kết quả quan trọng góp phần tích cực xóa đói giảm nghèo tại địa phương.

Đại Sơn: Nỗ lực trong công tác giảm nghèo

(03/12/2016)

CTTĐT - Dù gặp không ít khó khăn, song giai đoạn 2011-2015, chính quyền và nhân dân xã Đại Sơn đã có nhiều nỗ lực, đoàn kết, chung tay xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống cho người dân, vì sự phát triển kinh tế - xã hội chung của huyện Văn Yên.

Nguồn vốn thoát nghèo tại Cát Thịnh

(03/12/2016)

CTTĐT - Cát Thịnh là xã còn khó khăn trên đia bàn huyện Văn Chấn, những năm qua cùng với các nguồn vốn hỗ trợ từ trung ương, tỉnh, huyện, nguồn vốn vay lãi xuất thấp từ ngân hàng chính sách xã hội đã tạo bước đệm vững chắc cho nhiều hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã tích cực phát triển kinh tế, vươn lên xóa đói giảm nghèo.

Đảng bộ Hưng Thịnh: Quan tâm mở hướng thoát nghèo cho nhiều hộ dân

(03/12/2016)

CTTĐT - Trong những năm qua, cùng với việc triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên đã chú trọng lãnh, chỉ đạo cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân thực hiện các Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Qua đó, đời sống người dân trong xã ngày càng được khởi sắc, thu nhập bình quân đầu người đạt 15,8 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 20,3%.