Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Năm 2016, tỉnh Yên Bái đào tạo nghề cho 17.700 người lao động

30/12/2016 10:56:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT- Trong năm 2016, Yên Bái đã hỗ trợ giải quyết việc làm cho hơn 18 nghìn lao động, đạt 102,37% kế hoạch.

Toàn tỉnh đã có 1.334 dự án được vay vốn từ Quỹ quốc gia giải quyết việc làm với số kinh phí cho vay là 21,18 tỷ đồng; Giải quyết việc làm cho 1.419 lao động, đạt 118,25%. Xuất khẩu lao động cho 960 người, hơn 5 nghìn lao động đi làm việc ở tỉnh ngoài.

Năm 2016, toàn tỉnh có hơn 17.700 người được đào tạo nghề đạt và vượt kế hoạch đề ra.  Trong đó gần 5 nghìn lao động được hỗ trợ học nghề theo chính sách của Đề án 1956. Hết năm 2016, tỷ lệ lao động qua đào tạo chung đạt 47,5%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 32,4%

Hiện nay, toàn tỉnh có 22 cơ sở dạy nghề gồm: 02 trường cao đẳng nghề; 02 trường trung cấp nghề; 08 trung tâm dạy nghề  và 10 cơ sở có tham gia hoạt động dạy nghề. Các chương trình, giáo trình dạy nghề đều đảm bảo theo đúng quy định về chất lượng và thời lượng giảng dạy; các chương trình đào tạo cho lao động nông thôn thường xuyên được xem xét, chỉnh sửa cho phù hợp.

 

Thanh Thủy