Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Thêm 900.000 lao động nông thôn sẽ được đào tạo nghề

28/02/2017 10:32:00 Xem cỡ chữ
heo Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT), dự thảo Kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn (LĐNT) giai đoạn 2017 - 2020 với mục tiêu là đào tạo nghề nông nghiệp cho trên 900.000 LĐNT.

Trong đó tỷ lệ LĐNT có việc làm ngay sau đào tạo đạt 80%... tổng kinh phí thực hiện kế hoạch này là 1.750 tỷ đồng; trong đó, kinh phí Trung ương hỗ trợ từ nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là 1.375 tỷ đồng; kinh phí địa phương 300 tỷ đồng, kinh phí khác 76 tỷ đồng, kinh phí cấp cho các địa phương là 1.702 tỷ đồng.

Các ngành nghề được đào tạo là sản xuất trồng trọt, chăn nuôi, nghề rừng, nghề nuôi trồng đánh bắt, khai thác thủy sản, chế biến nông, lâm, thủy sản và nghề muối cho người dân vùng nghèo, vùng đặc biệt khó khăn; ngành nghề đào tạo để thực hiện các chương trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng phó với biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường biển.

Đặc biệt, ưu tiên các đơn vị sản xuất và doanh nghiệp đang xây dựng vùng nguyên liệu sản xuất hàng hóa tập trung, có liên kết tiêu thụ sản phẩm, sản xuất công nghệ cao, đào tạo nghề cho các thành viên tổ, nhóm sản xuất, hợp tác xã.

(Theo Báo Đại đoàn kết)