Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Mù Cang Chải: Đẩy mạnh công tác tư vấn, hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau khi tốt nghiệp THCS

14/09/2021 07:59:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị về Phổ cập giáo dục, tăng cường phân luồng học sinh sau THCS và Xóa mù chữ cho người lớn tuổi, huyện Mù Cang Chải đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện tốt việc phân luồng học sinh sau khi tốt nghiệp THCS, tăng cường đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất trang thiết bị dạy và học nghề; hỗ trợ trung tâm giáo dục thường xuyên dạy bổ túc văn hóa THPT gắn với dạy nghề; khuyến khích các cơ sở tuyển dụng học sinh sau THCS qua đào tạo nghề; tạo điều kiện thuận lợi để học sinh được học liên thông lên các cấp học cao hơn.

Ảnh minh họa

Huyện Mù Cang Chải thường xuyên quan tâm đến công tác giáo dục hướng nghiệp, phân luồng cho học sinh, đưa chỉ tiêu, nhiệm vụ phân luồng vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện; có chỉ tiêu riêng về công tác phân luồng trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, các cơ quan liên quan của huyện phối hợp chỉ đạo thực hiện công tác phân luồng cho học sinh.

Các trường học trên địa bàn làm tốt công tác tuyên truyền và giáo dục hướng nghiệp phân luồng cho học sinh sau tốt nghiệp THCS. 100% các đơn vị trường THCS tổ chức hoạt động hướng nghiệp đối với học sinh khối lớp 9 và học sinh khối lớp 8, trong đó, chủ yếu tập trung với nghề Tin học văn phòng và nghề làm vườn và một số nghề sửa chữa khác... Tỷ lệ học sinh sau tốt nghiệp THCS đi học THPT đạt 36,8% (tăng 1,4% so với năm 2011); tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS đi học giáo dục nghề nghiệp đạt 6,2% (tăng 1,4% so với năm 2011).

Trong cả giai đoạn đào tạo nghề cho 3.325 lao động nông thôn; mỗi năm đào tạo 600 lao dộng trở lên; tỷ lệ được cấp chứng chỉ hành nghề đạt 95 - 98%. Tư vấn giới thiệu việc làm cho 100% học viên sau đào tạo. Hệ Bổ túc THPT phấn đấu duy trì đủ các khối lớp (10 - 11 - 12). Tỷ lệ chuyển lớp đạt 100%; tỷ lệ tốt nghiệp bổ túc THPT đạt 85% trở lên.

Đến năm 2025 toàn huyện phấn đấu thực hiện hiệu quả công tác phân luồng sau khi tốt nghiệp Trung học cơ sở hàng năm tiếp tục học Trung học phổ thông, bổ túc Trung học phổ thông, học Trung cấp nghề đạt trên 70% . Theo đó, huyện sẽ tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác tư vấn, hướng nghiệp vào những ngành nghề có thế mạnh của địa phương, phù hợp với điều kiện kinh tế gia đình và khả năng học tập của các em.