Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tăng cường chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

(07/09/2021)

Theo các chuyên gia đối với một hệ thống GDNN còn nhiều bất cập, ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 tới thực tại và tương lai việc làm và việc bắt buộc phải chuyển đổi phương thức đào tạo từ trực tiếp sang trực tuyến chắc chắn sẽ là một thách thức không nhỏ đối với Việt Nam.

Tháo gỡ khó khăn cho tuyển sinh, đào tạo giáo dục nghề nghiệp

(07/09/2021)

Năm 2021 đại dịch Covid-19 tiếp tục bùng phát trở lại với những diễn biến phức tạp, khó lường, tác động tiêu cực tới mọi mặt của đời sống xã hội. Nhiều địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội đã ảnh hưởng lớn đến mọi hoạt động trong đó cũng ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động tuyển sinh, tổ chức đào tạo cũng như công tác quản lý chung của các nhà trường.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nhằm nâng cao hiệu lực quản lý về Giáo dục nghề nghiệp

(07/09/2021)

Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) Việt Nam có mạng lưới khá lớn, bao phủ khắp cả nước với đa dạng loại hình và cơ quan chủ quản. Đến nay, cả nước có 1.905 cơ sở GDNN (408 trường cao đẳng, 440 trường trung cấp và 1.057 trung tâm GDNN, trung tâm GDNN-GDTX). Trong đó cơ sở GDNN công lập chiếm 63,9%; cơ sở GDNN tư thục chiếm 35,6%; cơ sở GDNN có vốn đầu tư nước ngoài chiếm 0,05%. Theo cơ quan chủ quản: cơ sở GDNN thuộc Bộ, ngành quản lý chiếm 8,4% và cơ sở GDNN thuộc địa phương quản lý chiếm 83,8%; cơ sở GDNN thuộc các doanh nghiệp, tập đoàn, tổng công ty, tổ chức chính trị - xã hội và cá nhân chiếm 7,8%.

Phê duyệt Chương trình "Đào tạo, đào tạo lại nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4"

(06/09/2021)

Ngày 30/8, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam ký Quyết định số 1446/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình "Đào tạo, đào tạo lại nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4".

Thực hiện công tác chuẩn hóa về chuyên môn, nghiệp vụ đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

(06/09/2021)

CTTĐT - Thực hiện Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp; Thông tư số 21/2020/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đôi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp có công văn số 1831/TCGDNN-NG gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp về việc thực hiện công tác chuẩn hóa về chuyên môn, nghiệp vụ đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp (GDNN).

Quy định mới về đối tượng tuyển sinh cao đẳng nghề

(06/09/2021)

CTTĐT - Tại Thông tư 05/2021/TT-BLĐTBXH quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành quy định mới về đối tượng tuyển sinh cao đẳng nghề.

Hiệu quả đào tạo nghề cho phụ nữ nông thôn

(01/09/2021)

Đào tạo nghề, chuyển giao khoa học, kỹ thuật cho lao động vùng nông thôn, trong đó có phụ nữ được huyện Văn Yên thường xuyên quan tâm. Thời gian qua, trên địa bàn huyện đã xuất hiện nhiều mô hình đào tạo nghề và chuyển giao khoa học kỹ thuật cho lao động nữ nông thôn đem lại hiệu quả thiết thực.

Yên Bái: Triển khai hiệu quả các giải pháp về giáo dục nghề nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông trên địa bàn

(01/09/2021)

CTTĐT - Thời gian qua, các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương trong tỉnh đã nhận thức sâu sắc về sự cần thiết phải phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông, quan tâm, tích cực tham mưu, phối hợp, triển khai thực hiện nhiệm vụ, đồng thời đưa nhiệm vụ, chỉ tiêu phân luồng vào chủ trương, kế hoạch chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phê duyệt “Đề án phát triển ngành chế biến rau quả giai đoạn 2021 - 2030”

(01/09/2021)

CTTĐT - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án phát triển ngành chế biến rau quả giai đoạn 2021 - 2030 theo Quyết định số 417/QĐ-TTg.

Yên Bái: Phấn đấu năm 2021 giải quyết việc làm cho 19.500 lao động

(01/09/2021)

CTTĐT - Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch đào tạo nghề, giải quyết việc làm và chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp tỉnh Yên Bái, năm 2021 với mục tiêu tuyển mới đào tạo nghề 18.000 người, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo của toàn tỉnh hết năm 2021 đạt 64,8%, giải quyết việc làm cho 19.500 lao động, chuyển dịch 6.600 lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp, phấn đấu hết năm 2021, tỷ lệ lao động nông nghiệp toàn tỉnh còn 57,91% lao động tham gia hoạt động kinh tế của tỉnh.