Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các tổ chức Kinh tế tập thể hiện nay

(22/06/2021)

CTTĐT - Vấn đề thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) không chỉ là vấn đề lớn, hệ trọng hiện nay, mà là ở bất cứ quốc gia, tổ chức, đơn vị trong mọi thời kì, thiệt hại do lãng phí không kém tham nhũng. Trong văn kiện Đại hội XIII, Đảng ta đã coi lãng phí là một căn bệnh “bệnh lãng phí”, vì vậy, vấn đề này cần phải được hết sức coi trọng. Nếu không có những giải pháp đồng bộ phòng ngừa và đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả, lãng phí sẽ làm bệnh tham nhũng trở nên trầm trọng hơn, đe dọa trực tiếp đến an nguy quốc gia và sự tồn vong của chế độ. Vì vậy, việc tiếp tục vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng, chống lãng phí vào thực tiễn để đưa ra giải pháp phù hợp đối với mỗi tổ chức, đơn vị trong giai đoạn hiện nay là nhiệm vụ có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Yên Bái dự Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng – Chuyên đề năm 2021

(18/06/2021)

Tiếp tục chương trình làm việc, chiều 12/6, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - Chuyên đề năm 2021. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa – Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị.

Yên Bái dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

(18/06/2021)

Sáng 12/6, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.

Thị xã Nghĩa Lộ: Nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên

(18/06/2021)

5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung theo chỉ đạo của Tỉnh ủy và đạt nhiều kết quả.

Mù Cang Chải: Học Bác, bình dị góp sức cho bản làng

(18/06/2021)

Học Bác bằng những việc làm bình dị và trở thành những điển hình tiên tiến từ những điều bình dị đó. Có thể kể đến như các cá nhân: Thào A Chú - bản Pú Nhu Háng Sung, xã La Pán Tẩn; Giàng Khua Páo - bản Lùng Cúng, xã Nậm Có; Lù Páo Câu - bản Púng Luông, xã Púng Luông, Thào A Sáu ở bản Háng Á, xã Hồ Bốn; Sùng A Sào - bản Hú Trù Lình, xã Lao Chải, Thào A Súa - bản Nậm Khắt, xã Nậm Khắt … và rất nhiều điển hình khác đã được ghi nhận, khen thưởng.

Kết luận của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05

Kết luận của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05

(23/05/2021)

Văn phòng Trung ương Đảng vừa có văn bản gửi các cơ quan báo chí Kết luận của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khoá XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn Kết luận.

Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

(19/05/2021)

Ngày 18-5-2021, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trân trọng giới thiệu nội dung Kết luận.

Học và làm theo Bác: Trách nhiệm tự thân, việc làm hằng ngày

(05/05/2021)

Việc học tập và làm theo Bác trở thành tình cảm, ý thức tự giác, trách nhiệm tự thân, việc làm hằng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên và người lao động trong Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Tăng cường nêu gương trong học tập và làm theo Bác

(05/05/2021)

Cần tăng cường sự nêu gương của cấp ủy, bí thư cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị. Việc biểu dương phải có sức thuyết phục, đúng người, đúng việc, đúng thời điểm để tạo sức lan tỏa tác động sâu sắc tới tư tưởng, tình cảm của mỗi cán bộ, đảng viên, biến thành động cơ hành động của mỗi người.

Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái: Nề nếp và tự giác việc học và làm theo Bác

(28/04/2021)

Qua rà soát, kiểm điểm hàng năm, Đảng ủy Khối xác định 63 nhiệm vụ trọng tâm, nội dung đột phá; cấp cơ sở xác định 1.256 nhiệm vụ trọng tâm, nội dung đột phá, tập trung vào vai trò nêu gương của người đứng đầu đồng thời có rất nhiều hình thức để đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.