Welcome to Yen Bai Portal
 • Đường dây nóng: 02163.818.555
 • English
 • Thành uỷ Yên Bái tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

  CTTĐT - Nhằm tiếp tục tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân thành phố nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo sự lan tỏa mạnh mẽ để phong trào học tập và làm theo Bác ngày càng thực chất, đi vào chiều sâu, dần trở thành ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của mỗi tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, của từng cán bộ, đảng viên, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố, Thành ủy Yên Bái tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bắt đầu từ 01/3/2021 đến 29/3/2021.

 • Văn Yên tăng gia sản xuất theo lời Bác dạy

  Đơn cử như việc trồng quế, hình thành và nhân rộng những "Đồi quế Bác Hồ", qua 62 năm thực hiện lời dạy của Bác, Văn Yên đã có được vùng trồng quế tập trung và mở rộng với diện tích toàn huyện hơn 40.000 ha.

 • Đưa việc học và làm theo Bác trở thành phong trào sâu rộng

  Thời gian qua, việc thực hiện Chỉ thị 05 được gắn kết chặt chẽ và song hành với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã tạo sự chuyển biến rõ nét trong cả hệ thống chính trị trong toàn tỉnh Yên Bái.

 • Lục Yên học tập và làm theo lời Bác

  CTTĐT - Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua huyện Lục Yên đã có những đổi thay tích cực trên mọi lĩnh vực. Mỗi công trình, phong trào, phần việc của cán bộ, nhân dân trên địa bàn huyện đều hướng tới những giá trị cộng đồng, nhằm góp phần xây dựng Lục Yên phát triển giàu đẹp, văn minh, phấn đấu đến năm 2025 cơ bản trở thành huyện nông thôn mới.

 • Lan tỏa những mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác

  CTTĐT- Qua 04 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở thành phố Yên Bái đã tạo được sự lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Học tập và làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên, của mỗi tổ chức, cá nhân. Từ đó đã có nhiều mô hình, gương điển hình tiên tiến trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội góp phần xây dựng Đảng, Chính quyền trong sạch vững mạnh, xây dựng thành phố ngày càng phát triển.

 • Nghĩa Lợi lan tỏa “05”

  Với phương châm “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, cấp ủy, chính quyền đã phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, trách nhiệm của người đứng đầu trong tuyên truyền, vận động người dân xây dựng con người, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu, xây dựng nông thôn mới...

 • Học Bác trở thành việc làm thiết thực

  Hơn 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Thành ủy Yên Bái đặc biệt coi trọng việc xây dựng, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Xem thêm tin >>

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa. Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h