Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO HỘI CỰU CHIẾN BINH

TỈNH YÊN BÁI QUA CÁC THỜI KỲ

 

 

Đồng chí: Đại tá Hoàng Diệm

Chủ tịch lâm thời Hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái ( 1991 - 1992)

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái  khoá I 

 Đồng chí: Đại tá Nguyễn Đình Vĩ

Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái khoá I

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái  khoá II

 Đồng chí: Đại tá Nguyễn Mạnh Đức

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái khoá III, IV

 

 Đồng chí: Đại tá Lê Viết Thuận

Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái khoá III, IV

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái  khoá V

Đồng chí: Trung tá Hà Xuân Lân

Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái khoá III, IV 

 

Đồng chí Đại tá: Đoàn Quang Vinh

Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh khoá V

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh khoá VI

 Đồng chí Đại tá: Hán Văn Tính

Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh khoá VI

Đồng chí Đại tá: Nguyễn Trung Thái

Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh khoá VI

 
 

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h