Welcome to Yen Bai Portal
 • Đường dây nóng: 02163.818.555
 • English
 • Vai trò của Hội Cựu chiến binh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh từ năm 1990 đến nay

  CTTĐT - Từ ngày thành lập đến nay trải qua gần 30 năm xây dựng và hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh mà trực tiếp là Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy Yên Bái, sự chỉ đạo của Trung ương Hội CCB Việt Nam và sự giúp đỡ của chính quyền, sự phối hợp của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể. Hội CCB tỉnh Yên Bái đã không ngừng phấn đấu, thể hiện tốt vai trò là một tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội, thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, một tổ chức trong hệ thống chính trị do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.

 • Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022

  CTTĐT - Đại hội đại biểu hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái lần thứ VI diễn ra trong 2 ngày 24 và 25 tháng 10 năm 2017 tại hội trường Trung tâm Hội nghị (km5, thành phố Yên Bái). Về dự Đại hội có 299 đại biểu đại diện cho gần 35 nghìn hội viên thuộc 9 huyện, thị, thành phố Khối các cơ quan tỉnh và Khối doanh nghiệp tỉnh, 256 Hội cơ sở (gồm 180 xã, phường, thị trấn; 76 cơ sở Hội thuộc khối các cơ quan tỉnh, khối doanh nghiệp tỉnh) và 1.941 chi hội trong toàn tỉnh.

 • Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái lần thứ V, nhiệm kỳ 2012-2017

  CTTĐT – Đại hội đại biểu hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái lần thứ V diễn ra trong 2 ngày 09 và 10 tháng 7 năm 2012 tại hội trường Trung tâm Hội nghị (km5, thành phố Yên Bái). Về dự Đại hội có 189 đại biểu đại diện cho 27.000 hội viên thuộc 9 huyện, thị, thành phố và Khối các cơ quan tỉnh, 264 Hội cơ sở (gồm 180 xã, phường, thị trấn; 94 cơ sở Hội thuộc khối các cơ quan tỉnh, khối doanh nghiệp tỉnh) và 1936 chi hội trong toàn tỉnh.

 • Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái lần thứ IV, nhiệm kỳ 2007-2012

  CTTĐT - Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái lần thứ IV được tiến hành trong 2 ngày 3 và 4 tháng 7 năm 2007 tại Hội trường Trung tâm tỉnh (km5, thành phố Yên Bái). Tham dự Đại hội có 189 đại biểu thay mặt cho 27.000 hội viên của 9 Hội Cựu chiến binh huyện, thị, thành phố và Hội Cựu chiến binh khối cơ quan Dân chính Đảng tỉnh.

 • Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái lần thứ III, nhiệm kỳ 2002-2007

  CTTĐT – Tiếp nối những thành tựu từ Đại hội đại biểu lần thứ II nhiệm kỳ 1997 – 2002, Đại hội Hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái lần thứ III được tổ chức và diễn ra trong 2 ngày 25 và 26 tháng 6 năm 2002 tại hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh (km5, thành phố Yên Bái).

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí  hPa.
  Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió  km/h