Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin hoạt động >> Chính trị

Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái lần thứ III, nhiệm kỳ 2002-2007

05/05/2020 09:17:01 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT – Tiếp nối những thành tựu từ Đại hội đại biểu lần thứ II nhiệm kỳ 1997 – 2002, Đại hội Hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái lần thứ III được tổ chức và diễn ra trong 2 ngày 25 và 26 tháng 6 năm 2002 tại hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh (km5, thành phố Yên Bái).

Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái khóa III nhiệm kỳ 2002 - 2007

Về dự đại hội có 175 đại biểu thay mặt cho 23.328 hội viên của 212 cơ sở hội ở các xã, phường, thị trấn, cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước trong toàn tỉnh. Đại hội vui mừng được đón đồng chí Vũ Tiến Chiến - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; đồng chí Hà Quyết - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Hoàng Trọng Soạn – Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh; đồng chí Nguyễn Quốc Thước – Phó Chủ tịc Hội Cựu chiến binh Việt Nam đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng chí Hà Quyết – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ - Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã phát biểu với Đại hội, trong đó khẳng định: “Trong những năm qua, Hội Cựu chiến binh tỉnh ta đã có rất nhiều cố gắng, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dán làm, nhất là trong lĩnh vực xây dựng và phát triển kinh tế… bằng nhiều hình thức và phong trào tín chấp, thế chấp để vay vốn sản xuất kinh doanh, xây dựng quỹ đồng đội giúp nhau xoá đói giảm nghèo, làm giàu hợp pháp; phong trào “Ngày đồng đội” xoá nhà tạm, nâng cấp nhà ở cho cựu chiến binh nghèo thể hiện đầy tính nhân văn và tinh thần đồng đội cao cả của cựu chiến binh. Có thể khẳng định: Cựu chiến binh tỉnh ta đã phát huy được bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” từ trong chiến đấu sang hoàn cảnh mới, điều kiện mới, đó là xây dựng và phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Những đóng góp của Hội Cựu chiến binh tỉnh ta vào thành tựu của địa phương trong thời gian qua là quan trọng và rất đáng tự hào… Thật xứng đánh với niềm tin yêu của Đảng bộ và đồng bào các dân tộc trong tỉnh đối với cựu chiến binh và của tổ chức Hội.”

Đại hội lần thứ III Hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái đã tập trung quán triệt, thực hiện Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị về: “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh trong giai đoạn cách mạng mới” và quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội XV của Đảng bộ tỉnh. Đồng thời rút ra một số bài học kinh nghiệm sau 5 năm xây dựng, hoạt động (1997-2002) cụ thể:

Một là: Các cấp Hội phải quán triệt sâu sắc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, kế hoạch, hướng dẫn của Hội cấp trên, vận dụng sáng tạo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, hướng dẫn mọi hoạt động vào nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

Hai là: Coi trọng công tác giáo dục chính trị - tư tưởng, lấy vận động, thuyết phục là chủ yếu, không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, tạo sự tự nguyện, đoàn kết thống nhất trong cán bộ, hội viên, nắm vững đường lối, quan điểm công tác quần chúng của Đảng trong xây dựng và chỉ đạo mọi hoạt động của Hội.

Ba là: Phải xây dựng cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, chú tọng xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt có đức, có uy tín, có năng lực nhiệt tình và trách nhiệm cao, đặc biệt là cán bộ phân, chi hội, mọi hoạt động của Hội phải hướng mạnh về cơ sở, bám sát cơ sở, tổng kết các phong trào từ cơ sở; nhân điển hình tiên tiến.

Bốn là: Hoạt động chính trị - xã hội gắn với chăm lo đời sống tinh thần, vật chất, tăng cường các hoạt động tình nghĩa, đoàn kết, tương thân, tương ái, tạo động lực và sức mạnh tổng hợp thúc đẩy phát triển hội viên và củng cố tổ chức Hội.

Năm là: Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh khoá III gồm 17 đồng chí, đồng chí Đại tá Nguyễn Mạnh Đức được bầu giữ chức vụ Chủ tịnh Hội Cựu chiến binh tỉnh; Đại tá Lê Viết Thuận, Trung tá Hà Xuân Lân được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh khoá III (nhiệm kỳ 2002-2007).

(Bài viết tiếp theo Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái lần thứ IV, nhiệm kỳ 2007-2012)

 

752 lượt xem
Ban Biên tập