Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin hoạt động

Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022

08/05/2020

CTTĐT - Đại hội đại biểu hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái lần thứ VI diễn ra trong 2 ngày 24 và 25 tháng 10 năm 2017 tại hội trường Trung tâm Hội nghị (km5, thành phố Yên Bái). Về dự Đại hội có 299 đại biểu đại diện cho gần 35 nghìn hội viên thuộc 9 huyện, thị, thành phố Khối các cơ quan tỉnh và Khối doanh nghiệp tỉnh, 256 Hội cơ sở (gồm 180 xã, phường, thị trấn; 76 cơ sở Hội thuộc khối các cơ quan tỉnh, khối doanh nghiệp tỉnh) và 1.941 chi hội trong toàn tỉnh.

Vai trò của Hội Cựu chiến binh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh từ năm 1990 đến nay

08/05/2020

CTTĐT - Từ ngày thành lập đến nay trải qua gần 30 năm xây dựng và hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh mà trực tiếp là Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy Yên Bái, sự chỉ đạo của Trung ương Hội CCB Việt Nam và sự giúp đỡ của chính quyền, sự phối hợp của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể. Hội CCB tỉnh Yên Bái đã không ngừng phấn đấu, thể hiện tốt vai trò là một tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội, thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, một tổ chức trong hệ thống chính trị do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.

Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái lần thứ V, nhiệm kỳ 2012-2017

07/05/2020

CTTĐT – Đại hội đại biểu hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái lần thứ V diễn ra trong 2 ngày 09 và 10 tháng 7 năm 2012 tại hội trường Trung tâm Hội nghị (km5, thành phố Yên Bái). Về dự Đại hội có 189 đại biểu đại diện cho 27.000 hội viên thuộc 9 huyện, thị, thành phố và Khối các cơ quan tỉnh, 264 Hội cơ sở (gồm 180 xã, phường, thị trấn; 94 cơ sở Hội thuộc khối các cơ quan tỉnh, khối doanh nghiệp tỉnh) và 1936 chi hội trong toàn tỉnh.

Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái lần thứ IV, nhiệm kỳ 2007-2012

06/05/2020

CTTĐT - Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái lần thứ IV được tiến hành trong 2 ngày 3 và 4 tháng 7 năm 2007 tại Hội trường Trung tâm tỉnh (km5, thành phố Yên Bái). Tham dự Đại hội có 189 đại biểu thay mặt cho 27.000 hội viên của 9 Hội Cựu chiến binh huyện, thị, thành phố và Hội Cựu chiến binh khối cơ quan Dân chính Đảng tỉnh.

Phát huy tinh thần chiến thắng 30/4 xây dựng Hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái trong sạch, vững mạnh

05/05/2020

CTTĐT - 11h30 phút ngày 30/4/1975, giây phút lịch sử, xe tăng ta tiến thẳng vào dinh Độc Lập, bắt sống ngụy quyền, tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng không điều kiện.

Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái lần thứ III, nhiệm kỳ 2002-2007

05/05/2020

CTTĐT – Tiếp nối những thành tựu từ Đại hội đại biểu lần thứ II nhiệm kỳ 1997 – 2002, Đại hội Hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái lần thứ III được tổ chức và diễn ra trong 2 ngày 25 và 26 tháng 6 năm 2002 tại hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh (km5, thành phố Yên Bái).

Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái lần thứ II, nhiệm kỳ (1997-2002)

04/05/2020

CTTĐT – Sau Đại hội lần thứ I nhiệm kỳ 1992 – 1997, Hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái đã đạt được những kết quả tương đối toàn diện, đúng hướng, hiệu quả và đã khẳng định Hội là đoàn thể chính trị - xã hội, thành viên MTTQVN, được Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc đánh giá cao, nhân dân tín nhiệm. Từ những thành tựu Đại hội lần thứ I, Hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái tiến tới Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 1997 – 2002.

Yên Bái xây dựng tổ chức Hội Cựu chiến binh vững mạnh toàn diện- Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái lần thứ nhất, nhiệm kỳ (1992-1997)

04/05/2020

CTTĐT - Thực hiện nghiêm các chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị, Thông tư, hướng dẫn của Trung ương Đảng, Chính phủ về việc thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh cùng các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã chủ động, tích cực, có nhiều biệu pháp sáng tạo để lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ về mọi mặt trong việc thành lập Hội Cựu chiến binh tỉnh và tiến tới Đại hội chính thức lần thứ nhất để hình thành bộ máy tổ chức, lãnh đạo, quản lý, điều hành từ tỉnh đến cơ sở. Đó là tiền đề, hậu thuẫn lớn cho Hội Cựu chiến binh các cấp sau này hoạt động đạt kết quả cao.

Hoạt động công tác Hội Cựu Chiến binh những tháng đầu năm

04/05/2020

CTTĐT - Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, thời gian qua, các thế hệ cựu chiến binh (CCB) trong tỉnh đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, xây dựng nên truyền thống vẻ vang của Hội: “Trung thành - đoàn kết - gương mẫu - đổi mới”, xứng đáng với sự tin cậy của các cấp ủy, chính quyền địa phương và niềm tin yêu của nhân dân.

Hội Cựu Chiến binh – Một đoàn thể chính trị - xã hội, chỗ dựa tin cậy, vững chắc của cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

29/04/2020

CTTĐT – Hội Cựu chiến binh một đoàn thể chính trị - xã hội, thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chỗ dựa tin cậy, vững chắc của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh Yên Bái.