Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin hoạt động >> Chính trị

Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022

08/05/2020 08:51:27 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Đại hội đại biểu hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái lần thứ VI diễn ra trong 2 ngày 24 và 25 tháng 10 năm 2017 tại hội trường Trung tâm Hội nghị (km5, thành phố Yên Bái). Về dự Đại hội có 299 đại biểu đại diện cho gần 35 nghìn hội viên thuộc 9 huyện, thị, thành phố Khối các cơ quan tỉnh và Khối doanh nghiệp tỉnh, 256 Hội cơ sở (gồm 180 xã, phường, thị trấn; 76 cơ sở Hội thuộc khối các cơ quan tỉnh, khối doanh nghiệp tỉnh) và 1.941 chi hội trong toàn tỉnh.

Đồng chí Đỗ Đức Duy – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái tặng hoa cho đại hội

Đại hội vui mừng được đón đồng chí Đỗ Đức Duy – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái; đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đình Bảng – Uỷ viên Thường vụ Ban Chấp hành Trung ương Hội, Trưởng ban Kiểm tra Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Phát biểu tại Đại hội Đồng chí Đỗ Đức Duy thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ghi nhận vai trò của tổ chức Hội và biểu dương các thành tích của Hội Cựu chiến binh tỉnh trong nhiệm kỳ vừa qua: “Ngày 05/5/1990, Hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái ra đời với vai trò của một tổ chức chính trị - xã hội đại diện cho ý chí và quyền lợi của cựu chiến binh toàn tỉnh. Trải qua gần 30 năm xây dựng và trưởng thành, Hội đã không ngừng lớn mạnh, tập hợp, đoàn kết, động viên cựu chiến binh ra sức xây dựng, phát triển tổ chức Hội, góp phần xây dựng và củng cố hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tích cực tham gia vào các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, chung sức cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Đặc biệt trong 5 năm qua, các cấp Hội Cựu chiến binh đã bám sát Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Hội Cựu Chiến binh tỉnh Yên Bái lần thứ V; bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương để tích cực cổ vũ, tuyên truyền, giáo dục hội viên nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; đẩy mạnh phong trào "Cựu chiến binh tham gia phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, giúp đỡ hội viên làm giàu chính đáng"; "Quỹ ấm áp tình đồng đội", "Ngôi nhà đồng ngũ"... với nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp, thiết thực và hiệu quả; hướng dẫn, giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế - xã hội để đến nay gần 900 trăm hộ gia đình cựu chiến binh được giúp đỡ làm nhà mới khang trang, gần 4.000 hộ gia đình cựu chiến binh thoát nghèo; tỷ lệ hộ khá và giàu chiếm 43,5% tổng số hộ cựu chiến binh.

Nhiều vấn đề bức xúc, phát sinh ở cơ sở được giải quyết hiệu quả nhờ sự tham gia tích cực của Hội Cựu chiến binh. Công tác phối hợp giữa các cấp Hội với các cấp, các ngành trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư… đạt được nhiều kết quả quan trọng; Hội đã tích cực phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đoàn thể, cơ quan, đơn vị thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức Hội được chú trọng. Năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ Hội từng bước được nâng lên một bước.

Sự trưởng thành của phong trào Cựu chiến binh, cùng những kết quả mà các cấp Hội Cựu chiến binh trong tỉnh đạt được nhiệm kỳ vừa qua đã được Đảng và Nhà nước ghi nhận, trao tặng nhiều danh hiệu và phần thưởng cao quý. Nhiều tập thể, cá nhân cựu chiến binh được tặng thưởng danh hiệu Huân chương Lao động, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của các bộ, ngành Trung ương; Hội Cựu chiến binh tỉnh được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, Cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc” của Chính phủ và nhiều bằng khen, giấy khen của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, của UBND tỉnh Yên Bái.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi nhiệt liệt chúc mừng, ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng và những thành tích xuất sắc mà tập thể cán bộ, hội viên Cựu chiến binh tỉnh ta đã đạt được nhiệm kỳ vừa qua”.

Với chủ đề của Đại hội: Phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, Trung thành – Đoàn kết – Gương mẫu – Đổi mới, xây dựng Hội trong sạch vững mạnh toàn diện; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, xây dựng tỉnh Yên Bái thành tỉnh phát triển khá trong vùng Trung du, miền núi phía Bắc. Đại hội đã đánh giá tổng quát công tác xây dựng và hoạt động nhiệm kỳ V (2012-2017) đó là:

Ưu điểm: Nhiệm kỳ qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu tỉnh Đảng bộ lần thứ XVII, XVIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ V Hội CCB Việt Nam và Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ V Hội CCB tỉnh Yên Bái, Hội CCB tỉnh đã luôn giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước; dân chủ, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ toàn diện, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội V Hội CCB tỉnh đề ra. Trong 10 chỉ tiêu cơ bản, đã hoàn thành vượt mức 8 chỉ tiêu từ 1,8% đến 17%. Nổi bật là: Tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN và nhân dân có hiệu quả, nhất là dịp Đại hội Đảng các cấp và cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021; phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi đạt kết quả tốt; tích cực giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; hăng hái tham gia vào hoạt động đối ngoại nhân dân, vào công tác tuyên truyền vận động, giáo dục; phong trào thi đua “Dân vận khéo”, công tác phối hợp; xây dựng tổ chức Hội TSVM vượt chỉ tiêu (nhất là cơ sở); lợi ích chính đáng của CCB được đảm bảo, Hội tiếp tục xứng đáng là một đoàn thể chính trị - xã hội, thành viên MTTQ Việt Nam, chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, luôn trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới. Hội CCB tỉnh đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2012 – 2017. Hội CCB tỉnh đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất; Chính phủ, UBND tỉnh tặng Cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc”, Chính phủ, UBND tỉnh, Trung ương Hội CCB Việt Nam, các Bộ, ngành Trung ương tặng nhiều Cờ, Bằng khen; nhiều cá nhân được tặng Huân chương và các phần thưởng cao quý khác.

Hạn chế, khuyết điểm:  Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đã có nhiều chuyển biến tích cực , song có lúc, có nơi  cán bộ Hội (nhất là cơ sở) chưa nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của CCB , chưa chủ động, giải quyết các vấn đề của thực tiễn đặt ra; chưa nhận thức đầy đủ lợi thế, khó khăn của nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. Một bộ phận cán bộ, hội viên có lúc, có nơi, có việc còn chưa yên tâm, trách nhiệm với công việc của hội, cá biệt có biểu hiện bảo thủ, công thần, tự mãn, tự ty, ỷ lại, thiếu quyết tâm. Chất lượng hoạt động, sinh hoạt, phong trào của một số tổ chức Hội (nhất là cơ sở) còn gặp nhiều khó khăn, chất lượng hội viên chưa đồng đều, trình độ cán bộ Hội nhiều nơi chưa ngang tầm nhiệm vụ (cá biệt có đồng chí thiếu gương mẫu), chưa phấn khởi toàn tâm, toàn ý với nhiệm vụ được giao.

Một số giải pháp để tạo nguồn lực xóa nghèo, xóa nhà dột nát của CCB còn chưa khả thi, chưa thật bền vững; chỉ tiêu đến cuối nhiệm kỳ tỷ lệ hộ CCB nghèo còn dưới 3% và xóa hết nhà tạm chưa đạt. Phát huy dân chủ ở cơ sở một số nơi chưa tốt, trách nhiệm của Ban Chấp hành, nhất là người đứng đầu cũng còn có chỗ chưa cao. Tỷ lệ thu hút cựu quân nhân vào sinh hoạt trong các CLB, ban liên lạc chưa đạt chỉ tiêu (68/80%).

Nguyên nhân hạn chế, khuyết điểm: Nhận thức và quán triệt Nghị quyết của Đảng đối với công tác CCB; Nghị quyết số: 09 của Bộ Chính trị; Kết luận số: 66 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Pháp lệnh Cựu chiến binh; Nghị định số: 150 của Chính phủ và các văn bản của trên chưa nghiêm túc, biện pháp thực hiện còn chung chung. Một số hội viên và CCB nhận thức về chức năng, nhiệm vụ của Hội chưa thật đầy đủ. Công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến của cán bộ còn hạn chế, tính thuyết phục chưa cao, nhất là tuyên truyền  miệng; bên cạnh đó việc duy trì các chế độ, đổi mới nội dung, phương thức, phương pháp hoạt động còn hạn chế, nghèo nàn.

Về khách quan: Việc phát triển hội viên có nhiều đối tượng ảnh hưởng đến chất lượng; nhiều tổ chức cơ sở Hội “487” giải thể, sáp nhập; hội viên tham gia các cuộc kháng chiến ngày một giảm, hội viên thời kỳ mới chưa trải nghiệm trong đấu tranh cách mạng; các chế độ đối với CCB có nơi quan tâm chưa đúng mức, giải quyết chậm.

Một số bài học kinh nghiệm

Một là: Các cấp hội phải bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, Pháp luật của Nhà nước; chức năng, nhiệm vụ của hội đã được quy định trong Nghị quyết của Đảng, Pháp lệnh CCB, Điều lệ Hội.

Hai là: Các hoạt động của hội xuất phát từ nguyện vọng, lợi ích chính đáng của hội viên; luôn quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của CCB, tích cực bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CCB, đồng thời kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện lợi dụng làm trái với quy định của Đảng, Nhà nước.

Ba là: Phải thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động cho phù hợp với thực tiễn ở địa phương; đổi mới công tác thi đua khen thưởng; phải luôn chú trọng công tác chính trị, tư tưởng, tăng cường tuyên truyền, giáo dục bằng các hình thức và tiến hành công tác kiểm tra, giám sát của hội.

Bốn là: Có sự kết hợp chặt chẽ với sự giúp đỡ của chính quyền các cấp, các tổ chức đoàn thể ở địa phương và sự đồng thuận của nhân dân mới có hoạt động thiết thực, có phong trào, có hiệu quả; chú trọng việc xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Năm là: Thường xuyên chú trọng nâng cao trình độ, năng lực cán bộ về mọi mặt (chú trọng năng lực chính trị), nhất là đối với cán bộ chủ trì (người đứng đầu) là yếu tố then chốt để nâng cao chất lượng hoạt động của hội; gắn quy hoạch với đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ cán bộ.

Sáu là: Để xây dựng tổ chức hội thật sự trong sạch vững mạnh toàn diện; hội viên thật sự gương mẫu theo quy định của hội thì đội ngũ cán bộ Hội các cấp (nhất là người chủ trì) phải quan tâm đến công tác Hội thường xuyên và bắt nguồn từ cơ sở, hướng về cơ sở.

Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp

Những năm tới, tình hình thế giới và khu vực sẽ còn nhiều diễn biến phức tạp, tác động trực tiếp đến nước ta, tạo ra cả thời cơ và thách thức. Hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, hợp tác và phát triển là xu thế lớn; tranh chấp lãnh thổ, chủ quyền biển, đảo trong khu vực và trên Biển Đông còn diễn ra gay gắt. Ở trong nước, thế và lực, sức mạnh tổng hợp của đất nước được tăng lên, uy tín quốc tế ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn thách thức; bốn nguy cơ mà Đảng ta chỉ ra vẫn tồn tại.

Trên cơ sở thành tựu 30 năm đổi mới, những tiềm năng, thế mạnh, kế thừa những kết quả và nguồn lực đã đạt được thời gian qua sẽ tạo nền tảng cho sự phát triển của tỉnh Yên Bái .

Hội CCB tỉnh Yên Bái những năm tới nhìn chung có nhiều thay đổi; số CCB tham gia các cuộc kháng chiến ngày càng giảm do tuổi cao, sức khỏe giảm sút, bệnh tật do chiến tranh để lại; số CCB khối “487” đến tuổi nghỉ hưu, nhiều cơ sở Hội giải thể, sáp nhập. CCB trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, trong thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự mới được Điều lệ Hội bổ sung kết nạp, ít được tôi luyện, thử thách trong thực tiễn đấu tranh cách mạng. Kế thừa thành tựu 27 năm xây dựng và trưởng thành, nhiệm kỳ 2017 – 2022 của Hội CCB tỉnh Yên Bái sẽ có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, đòi hỏi Hội CCB tỉnh nhà trong nhiệm kỳ tới phải đổi mới mạnh mẽ, xác định rõ mục tiêu và chương trình hành động, tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của hội trong giai đoạn mới góp phần xây dựng quê hương Yên Bái phát triển thành tỉnh khá trong vùng trung du và  miền núi phía Bắc.

Tiếp tục đẩy mạnh giáo dục các thế hệ Cựu chiến binh phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”; Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”; xây dựng tổ chức Hội các cấp thật sự trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Hội, của địa phương; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVIII tỉnh Đảng bộ Yên Bái, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp ở địa phương và Nghị quyết Đại hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Hội được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng xác định, đó là: “Tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN; giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống; Tích cực tham gia giáo dục lòng yêu nước, yêu CNXH và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ; tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tội phạm và các tệ nạn xã hội; góp phần xây dựng củng cố cơ sở chính trị, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh”.

Trong đó gồm 12 chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ là:

1. Phấn đấu 100% hội viên CCB kiên định, vững vàng về chính trị, tư tưởng; trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân.

2. Phát triển 93% trở lên đối tượng đủ điều kiện kết nạp vào Hội CCB.

3. Phấn đấu 100% cán bộ hội được tập huấn, bồi dưỡng theo phân cấp.

4. Phấn đấu tập hợp 70% trở lên cựu quân nhân (có mặt tại địa phương) vào sinh hoạt tại câu lạc bộ, ban liên lạc cựu quân nhân ở cơ sở.

5. Hàng năm 95% trở lên cơ sở hội đạt TSVM, không có cơ sở hội yếu, kém; 95% trở lên “Hội viên CCB gương mẫu” và 95% trở lên gia đình CCB đạt “Gia đình văn hóa”.

6. Mỗi năm giảm từ 4,0 - 4,5% trở lên tỷ lệ hộ CCB nghèo (hai huyện vùng cao và các xã đặc biệt khó khăn giảm từ 5,0 - 5,5% trở lên theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng giai đoạn 2016 - 2020).

7. Phấn đấu xóa 75% trở lên nhà dột nát, tạm bợ hiện có cho gia đình hội viên CCB.

8. CCB trong độ tuổi lao động, còn sức khỏe được tư vấn, hướng dẫn, giúp đỡ, bồi dưỡng hoặc đào tạo nghề để có cơ hội tìm việc làm.

9. Phấn đấu hàng năm tăng vốn vay ủy thác Ngân hàng chính sách xã hội lên 10-15%; xây dựng “Quỹ đồng đội” bình quân từ 400.000đ trở lên/ hội viên, sử dụng quỹ đúng mục đích.

10. 100% cán bộ, hội viên xây dựng kế hoạch và đăng ký “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

11. Phối hợp với Đoàn Thanh niên hàng năm giới thiệu từ 250 đồng chí trở lên (CCB, CQN gương mẫu xuất sắc, Đoàn viên ưu tú) để tổ chức Đảng bồi dưỡng, xem xét, kết nạp.

12. Hàng năm tổ chức hội cấp trên giám sát 100% tổ chức hội cấp dưới, kiểm tra 25% tổ chức Hội và 20% cán bộ hội cấp dưới trực tiếp; kiểm tra 100% tổ chức hội và hội viên có dấu hiệu vi phạm; Hội cơ sở kiểm tra 50% chi hội trực thuộc và 10 - 15% hội viên.

Sau 2 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, dân chủ, trí tuệ Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái khoá VI gồm 25 đồng chí. Đồng chí Đại tá Đoàn Quang Vinh được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh; đồng chí Đại tá Nguyễn Trung Thái và Đại tá Hán Văn Tính giữ chức Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh khoá VI nhiệm kỳ 2017-2022.

 

 

1463 lượt xem
Ban Biên tập