Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin hoạt động >> Kinh tế

UBND tỉnh làm việc với các sở, ngành, địa phương về việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; Chương trình OCOP; tiến độ triển khai thực hiện Nghị quyết số 69 của HĐND tỉnh

26/03/2021 08:41:13 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Chiều ngày 25/3, UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các sở, ngành, cơ quan, đơn vị và UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM); Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); tiến độ triển khai thực hiện Nghị quyết số 69/2020/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của HĐND tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận buổi làm việc

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, tính đến ngày 22/3/2021, toàn tỉnh có 75 xã/150 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; 78 thôn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; 49 thôn được công nhận đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu; 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (xã Tuy Lộc, Âu Lâu, Minh Bảo, thành phố Yên Bái; xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên; xã Tân Thịnh, huyện Văn Chấn); 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (xã Tuy Lộc, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái).

Năm 2020, tỉnh Yên Bái có 2 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Trong đó, huyện Trấn Yên đạt chuẩn nông thôn mới và được công nhận tại Quyết định số 38/QĐ-TTg ngày 08 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng chính phủ; Thành phố Yên Bái đã được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019 theo Quyết định số 901/QĐ-TTg ngày 26/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Năm 2021, toàn tỉnh phấn đấu có thêm 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Đối với việc triển khai thực hiện Đề án OCOP trên địa bàn tỉnh: Sau hơn một năm triển khai, với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, vào cuộc của các Sở, ban, ngành, địa phương cùng nỗ lực, cố gắng của chủ thể kinh tế nên Chương trình OCOP ở tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, bước đầu đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo nên động lực mới trong xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế nông thôn. Đến hết năm 2020 toàn tỉnh có 83 sản phẩm được đánh giá, phân hạng và cấp giấy chứng nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh từ 3-4 sao. Trong đó có 8 sản phẩm đạt 4 sao, 75 sản phẩm đạt 3 sao. Trên địa bàn tỉnh Yên Bái có 03 điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP đặt tại xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn; huyện Văn Yên; huyện Lục Yên tỉnh Yên Bái. Giai đoạn 2019 - 2020, đã tạo điều kiện cho các chủ thể tham gia hơn 15 hội chợ, hội nghị xúc tiến đầu tư, chương trình kết nối cung cầu với quy mô từ 02- 06 gian hàng. Qua các hoạt động xúc tiến thương mại đã tạo điện kiện cho các chủ thể giới thiệu, quảng bá sản phẩm, xây dựng nhãn hiệu hàng hoá, thương hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ..... góp phần nâng cao thương hiệu, đưa sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh gần hơn với người tiêu dùng trong cả nước và nước ngoài.

Đến hết ngày 22/3/2021, có 58 sản phẩm OCOP đăng ký của các huyện, thị xã, thành phố thực hiện năm 2021, trong đó: Sản phẩm nâng cấp từ 3 sao lên 4 sao có 04 sản phẩm, sản phẩm phát triển mới có 54 sản phẩm.

Thực hiện Nghị quyết số 69/2020/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của HĐND tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2021 - 2025, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham mưu xây dựng Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 69 và được UBND tỉnh ban hành tại Hướng dẫn số 01/HD-UBND ngày 19/02/2021; làm việc với lãnh đạo các địa phương về tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết; hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị đăng ký xây dựng kế hoạch kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025; tổ chức thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt hai dự án xây dựng và mở rộng mô hình sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản có hiệu quả kinh tế cao (dự án phát triển cây khoai sọ của phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Trạm Tấu và Trung tâm Khuyến nông tỉnh). Tính đến ngày 24/3/2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã nhận được tờ trình đăng ký‎ kế hoạch thực hiện chính sách năm 2021 của 7 huyện.

Lãnh đạo UBND thành phố Yên Bái phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các sở, ngành, cơ quan, đơn vị và các huyện, thị xã, thành phố đã nêu lên những khó khăn vướng mắc về thực hiện các tiêu chí như: Tiêu chí điện nông thôn, an ninh trật tự, môi trường, thu nhập trong xây dựng NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Đồng thời đề xuất các giải pháp để thực hiện các mục tiêu đề ra trong xây dựng NTM năm 2021. Đối với thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm, các địa phương đề xuất hỗ trợ xây dựng điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP. Các địa phương cũng đề xuất kinh phí trong thực hiện Nghị quyết số 69/2020/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của HĐND tỉnh.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thế Phước khẳng định: Việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM; Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) và thực hiện Nghị quyết số 69/2020/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của HĐND tỉnh là nhiệm vụ lớn, cần thiết được tỉnh quan tâm chỉ đạo và ưu tiên dành nguồn lực để triển khai thực hiện. Xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh luôn được cấp ủy chính quyền từ tỉnh đến cơ sở quan tâm chỉ đạo và ưu tiên dành nhiều nguồn lực để triển khai thực hiện và đạt được kết quả quan trọng.

Để thực hiện mục tiêu xây dựng NTM trong năm 2021, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu các huyện rà soát lại các xã trên địa bàn phấn đấu đạt chuẩn NTM trong năm 2021, lựa chọn để thay thế các xã không đảm bảo tiêu chí đạt chuẩn NTM nhằm đảm bảo mục tiêu đề ra; đồng thời rà soát các xã phấn đấu đạt NTM mới nâng cao, NTM kiểu mẫu báo cáo UBND tỉnh. Các huyện cũng chủ động bố trí nguồn lực đồng thời đề xuất tỉnh hỗ trợ triển khai thực hiện.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp Công an tỉnh tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh tiêu chí về an ninh trật tự trong xây dựng NTM nâng cao. Các huyện cần tăng cường đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh sớm giao kế hoạch vốn; ưu tiên hỗ trợ các xã xây dựng NTM trong năm 2021.

Đối với Chương trình OCOP, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu rà soát, đánh giá lại các sản phẩm OCOP để duy trì chất lượng, phát triển quy mô, chuẩn hóa nâng hạng cho các sản phẩm. Đồng chí đề nghị trong xây dựng sản phẩm OCOP, các địa phương không chạy theo thành tích, chú trọng vào chất lượng sản phẩm, mang lại hiệu quả và tập trung vào các sản phẩm có lợi thế.

Đối với triển khai thực hiện Nghị quyết số 69 của HĐND tỉnh: Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các huyện nghiên cứu kỹ Nghị quyết và Hướng dẫn số 01; lựa chọn chuỗi giá trị có lợi thế để triển khai thực hiện trước. Tỉnh sẽ thực hiện phân cấp nhằm tạo sự chủ động cho các huyện triển khai thực hiện.

814 lượt xem
Nguyễn Hiên