Hội nghị xét công nhận xã Hán Đà đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới

(12/11/2016)

CTTĐT- Tiếp tục chương trình làm việc, chiều ngày 26/10, Hội đồng thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị thẩm định các tiêu chí nông thôn mới đối với xã Hán Đà - huyện Yên Bình. Đồng chí Nguyễn Văn Khánh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

3 xã đầu tiên của huyện Văn Chấn đạt chuẩn nông thôn mới

(12/11/2016)

CTTĐT - Huyện Văn Chấn đã có 3 xã là Phù Nham, Thượng Bằng La, Đại Lịch được UBND tỉnh ban hành Quyết định công nhận là 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới theo Bộ Tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.

Giữ vững thành tích xã nông thôn mới

(12/11/2016)

CTTĐT - Với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền thành phố Yên Bái và đặc biệt là sự đồng thuận của nhân dân, năm 2014, xã Tuy Lộc trở thành xã đầu tiên của tỉnh được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Cùng với niềm vui được công nhận là xã đạt chuẩn NTM thì lãnh đạo xã cũng trăn trở để tìm các giải pháp giữ vững và nâng cao hơn các tiêu chí đã đạt.

Công nhận các xã Đại Lịch, Phù Nham, Thượng Bằng La đạt chuẩn nông thôn mới

(12/11/2016)

CTTĐT - UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành các quyết định công nhận các xã Đại Lịch, Phù Nham, Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016 theo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.