Công nhận xã Mai Sơn, huyện Lục Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018

(30/01/2019)

CTTĐT - Tại Quyết định số 158/QĐ-UBND ngày 29/1/2019, UBND tỉnh công nhận xã Mai Sơn, huyện Lục Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.

Lực lượng vũ trang tỉnh Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới

(26/11/2018)

Phát huy truyền thống 'Bộ đội Cụ Hồ' gắn với điều kiện, khả năng và tình hình thực tế, những năm qua, các cơ quan, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh miền núi Yên Bái đã chủ động tham gia có hiệu quả trong phong trào xây dựng nông thôn mới tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh…

Phát triển sản xuất gắn với xóa đói, giảm nghèo trong xây dựng nông thôn mới

(26/11/2018)

CTTĐT – Qua 2 năm triển khai Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, tỉnh Yên Bái đã chú trọng phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân.

Thành phố Yên Bái quyết tâm cán đích nông thôn mới đúng lộ trình

(15/10/2018)

CTTĐT - Với quyết tâm phấn đấu sẽ có 04 xã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2018, gồm: Văn Phú, Văn Tiến, Giới Phiên và Phúc Lộc. Thành phố Yên Bái đã tăng cường chỉ đạo các xã lựa chọn các nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, ưu tiên bố trí, lồng ghép các nguồn lực của thành phố, của tỉnh và các nguồn xã hội hoá để thúc đẩy kinh tế phát triển. Qua đó tạo điều kiện cho các xã từng bước hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo đúng lộ trình.

Trấn Yên phấn đấu đến năm 2020 hoàn thiện mạng lưới giao thông nông thôn

(11/07/2018)

CTTĐT - Trong những năm qua, huyện Trấn Yên đã tranh thủ sự hỗ trợ của Nhà nước, chủ động dành nguồn lực, lồng ghép các chương trình dự án, huy động sự tham gia của các doanh nghiệp và đóng góp tự nguyện của người dân để phát triển giao thông nông thôn.

Xã Trúc Lâu, huyện Lục Yên được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018

(10/07/2018)

CTTĐT - Chiều 5/7, UBND huyện Lục Yên tổ chức Lễ công bố quyết định của UBND tỉnh công nhận xã Trúc Lâu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.

Tuổi trẻ Yên Bái chung tay xây dựng nông thôn mới

(06/07/2018)

CTTĐT - Những năm qua phong trào xây dựng nông thôn mới (XDNTM) tại Yên Bái trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, trong đó có một phần đóng góp không nhỏ của đội ngũ thanh niên toàn tỉnh thông qua những hoạt động, chương trình, dự án, mô hình phát triển kinh tế phù hợp.

Yên Bái đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, dịch vụ có hiệu quả ở nông thôn

(03/07/2018)

CTTĐT - Thời gian qua, việc đổi mới và mở rộng phát triển các mô hình kinh tế, hình thức tổ chức sản xuất, dịch vụ hiệu quả ở nông thôn đã được tỉnh Yên Bái đặc biệt quan tâm, nhất là trong giai đoạn hiện nay.

Yên Bái xây dựng nông thôn mới gắn với xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn

(03/07/2018)

CTTĐT – Nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Yên Bái đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, huy động cả hệ thống chính trị và toàn dân cùng tham gia, sau 7 năm thực hiện chương trình, tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng.

Tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới ở Yên Bình

(02/07/2018)

CTTĐT- Cũng như nhiều địa phương khác trong tỉnh Yên Bái, huyện Yên Bình đã và đang tích cực triển khai Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Sau 2 năm triển khai thực hiện với các nhóm giải pháp, đến nay sản xuất nông nghiệp đã có nhiều khởi sắc, bước đầu hình thành những mô hình sản xuất an toàn, có ứng dụng công nghệ cao, liên kết trong sản xuất tiêu thụ sản phẩm, chuyển dịch mạnh cơ cấu cây trồng, vật nuôi...